Satan și demonii lui nu vor să-i slujești lui Dumnezeu. Dacă ar putea, i-ar îndepărta de Dumnezeu pe toți oamenii. Cum încearcă ei să facă acest lucru? O modalitate este prin intermediul religiei false. (2 Corinteni 11:13-15) O religie este falsă când nu predă adevărul din Biblie. Religia falsă este asemenea banilor falși – poate să pară adevărată, însă este lipsită de valoare. Ea îți poate cauza multe necazuri.

Lui Iehova, Dumnezeul adevărului, nu-i va plăcea niciodată falsitatea religioasă. Când Isus a fost pe pământ, a existat o grupare religioasă ai cărei membri voiau să-l ucidă. Aceștia credeau că modul lor de închinare era corect. Ei au spus: „Avem un singur Tată, pe Dumnezeu”. A fost Isus de acord cu acest lucru? Nu! El le-a spus: „Voi sunteți de la tatăl vostru Diavolul”. (Ioan 8:41, 44) Astăzi, mulți oameni consideră că i se închină lui Dumnezeu, însă ei îi slujesc în realitate lui Satan și demonilor lui! (1 Corinteni 10:20)

 Așa cum un pom putred produce roade rele, religia falsă produce oameni care fac lucruri rele. Lumea este plină de necazuri din cauza lucrurilor rele pe care le fac oamenii. Există imoralitate, dispute, furt, oprimare, crime și violuri. Mulți dintre cei ce fac aceste lucruri rele au o religie, însă religia lor nu-i impulsionează să practice binele. Aceștia nu pot fi prieteni cu Dumnezeu decât dacă încetează să facă lucruri rele. (Matei 7:17, 18)

Religia falsă îi învață pe oameni să se roage la idoli. Dumnezeu ne spune să nu ne rugăm la idoli. Acest lucru este logic. Ți-ar plăcea dacă cineva, în loc să-ți vorbească personal, s-ar adresa doar fotografiei tale? Ți-ar fi acea persoană prieten adevărat? Nu, nu ți-ar putea fi prieten. Iehova vrea ca oamenii să i se adreseze lui, nu unei statui sau unei imagini lipsite de viață. (Exodul 20:4, 5)

Religia falsă învață că este permis să ucizi în timp de război. Isus a spus că prietenii lui Dumnezeu se vor iubi unii pe alții. Nu îi ucidem pe oamenii pe care îi iubim. (Ioan 13:35) Chiar și faptul de a ucide oameni răi este greșit. Când dușmanii lui Isus au venit să îl aresteze, el nu le-a permis discipolilor săi să lupte pentru a-l apăra. (Matei 26:51, 52)

Religia falsă învață că cei răi vor fi chinuiți în focul iadului. Cu toate acestea, Biblia învață că păcatul duce la moarte. (Romani 6:23) Iehova este un Dumnezeu al iubirii. Ar putea un Dumnezeu al iubirii să-i chinuiască veșnic pe oameni? Sigur că nu! În Paradis va exista o singură religie, aceea pe care Iehova o aprobă. (Revelația 15:4) Toate religiile care au la bază minciunile lui Satan vor dispărea.