De la fereastra palatului său din Izreel, regele Ahab vedea via unui bărbat pe nume Nabot. Ahab voia această vie pentru el. De aceea, a încercat să o cumpere. Nabot însă l-a refuzat, deoarece Legea lui Iehova nu permitea vânzarea unui teren moștenit. A respectat Ahab dorința lui Nabot de a face ceea ce era corect? Nu. Ahab s-a supărat foarte tare, atât de tare, încât nu a mai vrut să iasă din dormitorul lui și nici să mănânce.

Regina Izabela, răutăcioasa lui soție, i-a zis: „Tu ești regele Israelului. Poți avea tot ce-ți dorești. Voi face ca acel pământ să fie al tău”. Ea a scris scrisori bătrânilor orașului, cerându-le să-l acuze pe Nabot că l-a blestemat pe Dumnezeu și să-l omoare cu pietre. Bătrânii au făcut ce le-a cerut Izabela. Apoi regina i-a spus lui Ahab: „Nabot este mort! Via este a ta!”.

Nabot nu a fost singurul om nevinovat ucis de Izabela. Ea a omorât mulți oameni care-l iubeau pe Iehova. Izabela se închina la idoli și a făcut o mulțime de lucruri rele. Dar Iehova vedea toate faptele ei. Cum avea Iehova să acționeze în privința Izabelei?

După moartea lui Ahab, a devenit rege Ioram, fiul lui. Iehova a trimis un bărbat pe nume Iehu să o pedepsească pe Izabela și familia ei.

Iehu își conducea carul spre Izreel, unde locuia Izabela. Ioram a pornit să-l întâmpine în carul lui și l-a întrebat: „E pace între noi?”. Iehu i-a răspuns: „Nu va fi pace atât timp cât  Izabela, mama ta, face lucruri rele”. Ioram a încercat să se întoarcă și să fugă. Dar Iehu o tras o săgeată și l-a omorât.

Atunci Iehu a pornit spre palatul Izabelei. Auzind că venea Iehu, regina s-a fardat, și-a aranjat părul și l-a așteptat la fereastră. Când Iehu a sosit la palat, Izabela i-a adresat cuvinte răutăcioase. Iehu le-a strigat slujitorilor ei care stăteau lângă ea: „Aruncați-o jos!”. Aceștia au împins-o pe fereastră, iar ea a căzut la pământ și a murit.

După aceea, Iehu i-a ucis pe cei 70 de fii ai lui Ahab și a curățat țara de închinarea la Baal. Ai observat? Iehova știe totul și, la timpul potrivit, îi pedepsește pe cei ce fac lucruri rele!

„Dacă o moștenire este obținută prin lăcomie la început, nu va fi binecuvântată în viitor.” (Proverbele 20:21)