Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Lecții din Biblie pentru copii

 LECȚIA 102

Viziunile lui Ioan

Viziunile lui Ioan

În timp ce apostolul Ioan era închis pe insula Patmos, Isus i-a dat 16 viziuni. În acestea, Ioan a văzut ce avea să se întâmple în viitor. Viziunile arătau cum avea să fie sfințit numele lui Iehova, cum avea să vină Regatul său și cum avea să fie înfăptuită voința lui pe pământ ca în cer.

Într-o viziune, Ioan îl vede pe Iehova pe tronul său glorios din cer, înconjurat de 24 de bătrâni, care erau îmbrăcați în haine albe și aveau pe cap coroane de aur. Din tron ies fulgere și tunete. Cei 24 de bătrâni se închină înaintea lui Iehova și îi slujesc. În altă viziune, Ioan vede o mare mulțime de oameni din toate națiunile, popoarele și limbile, care i se închină lui Iehova. Mielul, care este Isus, îi păstorește pe oameni și îi conduce la apele vieții. Mai târziu, în altă viziune, Isus își începe domnia ca Rege în cer, împreună cu cei 24 de bătrâni. În următoarea viziune, Ioan îl vede pe Isus luptându-se cu balaurul, care este Satan, și cu îngerii săi. Isus îi aruncă din cer pe pământ.

 Apoi, Ioan vede o imagine foarte frumoasă cu Mielul și cei 144 000 stând pe muntele Sion. De asemenea, vede un înger care zboară în jurul Pământului și le spune oamenilor să se teamă de Dumnezeu și să-i dea glorie.

Următoarea viziune arată cum se desfășoară războiul Armaghedonului. În timpul acestui război, Isus și armata lui înving lumea rea a lui Satan. În ultima viziune, Ioan vede armonia din cer și de pe pământ. Satan și susținătorii lui sunt distruși. Toți cei din cer și de pe pământ consideră sfânt numele lui Iehova și i se închină numai lui.

„Voi pune dușmănie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. El îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul.” (Geneza 3:15)