Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

Introduceri la cărți biblice

Informații de bază cu privire la fiecare carte biblică.

Introducere la cartea Ezra

Iehova își respectă promisiunea de a-și elibera poporul din exilul babilonian și de a restabili închinarea adevărată la Ierusalim.

Introducere la cartea Neemia

Cartea biblică Neemia oferă lecții prețioase pentru toți închinătorii adevărați din prezent.

Introducere la cartea Estera

Evenimentele tensionate din zilele Esterei ne vor întări încrederea în puterea lui Iehova Dumnezeu de a-și elibera poporul din încercări.

Introducere la cartea Iov

Toți cei care îl iubesc pe Iehova vor trece prin încercări. Relatarea despre Iov ne dă asigurarea că putem să ne păstrăm integritatea și să susținem suveranitatea lui Iehova.

Introducere la cartea Psalmii

Psalmii susțin suveranitatea lui Iehova, le oferă ajutor și mângâiere celor ce-l iubesc și arată cum va schimba lumea Regatul său.

Introducere la cartea Proverbele

Găsiți îndrumare divină pentru orice aspect al vieții, de la relațiile de afaceri la relațiile de familie.

Introducere la cartea Eclesiastul

Regele Solomon arată ce lucruri contează cu adevărat în viață și le pune în contrast cu lucrurile care nu vădesc înțelepciune divină.

Introducere la cartea Cântarea cântărilor

Iubirea de neclintit dintre Sulamita și un tânăr păstor este numită „flacăra lui Iah”. De ce?

Introducere la cartea Isaia

Cartea Isaia conține profeții exacte, care ne întăresc încrederea că Iehova își împlinește întotdeauna profețiile și că este Dumnezeul salvării noastre.

Introducere la cartea Ieremia

Ieremia și-a îndeplinit cu fidelitate serviciul ca profet în pofida greutăților. Cum pot imita creștinii în prezent exemplul său?

Introducere la cartea Plângerile

Cartea scrisă de profetul Ieremia exprimă tristețea profundă a profetului în legătură cu distrugerea Ierusalimului și scoate în evidență că Dumnezeu le arată îndurare celor care manifestă căință.

Introducere la cartea Ezechiel

Ezechiel a îndeplinit cu umilință și curaj tot ce i-a cerut Iehova, în pofida dificultăților. Exemplul său este deosebit de valoros pentru noi astăzi.

Introducere la cartea Daniel

Daniel și cei trei prieteni ai lui au rămas fideli lui Iehova indiferent de situațiile cu care s-au confruntat. Exemplul lor, precum și împlinirea profețiilor ne aduc foloase în prezent, în aceste zile din urmă.

Introducere la cartea Osea

Profeția lui Osea conține lecții importante pentru noi în prezent referitoare la îndurarea lui Iehova față de păcătoșii penitenți și la închinarea aprobată de el.

Introducere la cartea Ioel

Ioel a profețit că „ziua lui Iehova” este iminentă și ne-a dezvăluit ce trebuie să facem pentru a-i supraviețui.

Introducere la cartea Amos

Iehova s-a folosit de acest profet umil pentru a duce la îndeplinire o lucrare importantă. Ce lecții valoroase putem desprinde din exemplul lui Amos?

Introducere la cartea Obadia

Este cea mai scurtă carte din Scripturile ebraice. Profeția oferă speranță și prezice justificarea suveranității lui Iehova.

Introducere la cartea Iona

Profetul a acceptat disciplinarea, și-a îndeplinit misiunea și a învățat o lecție importantă despre iubirea loială și mila lui Dumnezeu. Relatarea sa îți va sensibiliza inima.

Introducere la cartea Mica

Această profeție inspirată de Dumnezeu ne întărește încrederea că Iehova pretinde de la noi doar ceea ce este rezonabil și în folosul nostru.

Introducere la cartea Naum

Profeția ne insuflă încredere că Iehova își îndeplinește întotdeauna promisiunile și că el le oferă mângâiere celor ce caută pace și eliberare sub domnia Regatului său.

Introducere la cartea Habacuc

Putem avea încredere că Iehova știe cel mai bine când și cum să-și salveze poporul.

Introducere la cartea Țefania

De ce este greșit să credem că ziua de judecată a lui Iehova nu va veni?

Introducere la cartea Hagai

Profeția subliniază cât de important este să punem închinarea la Dumnezeu mai presus de interesele personale.

Introducere la cartea Zaharia

În trecut, poporul lui Dumnezeu a fost întărit de multe viziuni și profeții de inspirație divină. Aceleași profeții îi asigură pe slujitorii lui Iehova din prezent că au sprijinul lui.

Introducere la cartea Maleahi

Profeția scoate în evidență principiile neschimbătoare ale lui Iehova, mila și iubirea sa. Ea conține și lecții valoroase pentru zilele noastre.

Introducere la cartea Matei

Află mai multe informații esențiale despre cartea biblică Matei, prima dintre cele patru evanghelii.

Introducere la cartea Marcu

Fiind cea mai scurtă dintre evanghelii, relatarea lui Marcu prezintă o avanpremieră a domniei lui Isus, Regele Regatului Dumnezeu.

Introducere la cartea Luca

Ce informații unice conține Evanghelia după Luca?

Introducere la cartea Ioan

Relatarea lui Ioan evidențiază iubirea lui Isus față de omenire, exemplul său de umilință, precum și rolul său de Mesia, viitorul Rege al Regatului lui Dumnezeu.