Evitaţi capcana propagandei!

„Cel stupid crede totul.“ — PROVERBELE 14:15, TODAY’S ENGLISH VERSION.

EDUCAŢIA şi propaganda sunt două lucruri diferite — total diferite. Prin educaţie ni se arată cum să gândim. Propaganda ne spune ce să gândim. Pedagogii buni prezintă toate faţetele unei probleme şi încurajează purtarea discuţiilor. Propagandiştii îşi impun mereu punctul de vedere şi descurajează purtarea discuţiilor. Deseori, adevăratele lor motivaţii nu sunt evidente. Ei „cern“ faptele, exploatându-le pe cele care le sunt utile şi ascunzându-le pe celelalte. De asemenea, ei denaturează şi răstălmăcesc faptele, devenind specialişti în folosirea minciunilor şi a informaţiilor pe jumătate adevărate. Ţinta lor sunt sentimentele noastre, nu gândirea logică.

Propagandiştii se asigură că mesajul lor pare corect şi moral şi că vă face să vă simţiţi importanţi şi vă dă sentimentul apartenenţei în cazul în care îl veţi urma. Sunteţi inteligenţi, nu sunteţi singuri, vă simţiţi bine şi în siguranţă — zic ei.

Cum vă puteţi păzi de acest gen de oameni despre care Biblia spune că „vorbesc fără folos şi sunt amăgitori“ (Tit 1:10)? Dacă veţi cunoaşte bine câteva dintre şiretlicurile lor, le veţi putea evalua mai uşor mesajele sau informaţiile. În continuare vă prezentăm câteva modalităţi prin care puteţi face acest lucru.

Fiţi selectivi: O persoană receptivă la tot ce i se spune ar putea fi asemănată cu o conductă prin care poate trece orice — chiar şi apele reziduale. Nimeni nu vrea să-şi contamineze mintea cu substanţe toxice. Solomon, rege şi pedagog din antichitate, a dat următorul avertisment: „Omul simplu [lipsit de experienţă, NW] crede orice cuvânt, dar omul prevăzător ia seama bine cum merge“ (Proverbele 14:15). Prin urmare, trebuie să fim selectivi. Trebuie să examinăm toate informaţiile care ne sunt prezentate, stabilind ce să acceptăm şi ce nu.

Totuşi, nu vrem să fim înguşti la minte şi să refuzăm să luăm în considerare faptele care ne pot îmbunătăţi modul de gândire. Cum putem găsi un echilibru? Adoptând un etalon care să ne ajute să „măsurăm“ fiecare informaţie nouă. În acest sens, un creştin dispune de o sursă de mare înţelepciune. El are Biblia, care este un ghid sigur pentru gândirea sa. Pe de o parte, este o persoană receptivă, adică dispusă să primească informaţii noi. El cântăreşte bine aceste informaţii, comparându-le cu etalonul biblic, iar informaţiile adevărate le „introduce“ în modul lui de a gândi. Pe de altă parte, el sesizează pericolul pe care îl prezintă o  informaţie ce diferă complet de valorile sale bazate pe Biblie.

Folosiţi-vă discernământul: Discernământul este „facultatea de a discerne, de a pătrunde, de a judeca şi a aprecia lucrurile la justa lor valoare“. O persoană care are discernământ sesizează subtilităţile unor idei şi judecă corect lucrurile.

Folosindu-ne discernământul, îi vom putea recunoaşte pe cei care, cu „vorbiri dulci şi amăgitoare“, caută să ‘înşele inimile celor lesne crezători’ (Romani 16:18). Discernământul vă va ajuta să nu luaţi în seamă informaţiile inutile sau faptele înşelătoare şi să sesizaţi esenţa unui lucru. Dar cum vă puteţi da seama dacă e vorba de o înşelăciune?

Verificaţi informaţiile: „Iubiţilor, să nu credeţi orice exprimare inspirată, ci verificaţi exprimările inspirate“, a spus Ioan, un învăţător creştin din secolul I (1 Ioan 4:1, NW). Unii oameni din zilele noastre sunt ca nişte bureţi: absorb toate informaţiile pe care le aud. Nu e deloc greu să preluăm ideile care se vehiculează în jurul nostru.

