MOISE s-a dus până la muntele Horeb în căutare de iarbă pentru oile sale. Aici a văzut un rug în flăcări, dar care nu se consuma!

‘Ce lucru ciudat’, s-a gândit Moise. ‘Mă voi duce mai aproape și mă voi uita mai bine.’ Când s-a apropiat, s-a auzit o voce dinspre rug spunându-i: ‘Nu te apropia. Scoate-ți sandalele, fiindcă stai pe un pământ sfânt’. Dumnezeu era cel care îi vorbea prin intermediul unui înger, de aceea Moise și-a acoperit fața.

Atunci Dumnezeu a spus: ‘Am văzut suferința poporului meu în Egipt. De aceea îl voi elibera, iar tu ești acela pe care-l trimit să scoată pe poporul meu din Egipt’. Iehova avea să-și conducă poporul în frumoasa țară Canaan.

Însă Moise a zis: ‘Eu sunt un om neînsemnat. Cum aș putea face acest lucru? Dar să presupunem că mă voi duce. Israeliții îmi vor zice: «Cine te-a trimis?» Atunci ce le voi spune?’

‘Iată ce le vei spune’, a răspuns Dumnezeu. ‘«IEHOVA, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov m-a trimis la voi.»’ Și Iehova a adăugat: ‘Acesta este numele meu pentru totdeauna’.

‘Dar să presupunem că ei nu mă vor crede când le voi spune că tu m-ai trimis’, a răspuns Moise.

‘Ce ai în mână?’, l-a întrebat Dumnezeu.

Moise a răspuns: ‘Un toiag’.

‘Aruncă-l la pământ’, i-a zis Dumnezeu. Când Moise l-a aruncat, toiagul a devenit un șarpe. Apoi, Iehova i-a arătat lui Moise un alt miracol. El a zis: ‘Bagă-ți mâna în sân, sub haină’. Moise a făcut așa și când și-a scos mâna afară, era albă ca zăpada! Mâna arăta ca și când ar fi avut lepră. Apoi, Iehova i-a dat putere lui Moise să înfăptuiască un al treilea miracol. În cele din urmă, i-a zis: ‘Când vei face aceste miracole, israeliții vor crede că eu te-am trimis’.

După aceea, Moise s-a întors acasă și i-a spus lui Ietro: ‘Te rog, lasă-mă să merg la rudele mele în Egipt să văd ce mai fac’. Atunci Ietro și-a luat rămas bun de la Moise, iar Moise și-a început călătoria de întoarcere în Egipt.