Tinerii se întreabă . . .

Cum pot evita pericolele pe care le prezintă Internetul?

IMAGINEAZĂ-ŢI că te afli în cea mai mare bibliotecă din lume. Eşti înconjurat de cărţi, ziare, cataloage, fotografii şi înregistrări de toate tipurile — dezbătând aproape orice subiect. Toate informaţiile de ultimă oră, precum şi o mare parte din literatura din secolele trecute îţi sunt acum la îndemână.

Internetul îţi poate pune la dispoziţie toate aceste informaţii. Acesta îi dă posibilitatea unei persoane să se aşeze în faţa calculatorului şi să facă un schimb de informaţii cu utilizatorii altor calculatoare de oriunde din lume. * Internetul le permite utilizatorilor să vândă produse, să facă cumpărături, să încheie tranzacţii bancare, să converseze, să asculte înregistrări cu cea mai recentă muzică — toate acestea în intimitatea locuinţei lor.

Aşadar, nu este de mirare că unii specialişti prezic că, spre sfârşitul anului 2000, peste 320 de milioane de persoane vor folosi Internetul. Prin urmare, în multe părţi ale lumii Internetul este din ce în ce mai folosit. Întrucât şcolile şi bibliotecile promovează cu insistenţă folosirea acestuia, milioane de tineri au acces la Internet. În Statele Unite, aproximativ 65 la sută dintre tinerii între 12 şi 19 ani au folosit deja servicii on-line ori s-au abonat la acestea.

Dacă este folosit cum trebuie, Internetul poate fi o sursă de informaţii folositoare cu privire la vreme, călătorii şi alte subiecte. Prin Internet poţi cumpăra cărţi, piese auto şi alte lucruri. Mulţi folosesc Internetul pentru a-şi face temele pentru acasă.

Deşi Internetul poate fi folositor, acesta ar putea de asemenea părea ca o bibliotecă fără bibliotecari sau alţi supraveghetori. Poţi răsfoi orice, nestingherit de nimeni. Dar acesta este unul dintre cele mai mari pericole pe care le prezintă folosirea Internetului. De ce? Deoarece nenumărate situri Web conţin materiale care pot corupe din punct de vedere moral şi pot distruge din punct de vedere spiritual. Astfel, Internetul îi poate expune pe tinerii creştini la tentaţii. În fond, oamenii sunt prin natura lor curioşi, tendinţă pe care Satan Diavolul o exploatează de mult timp. Cu siguranţă, Satan a profitat de curiozitatea Evei şi ‘a amăgit-o cu viclenia lui’. — 2 Corinteni 11:3.

În mod asemănător, un tânăr creştin poate fi cu uşurinţă înşelat de informaţii corupte dacă nu este hotărât să-şi păzească spiritualitatea.  Într-un articol din revista Better Homes and Gardens se spunea: „Internetul este un domeniu plin de freamăt, în care iluştrii deschizători de drumuri anunţă cu vervă ultimele informaţii; dar şi pedofilii, escrocii, bigoţii şi alte persoane dezgustătoare hoinăresc prin ciberspaţiu“.

Un tânăr pe nume Javier * afirmă: „Unele situri Web sunt şocante. Acestea pot apărea fără să te avertizeze“. El adaugă: „Acestea sunt menite să te facă să cazi în capcană, să te atragă ca să-ţi ia banii“. Un tânăr creştin pe nume John recunoaşte: „Odată ce începi să te uiţi la materiale nepotrivite, este greu să te opreşti; devii dependent de ele“. Unii tineri creştini frecventează situri Web condamnabile, iar aceasta le-a adus probleme mai grave. Unii chiar şi-au distrus relaţiile cu Iehova. Cum se pot evita aceste consecinţe?

„Vederea lucrurilor deşarte“

Uneori însăşi adresa unui sit Web * indică cu claritate că situl conţine un material condamnabil. În Proverbele 22:3 ni se dă următorul avertisment: „Omul chibzuit vede nenorocirea şi se ascunde, dar cei proşti merg înainte şi sunt pedepsiţi [trebuie să sufere pedeapsa, NW]“.

Însă, deseori, poţi să dai de un sit condamnabil din pură întâmplare. Home page-ul * sitului poate conţine imagini şocante care au fost realizate cu atenţie tocmai pentru a te ademeni să explorezi situl — şi să te întorci la acesta de repetate ori!

Kevin relatează ce i s-a întâmplat unuia dintre prietenii lui: „Avea timp liber şi era curios. Vizitarea unor situri pornografice a devenit la scurt timp un obicei“. Din fericire, acest tânăr creştin a cerut sfatul unui bătrân şi a primit ajutor.

Ai hotărât ce anume vei face dacă vei da de un sit de acest gen? Este clar ce trebuie să facă un creştin: Să părăsească imediat situl sau chiar să închidă browser-ul de Internet! Fii asemenea psalmistului care s-a rugat astfel: „Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deşarte“ (Psalmul 119:37; compară cu Iov 31:1). Aminteşte-ţi că, deşi nu ne supraveghează nici o altă persoană, nu trecem neobservaţi. Biblia ne reaminteşte că „totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face“. — Evrei 4:13.

Faptul de a vorbi cu părinţii sau cu alţi creştini maturi îţi poate întări hotărârea de a nu revizita siturile condamnabile. La urma urmei, dacă ajungi în nisipuri mişcătoare, te vei zbate oare până te vei afunda până în gât şi abia apoi vei striga după ajutor?

Ce se poate spune despre asocierile on-line?

