Cum pot fi atinse idealurile

BUNĂVOINŢĂ, fraternitate, pace la nivel mondial. Cine nu ar aclama asemenea idealuri nobile? Baronul Pierre de Coubertin, iniţiatorul Jocurilor Olimpice moderne, credea că aceste jocuri vor învinge rivalităţile naţionale prin promovarea unui mare respect faţă de toţi concurenţii, indiferent de rasă, religie sau sex. El era convins că „o lume mai bună poate fi instaurată doar dacă există oameni mai buni“. Dar poate sportul să aducă într-⁠adevăr pacea mondială? Gândindu-⁠ne la istoria sportului, va trebui să răspundem negativ.

 Deşi sportul îşi are locul lui, instruirea din Biblie constituie soluţia pentru promovarea adevăratei păci. De fapt, principiile biblice pot produce „oameni mai buni“, cum s-⁠a exprimat Coubertin. Să analizăm câteva texte scripturale ce promovează pacea între persoanele care le pun în practică, indiferent de naţionalitatea lor.

„Prin aceasta toţi vor şti că sunteţi discipolii mei, dacă aveţi iubire între voi.“ — Ioan 13:35.

„Dacă este posibil, atât cât depinde de voi, fiţi în pace cu toţi oamenii.“ — Romani 12:18.

„Cât avem timp favorabil pentru aceasta, să facem ce este bine faţă de toţi.“ — Galateni 6:10.

„Nefăcând nimic din dorinţă de ceartă sau din egotism, ci considerând cu umilinţă a minţii că ceilalţi vă sunt superiori.“ — Filipeni 2:3.

„Exerciţiul fizic este util în mică măsură, dar devoţiunea sfântă este utilă pentru toate lucrurile, deoarece ea are promisiunea vieţii prezente şi a celei care trebuie să vină.“ — 1 Timotei 4:8.

Pot fi atinse oare idealurile prezentate în aceste versete? Să vedem ce s-⁠a întâmplat în München (Germania). În 1974, la numai doi ani de la Jocurile Olimpice ţinute în acest oraş, a căror imagine a fost pătată din cauza unor acţiuni teroriste şi crime ce au avut loc, Martorii lui Iehova au ţinut un congres internaţional pe Stadionul Olimpic. Printre cei prezenţi s-⁠au aflat grupuri venite din Grecia şi Turcia — două ţări care erau în conflict. De fapt, chiar în acea vară, trupele greceşti şi cele turceşti şi-⁠au disputat insula Cipru. I-⁠a afectat acest lucru pe creştinii care asistau la congres? Nu! Cât de emoţionant a fost pentru cei din jur să-⁠i vadă pe greci şi turci îmbrăţişându-⁠se şi spunându-⁠şi unii altora frate sau soră!

Martorii lui Iehova sunt cunoscuţi în toată lumea pentru relaţiile paşnice din mijlocul lor, relaţii care depăşesc barierele naţionale, etnice şi tribale. Bineînţeles că ei nu pretind că au atins în mod absolut idealul de unitate şi cooperare internaţională. Ca oricare alţii, ei trebuie să depună mari eforturi pentru a urma sfatul dat de apostolul creştin Pavel: „Dezbrăcaţi-⁠vă complet de vechea personalitate cu practicile ei şi îmbrăcaţi-⁠vă cu noua personalitate“ (Coloseni 3:9, 10). Cu toate acestea, ei cred cu tărie că, prin aplicarea principiilor biblice, oamenii pot să „caute pacea şi s-⁠o urmărească“. — 1 Petru 3:11.

Din nefericire, Jocurile Olimpice — în pofida idealurilor lor măreţe — i-⁠au făcut pe mulţi să scoată la iveală tot ce aveau mai rău în ei. În schimb, Cuvântul lui Dumnezeu, care exercită putere, scoate din oameni tot ce au ei mai bun, promovând pacea şi bunăvoinţa la nivel mondial.

[Legenda fotografiilor de la pagina 8]

Jocurile Olimpice promovează competiţia

[Provenienţa fotografiilor]

Aus dem Fundus der MÜNCHNER OLYMPIAPARK GMBH, München

[Legenda fotografiilor de la pagina 9]

Biblia promovează pacea