CE A CAUZAT prăbușirea acestor ziduri ale Ierihonului? Arată de parcă le-ar fi lovit o bombă mare. Dar în zilele acelea nu existau bombe și nici tunuri. Acesta este un alt miracol al lui Iehova! Să vedem cum s-au petrecut lucrurile.

Ascultă ce-i spune Iehova lui Iosua: ‘Tu și războinicii tăi veți mărșălui în jurul orașului. Să mărșăluiți în jurul lui o singură dată pe zi timp de șase zile. Duceți arca legământului cu voi. Șapte preoți trebuie să meargă înaintea ei și să sune din corni.

În ziua a șaptea, trebuie să mărșăluiți în jurul orașului de șapte ori. După aceea, sunați prelung din corn și toți să scoată un strigăt puternic de război. Și zidurile se vor prăbuși la pământ’.

Iosua și poporul fac ce spune Iehova. În timp ce mărșăluiesc, toți păstrează liniștea. Nimeni nu scoate un cuvânt. Tot ce se poate auzi este sunetul cornilor și zgomotul marșului. Probabil că dușmanii poporului lui Iehova, care locuiesc în Ierihon, sunt îngroziți. Vezi frânghia roșie care atârnă la o fereastră? A cui este fereastra aceea? Da, Rahav a făcut ce i-au spus cei doi spioni. Toată familia ei se află în interiorul casei sale, privind împreună cu ea.

În cele din urmă, în cea de-a șaptea zi, după ce mărșăluiesc de șapte ori în jurul orașului, cornii sună, războinicii strigă și zidurile se prăbușesc. Apoi Iosua spune: ‘Ucideți-i pe toți cei din oraș și dați foc orașului. Ardeți totul. Păstrați numai aurul, argintul, arama și fierul și aduceți-le la tezaurul cortului lui Iehova’.

Celor doi spioni, Iosua le zice: ‘Duceți-vă în casa lui Rahav și scoateți-o afară pe ea și toată familia ei’. Rahav este salvată împreună cu familia ei, întocmai cum îi promiseseră spionii.