Discuţiile, sau chat-ul, prin Internet le dă posibilitatea utilizatorilor din toată lumea să comunice instantaneu cu alţii. Firmele se folosesc de chat pentru conferinţe on-line şi pentru a le furniza clienţilor servicii. Unele spaţii de discuţii le permit utilizatorilor să împărtăşească informaţii referitoare la chestiuni tehnice, cum ar fi programări de calculatoare sau repararea de maşini. Unele spaţii de discuţii le dau posibilitatea prietenilor şi membrilor familiei să comunice în particular fără să cheltuiască atât de mult cât ar cheltui pe convorbiri telefonice la distanţă. Deşi pot exista motive întemeiate pentru folosirea acestui mijloc de comunicare, prezintă acest lucru anumite pericole?

E nevoie de o mare precauţie când este vorba despre spaţiile publice de discuţii, deoarece în spatele acestora se pot ascunde anumite pericole. Scriitoarea Leah Rozen făcea următoarea observaţie: „Adolescenţii iscusiţi în tehnologie petrec ore întregi discutând on-line cu persoane anonime din toată ţara sau chiar din  toată lumea. Din nefericire, se întâmplă câteodată că unii dintre străinii cu care comunică on-line sunt adulţi perverşi care, având interese sexuale, încearcă să-şi dea întâlniri cu ei“. Într-un articol din Popular Mechanics se dădea avertismentul că „trebuie să fii foarte atent“ când foloseşti spaţiile publice de discuţii. Faptul de a-i da unui necunoscut adresa sau numele tău poate fi o invitaţie la mari probleme! De ce să te expui unui pericol de acest gen?

Însă un pericol mult mai subtil constă în faptul de a fi prins în asocieri nepotrivite cu persoane necunoscute care nu respectă principiile Bibliei. * Cercetătorii spun că o mare parte din discuţiile între adolescenţi purtate în cadrul acestor spaţii de discuţii sunt pe teme sexuale. Este potrivit, aşadar, sfatul biblic consemnat în 1 Corinteni 15:33: „Nu vă înşelaţi: «Prieteniile rele strică obiceiurile bune»“. Asocierile rele prin intermediul calculatorului sunt periculoase. Ar fi oare potrivit ca un tânăr temător de Dumnezeu să se expună în mod imprudent unor astfel de riscuri?

Ce anume te poate ocroti

Având în vedere pericolele pe care le prezintă, Internetul trebuie folosit cu precauţie. De exemplu, unele familii aşază calculatorul într-o zonă circulată a locuinţei, cum ar fi în sufragerie. De asemenea, se poate stabili regula ca Internetul să fie folosit doar atunci când sunt acasă şi alţi membri ai familiei. Dacă părinţii tăi stabilesc astfel de restricţii, fii gata să cooperezi (Proverbele 1:8). Normele clare sunt o dovadă a iubirii lor.

Dacă temele pentru acasă pretind folosirea Internetului, de ce nu urmăreşti cât timp petreci on-line? Încearcă să stabileşti dinainte cât timp vei fi conectat, folosind un ceas deşteptător care să te avertizeze când timpul expiră. Tom dă următoarea sugestie: „Fă-ţi dinainte un plan, stabileşte exact ceea ce cauţi şi ţine-te de plan, indiferent cât de interesante vor părea alte lucruri“.

De asemenea, trebuie să dai dovadă de precauţie cu privire la folosirea poştei electronice. Tinerii creştini sunt atenţi să nu se lase prinşi în citirea a nenumărate informaţii pe care le cuprinde poşta electronică, mai ales dacă o mare parte dintre acestea sunt lipsite de importanţă sau nefondate. Folosirea în exces a poştei electronice poate consuma timp valoros necesar temelor pentru acasă şi activităţilor spirituale.

Regele Solomon a spus: „Dacă ai voi să faci o mulţime de cărţi, să ştii că n-ai mai termina şi multă învăţătură oboseşte trupul“ (Eclesiastul 12:12). Aceste cuvinte se pot aplica foarte bine în cazul Internetului. Nu te cufunda atât de mult în căutarea de date şi fapte, încât să-ţi neglijezi studiul biblic personal şi participarea la ministerul creştin (Matei 24:14; Ioan 17:3; Efeseni 5:15, 16). Reţine, de asemenea, că, deşi comunicarea prin intermediul calculatorului îşi are rolul ei, nimic nu poate înlocui contactul direct cu colaboratorii creştini. Aşadar, dacă este neapărat necesar să foloseşti Internetul, ia decizia fermă de a-l folosi cu înţelepciune. Evită siturile periculoase şi nu petrece exagerat de mult timp on-line. „Păzeşte-ţi inima“ şi nu deveni niciodată un sclav al Internetului. — Proverbele 4:23.

[Note de subsol]

^ par. 4 Vezi seria „Internetul — Este pentru voi?“, publicată în ediţia din 22 iulie 1997 a revistei Treziţi-vă!

^ par. 9 Unele nume au fost schimbate.

^ par. 11 Adresa unui sit Web este succesiunea de caractere folosită pentru a accesa un sit. Uneori, adresele conţin cuvinte care precizează scopul sitului.

^ par. 12 Home page-ul este ca o fereastră electronică cu o prezentare comercială. Aceasta prezintă conţinutul sitului, autorul acestuia şi aşa mai departe.

^ par. 19 Şi în spatele spaţiilor publice de discuţii formate de creştini bine intenţionaţi cu scopul discutării unor chestiuni spirituale se pot ascunde pericole de acest gen. Uneori acestor discuţii s-au alăturat oameni necinstiţi şi apostaţi care au încercat în mod subtil să-i convingă pe alţii să accepte ideile lor nescripturale.

[Text generic pe pagina 20]

„Unele situri Web sunt şocante. Acestea pot apărea fără să te avertizeze“

[Legenda fotografiei de la pagina 21]

Unele familii aşază calculatorul într-o zonă circulată a locuinţei