Un bărbat care nu putea să umble stătea în fiecare zi la poarta templului și cerșea. Într-o după-amiază, i-a văzut pe Petru și pe Ioan intrând în templu. El i-a implorat: „Dați-mi și mie ceva!”. Petru i-a zis: „Îți voi da ceva mai bun decât banii. În numele lui Isus, ridică-te și umblă!”. Petru l-a ajutat să se ridice, iar bărbatul a început să umble. Oamenii au fost atât de uimiți de miracol, încât mulți au început să creadă în Isus.

Dar preoții și saducheii s-au înfuriat. I-au luat pe apostoli și i-au dus la tribunal, unde i-au întrebat: „Cine v-a dat putere să-l vindecați pe acest om?”. Petru a spus: „Noi am primit putere de la Isus Cristos, pe care voi l-ați omorât”. Conducătorii religioși au strigat: „Nu mai vorbiți despre Isus!”. Dar apostolii au zis: „Trebuie să vorbim despre el. Nu ne vom opri niciodată!”.

De îndată ce au fost eliberați, Petru și Ioan au mers la ceilalți discipoli și le-au povestit cele întâmplate. Ei s-au rugat împreună lui Iehova: „Iehova, te rugăm, dă-ne curaj ca să putem continua lucrarea ta!”. Iehova le-a dat spirit sfânt, iar ei au continuat să predice și să facă vindecări. Tot mai mulți oameni deveneau discipoli. Saducheii au fost atât de invidioși, încât i-au arestat pe apostoli și i-au aruncat în închisoare. Dar, în timpul nopții, Iehova a trimis un înger, care a deschis porțile închisorii și le-a zis apostolilor: „Mergeți înapoi la templu și predicați acolo”.

A doua zi, gărzile le-au spus conducătorilor religioși din Sanhedrin: „Închisoarea este încuiată, dar bărbații pe care i-ați arestat nu mai sunt înăuntru! Ei sunt în templu și îi învață pe oameni!”. Apostolii au fost arestați din nou și aduși  înaintea Sanhedrinului. Marele preot a spus: „V-am poruncit să nu mai vorbiți despre Isus!”. Dar Petru a răspuns: „Trebuie să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu decât de oameni”.

Conducătorii religioși erau atât de furioși, încât au vrut să-i ucidă pe apostoli. Dar un fariseu pe nume Gamaliel s-a ridicat în picioare și a zis: „Aveți grijă! S-ar putea ca Dumnezeu să fie cu acești oameni. Chiar vreți să luptați împotriva lui Dumnezeu?”. Ei i-au ascultat sfatul. După ce i-au bătut pe apostoli cu nuiele, le-au poruncit încă o dată să nu mai predice, iar apoi le-au dat drumul. Apostolii însă nu s-au oprit, ci au continuat să predice cu mult curaj vestea bună atât în templu, cât și din casă în casă.

„Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu ca stăpânitor decât de oameni.” (Faptele 5:29)