1. Cum a venit Isus în existenţă?

De ce a fost Isus abordabil? (MATEI 11:29; MARCU 10:13–16)

Spre deosebire de oameni, Isus a trăit în cer ca spirit înainte de a se naşte ca om pe pământ (Ioan 8:23). El a fost prima creaţie a lui Dumnezeu şi a contribuit la crearea tuturor celorlalte lucruri. Întrucât numai el a fost creat în mod direct de Iehova, este în mod potrivit numit Fiul „unic-născut“ al lui Dumnezeu (Ioan 1:14). Isus a slujit ca Purtător de cuvânt al lui Dumnezeu, fiind astfel numit şi „Cuvântul“. — Citeşte Proverbele 8:22, 23, 30; Coloseni 1:15, 16.

2. De ce a venit Isus pe pământ?

Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său pe pământ transferându-i viaţa din cer în pântecele unei fecioare evreice, pe nume Maria. Prin urmare, Isus nu a avut un tată uman (Luca 1:30–35). Isus a venit pe pământ 1) ca să ne înveţe adevărul despre Dumnezeu, 2) ca să ne arate cum putem asculta de Dumnezeu chiar şi atunci când trecem prin situaţii grele şi 3) ca să-şi dea viaţa perfectă ca „răscumpărare“. — Citeşte Matei 20:28.

3. De ce avem nevoie de răscumpărare?

Răscumpărarea este preţul plătit pentru a elibera o persoană ameninţată cu moartea (Exodul 21:29, 30). Bătrâneţea şi moartea nu au făcut parte din scopul pe care Dumnezeu l-a avut iniţial pentru omenire. De unde ştim aceasta? Dumnezeu i-a spus primului om, Adam, că va muri dacă va comite ceea ce în Biblie se numeşte „păcat“. Prin  urmare, dacă Adam n-ar fi păcătuit, n-ar fi murit niciodată (Geneza 2:16, 17; 5:5). Astfel, potrivit Bibliei, moartea „a intrat“ în lume prin Adam. El le-a transmis tuturor urmaşilor săi păcatul şi pedeapsa pentru păcat: moartea. De aceea, pentru a putea fi eliberaţi de această pedeapsă moştenită de la Adam, era nevoie de o răscumpărare. — Citeşte Romani 5:12; 6:23.

Dar cine putea plăti răscumpărarea ca să ne elibereze de moarte? Când un om moare, acesta plăteşte pedeapsa doar pentru propriile păcate. Aşadar, niciun om imperfect nu poate plăti păcatele altora. — Citeşte Psalmul 49:7–9.

4. De ce a murit Isus?

Spre deosebire de noi, Isus a fost perfect. Prin urmare, întrucât nu a comis niciun păcat, el nu a trebuit să moară pentru păcatele sale. În schimb, Isus a murit pentru păcatele altora. Trimiţându-şi Fiul să moară pentru noi, Dumnezeu a arătat cât de mult îi iubeşte pe oameni. Şi Isus a dovedit iubire faţă de noi ascultând de Tatăl său şi dându-şi viaţa pentru păcatele noastre. — Citeşte Ioan 3:16; Romani 5:18, 19.

5. Ce face Isus în prezent?

Când a fost pe pământ, Isus a vindecat bolnavi, a înviat morţi şi a alinat suferinţa oamenilor. Astfel, el a demonstrat ce va face în viitor pentru toţi oamenii ascultători (Matei 15:30, 31; Ioan 5:28). După ce Isus a murit, Dumnezeu l-a înviat ca spirit (1 Petru 3:18). Apoi, Isus a aşteptat la dreapta lui Iehova până când El i-a acordat autoritatea de a domni ca Rege peste pământ (Evrei 10:12, 13). În prezent, Isus este Rege în cer, iar continuatorii săi anunţă această veste bună pe tot pământul. — Citeşte Daniel 7:13, 14; Matei 24:14.

Nu peste mult timp, Isus îşi va folosi autoritatea de Rege pentru a înlătura suferinţa şi pe cei ce o provoacă. Toţi oamenii care cred în Isus şi ascultă de el vor trăi pe un pământ transformat în paradis. — Citeşte Psalmul 37:9–11.