Însă e mult mai bine ca fiecare personal să decidă cu ce anume îşi va hrăni mintea. Se zice că suntem ceea ce mâncăm, iar această zicală se poate aplica şi la lucrurile cu care ne hrănim mintea. Indiferent ce citiţi, vizionaţi sau ascultaţi, verificaţi informaţiile ca să vedeţi dacă este vorba de idei cu conotaţii propagandistice sau de informaţii adevărate.

În plus, dacă dorim să nu avem prejudecăţi, trebuie să fim dispuşi să ne testăm încontinuu propriile păreri pe măsură ce asimilăm noi informaţii. Trebuie să înţelegem că, la urma urmei, nu sunt decât nişte păreri. Ele sunt demne de încredere în funcţie de veridicitatea faptelor, de calitatea modului nostru de a gândi şi de normele sau valorile pe care dorim să le aplicăm.

Puneţi-vă întrebări: După cum am văzut, azi există mulţi oameni care ar dori ‘să ne înşele prin cuvinte înduplecătoare [argumente convingătoare, NW]’ (Coloseni 2:4). Prin urmare, când ni se prezintă argumente convingătoare, ar trebui să ne punem câteva întrebări.

Pentru început încercaţi să vedeţi dacă nu cumva există prejudecăţi. Ce motivaţie stă la baza mesajului? Conţine o mulţime de epitete injurioase şi de cuvinte insidioase? Dacă da, de ce? Eliminând limbajul insidios, ce valoare  mai are mesajul? În plus, dacă este posibil, încercaţi să aflaţi ce reputaţie au cei care vorbesc. Sunt ei cunoscuţi ca persoane care spun adevărul? Dacă se face referire la diverse „autorităţi în materie“ sau „lucrări de referinţă“, despre cine sau ce este vorba? Ce motive aveţi să consideraţi că persoana — organizaţia sau lucrarea — respectivă deţine cunoştinţe de specialitate sau informaţii demne de încredere în legătură cu subiectul în discuţie? Dacă sesizaţi că se face apel la sentimente, întrebaţi-vă: Privit la rece, care este valoarea mesajului?

Nu vă luaţi după mulţime: Înţelegând că ceea ce cred toţi nu e neapărat şi corect, veţi putea găsi tăria să gândiţi diferit. Chiar dacă s-ar părea că toţi ceilalţi gândesc la fel, înseamnă oare că şi voi trebuie să gândiţi ca ei? Părerea generală nu este un barometru care indică adevărul. De-a lungul secolelor, tot felul de idei s-au bucurat de popularitate, iar mai târziu s-a dovedit că erau greşite. Însă tendinţa de a urma mulţimea există şi azi. Porunca dată în Exodul 23:2 constituie un bun principiu: „Să nu te iei după mulţime ca să faci rău“.

Cunoştinţa adevărată contra propagandei

S-a menţionat mai înainte că Biblia constituie un ghid sigur pentru o gândire limpede. Martorii lui Iehova sunt întru totul de acord cu afirmaţia lui Isus adresată lui Dumnezeu: „Cuvântul Tău este adevărul“ (Ioan 17:17). Aceste cuvinte sunt adevărate deoarece Dumnezeu, Autorul Bibliei, este „Dumnezeul adevărului“. — Psalmul 31:5.

Într-adevăr, în această eră a propagandei sofisticate ne putem îndrepta cu încredere spre Cuvântul lui Iehova ca fiind sursa adevărului. Acesta ne va păzi în cele din urmă de cei care vor ‘să ne exploateze prin cuvinte prefăcute’. — 2 Petru 2:3, NW.

[Legenda fotografiei de la pagina 9]

Discernământul vă va ajuta să nu luaţi în seamă informaţiile inutile sau înşelătoare

[Legenda fotografiilor de la pagina 10]

Verificaţi tot ce citiţi, vizionaţi sau ascultaţi ca să vedeţi dacă este vorba de o informaţie adevărată

[Legenda fotografiei de la pagina 11]

Ideile larg răspândite nu sunt întotdeauna demne de încredere

[Legenda fotografiei de la pagina 11]

Ne putem îndrepta cu încredere spre Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind sursa adevărului