Broşura de faţă te va ajuta să înveţi multe lucruri chiar din Cuvântul lui Dumnezeu. Referinţele biblice de la sfârşitul fiecărui paragraf arată unde poţi găsi în propria Biblie răspunsurile la întrebările numerotate.

În timp ce analizezi versetele biblice, gândeşte-te cum răspund acestea la întrebările respective. Martorilor lui Iehova le va face plăcere să te ajute să înţelegi Biblia. — Citeşte Luca 24:32, 45.

Notă: Toate publicaţiile menţionate în această broşură sunt editate de Martorii lui Iehova.