Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

O veste bună din partea lui Dumnezeu

 Lecţia 10

Cum poţi recunoaşte închinarea adevărată?

Cum poţi recunoaşte închinarea adevărată?

1. Există o singură religie adevărată?

„Păziţi-vă de profeţii falşi” (MATEI 7:15).

Isus i-a învăţat pe discipolii săi o singură religie, religia adevărată. El a comparat-o cu o cale care duce la viaţă veşnică. Despre această cale, Isus a spus: „Puţini sunt cei ce o găsesc“ (Matei 7:14). Dumnezeu acceptă numai închinarea bazată pe Cuvântul său, Biblia. Toţi închinătorii adevăraţi sunt uniţi într-o singură credinţă. — Citeşte Ioan 4:23, 24; 14:6; Efeseni 4:4, 5.

2. Ce a spus Isus despre creştinii falşi?

„Ei declară public că îl cunosc pe Dumnezeu, dar îl reneagă prin lucrările lor” (TIT 1:16).

Isus a avertizat că vor apărea profeţi falşi care vor denatura creştinismul. La prima vedere, ei seamănă cu adevăraţii creştini. Bisericile lor pretind că sunt creştine. Dar se poate observa că nu sunt creştini adevăraţi. Calităţile şi modul de viaţă sunt indicii ale celor ce practică închinarea adevărată. — Citeşte Matei 7:13–23.

3. Cum îi poţi recunoaşte pe creştinii adevăraţi?

Să analizăm cinci caracteristici:

  • Creştinii adevăraţi respectă Biblia şi o consideră Cuvântul lui Dumnezeu. Ei se străduiesc să trăiască în armonie cu principiile biblice. Aşadar, religia adevărată se deosebeşte de religiile bazate pe idei omeneşti (Matei 15:7–9). Închinătorii  adevăraţi aplică în viaţa de fiecare zi ceea ce îi învaţă pe alţii. — Citeşte Ioan 17:17; 2 Timotei 3:16, 17.

  • Adevăraţii continuatori ai lui Isus onorează numele lui Dumnezeu, Iehova. Isus a onorat numele lui Dumnezeu făcându-l cunoscut oamenilor. El i-a ajutat să-l cunoască pe Dumnezeu şi i-a învăţat să se roage pentru sfinţirea numelui Său, Iehova (Matei 6:9). În zona în care locuieşti, ce religie face cunoscut numele lui Dumnezeu? — Citeşte Ioan 17:26; Romani 10:13, 14.

  • Creştinii adevăraţi le vorbesc altora despre Regatul lui Dumnezeu. Iehova l-a trimis pe Isus să predice vestea bună despre Regat, singura speranţă a omenirii. Isus a vorbit despre Regat până în ultima zi a vieţii sale (Luca 4:43; 8:1; 23:42, 43). El a spus că discipolii săi vor predica despre acest Regat. Dacă v-ar aborda cineva pentru a vă vorbi despre Regatul lui Dumnezeu, cărei religii v-aţi gândi că îi aparţine? — Citeşte Matei 24:14.

  • Continuatorii lui Isus nu fac parte din această lume rea. Ei nu se amestecă în chestiuni politice sau în conflicte sociale (Ioan 17:16; 18:36). De asemenea, ei nu imită practicile şi atitudinile dăunătoare ale lumii. — Citeşte Iacov 4:4.

  • Creştinii adevăraţi au o iubire remarcabilă unii faţă de alţii. Ei învaţă din Cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să-i respecte pe toţi oamenii, indiferent de etnia lor. De multe ori, religia falsă a susţinut din plin războaiele dintre naţiuni. Însă membrii religiei adevărate refuză să facă acest lucru (Mica 4:1–3). În plus, ei îşi folosesc dezinteresat timpul şi resursele pentru a-i ajuta şi a-i încuraja pe alţii. — Citeşte Ioan 13:34, 35; 1 Ioan 4:20.

4. Poţi recunoaşte religia adevărată?

Ce religie îşi bazează toate învăţăturile pe Cuvântul lui Dumnezeu, onorează numele lui Dumnezeu şi proclamă Regatul lui Dumnezeu ca singura speranţă a omenirii? Ce grup de persoane manifestă iubire şi nu susţine războiul? — Citeşte 1 Ioan 3:10–12.