1. Ce veste bună există cu privire la morţi?

Când Isus a ajuns în Betania, lângă Ierusalim, prietenul său Lazăr era mort de patru zile. Isus a mers la mormântul acestuia împreună cu Marta şi Maria, surorile lui Lazăr. În scurtă vreme s-a strâns o mulţime de oameni. Imaginează-ţi câtă bucurie au simţit Marta şi Maria când Isus l-a înviat pe Lazăr! — Citeşte Ioan 11:21–24, 38–44.

Marta cunoştea deja vestea bună referitoare la morţi. Ea ştia că Iehova îi va readuce la viaţă pe cei ce au murit şi că ei vor putea trăi din nou pe pământ. — Citeşte Iov 14:14, 15.

2. Care este starea morţilor?

Dumnezeu i-a zis lui Adam: „Ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce“ (GENEZA 3:19).

Omul este făcut din ţărână, deci este fiinţă materială (Geneza 2:7; 3:19). Aşadar, el nu are un suflet nemuritor care trăieşte într-un corp fizic. De aceea, când moare, nicio parte din el nu supravieţuieşte. În plus, creierul acestuia îşi încetează activitatea şi deci gândurile şi sentimentele dispar. Din acest motiv, Lazăr n-a povestit nimic despre perioada în care a fost mort. — Citeşte Eclesiastul 9:5, 6, 10.

Îi chinuie Dumnezeu pe oameni în foc după ce mor? Biblia spune că morţii nu sunt conştienţi de nimic. Astfel, învăţătura despre iad este în mod categoric falsă şi  o insultă la adresa lui Dumnezeu, care detestă însăşi ideea de a-i chinui pe oameni în foc. — Citeşte Ieremia 7:31.

3. Pot morţii să ne vorbească?

Morţii nu vorbesc şi nu aud (Psalmul 115:17). Însă unii îngeri răi pot să le vorbească oamenilor, dând impresia că vorbesc cei morţi (2 Petru 2:4). Iehova ne interzice să încercăm să comunicăm cu morţii. — Citeşte Deuteronomul 18:10, 11.

4. Cine va învia?

Milioane de oameni care acum se află în morminte vor reveni la viaţă pe pământ. Chiar şi unele persoane care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu şi au făcut lucruri rele vor fi înviate. — Citeşte Luca 23:43; Faptele 24:15.

Cei înviaţi vor putea să înveţe adevărul despre Dumnezeu şi să manifeste credinţă în Isus ascultând de el (Revelaţia 20:11–13). Dacă vor face lucruri bune, se vor bucura de viaţă veşnică pe pământ. — Citeşte Ioan 5:28, 29.

5. Ce ne dezvăluie învierea despre Iehova?

Învierea este posibilă deoarece Dumnezeu şi-a trimis Fiul să moară pentru noi. Astfel, învierea este o expresie a iubirii şi a bunătăţii nemeritate a lui Iehova. Pe cine ai dori în mod special să revezi la înviere? — Citeşte Ioan 3:16; Romani 6:23.