1. De ce avem nevoie de îndrumare?

Cum ne ajută principiile Bibliei să ne luăm măsuri de siguranţă? (PSALMUL 36:9)

Creatorul nostru este mult mai înţelept decât noi. Asemenea unui tată iubitor, el se îngrijeşte de noi. În plus, Dumnezeu nu ne-a creat pentru a fi independenţi de el (Ieremia 10:23). Aşa cum un copil are nevoie de îndrumarea părinţilor săi, tot aşa fiecare om are nevoie de îndrumarea lui Dumnezeu (Isaia 48:17, 18). Principiile biblice ne oferă îndrumare, un adevărat dar de la Dumnezeu. — Citeşte 2 Timotei 3:16.

Legile şi principiile lui Iehova ne arată care este cel mai bun mod de viaţă în prezent şi cum putem primi binecuvântări veşnice în viitor. Este foarte potrivit să acceptăm cu recunoştinţă îndrumarea pe care ne-o oferă Dumnezeu deoarece el ne-a creat. — Citeşte Psalmul 19:7, 11; Revelaţia 4:11.

2. Ce sunt principiile pe care le găsim în Biblie?

Principiile biblice sunt adevăruri fundamentale. Spre deosebire de acestea, legile se aplică doar în anumite situaţii (Deuteronomul 22:8). Pentru a înţelege cum se aplică un principiu într-o situaţie particulară, trebuie să ne folosim capacitatea de gândire (Proverbele 2:10–12). De exemplu, Biblia spune că viaţa este un dar de la Dumnezeu. Acest principiu de bază ne poate îndruma când suntem la serviciu, acasă sau în timp ce călătorim. Ţinând cont de el, vom lua măsuri de siguranţă. — Citeşte Faptele 17:28.

3. Care sunt două principii fundamentale?

Isus a vorbit despre două principii foarte importante. Primul arată scopul pentru care a fost creat omul: să-l cunoască pe Dumnezeu, să-l iubească şi  să-i slujească în mod fidel. De acest principiu trebuie să ţinem cont de fiecare dată când luăm decizii (Proverbele 3:6). Cei care trăiesc în conformitate cu acesta devin prieteni ai lui Dumnezeu, sunt cu adevărat fericiţi şi vor avea viaţă veşnică. — Citeşte Matei 22:36–38.

Al doilea principiu menţionat de Isus ne poate ajuta să ne bucurăm de relaţii paşnice cu semenii (1 Corinteni 13:4–7). Când ţinem cont de el, imităm modul în care Dumnezeu îi tratează pe oameni. — Citeşte Matei 7:12; 22:39, 40.

4. Cum ne pot fi de folos principiile biblice?

Principiile biblice îi ajută pe membrii familiei să manifeste iubire unii faţă de alţii şi, astfel, să fie uniţi (Coloseni 3:12–14). Cuvântul lui Dumnezeu conţine un principiu care contribuie la ocrotirea familiei: legătura conjugală trebuie să fie permanentă. — Citeşte Geneza 2:24.

Aplicând principiile din Biblie, putem fi ocrotiţi atât pe plan material, cât şi pe plan afectiv. De exemplu, angajatorii preferă deseori să lucreze cu persoane care respectă principiile biblice cu privire la cinste şi hărnicie (Proverbele 10:4, 26; Evrei 13:18). De asemenea, Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să fim mulţumiţi cu lucrurile strict necesare şi să preţuim mai mult prietenia cu Dumnezeu decât lucrurile materiale. — Citeşte Matei 6:24, 25, 33; 1 Timotei 6:8–10.

Aplicarea legilor şi principiilor biblice ne poate ocroti sănătatea (Proverbele 14:30; 22:24, 25). De exemplu, dacă respectăm legea lui Dumnezeu care condamnă beţia, vom fi ocrotiţi de boli şi de accidente ce ne pot pune viaţa în pericol (Proverbele 23:20). Iehova ne permite să consumăm băuturi alcoolice, însă cu moderaţie (Psalmul 104:15; 1 Corinteni 6:10). Principiile divine ne sunt de ajutor deoarece ne învaţă să fim atenţi nu doar la modul cum acţionăm, ci şi la modul în care gândim (Psalmul 119:97–100). Adevăraţii creştini respectă normele lui Dumnezeu pentru că doresc să-i aducă onoare lui Iehova, nu doar pentru că au de câştigat acţionând astfel. — Citeşte Matei 5:14–16.