Isus îşi învaţă discipolii multe lucruri, însă tema principală a mesajului său este Regatul lui Dumnezeu

CARE a fost misiunea lui Isus pe pământ? Chiar el a spus: „Trebuie să anunţ . . . vestea bună despre regatul lui Dumnezeu, fiindcă pentru aceasta am fost trimis“ (Luca 4:43). Să analizăm în continuare patru adevăruri pe care le-a predat Isus despre acest Regat, tema centrală a lucrării sale de predicare.

1. Isus era Regele desemnat. Isus a spus în mod clar că el era promisul Mesia (Ioan 4:25, 26). În plus, a arătat că el era Regele pe care-l văzuse profetul Daniel în viziune. Isus le-a dezvăluit apostolilor săi că, într-o zi, avea să stea pe un ‘tron glorios’ şi că ei, de asemenea, aveau să stea pe tronuri alături de el (Matei 19:28). Isus a numit acest grup de conducători ‘turma mică’ şi a menţionat că avea şi „alte oi“, care nu făceau parte din acel grup (Luca 12:32; Ioan 10:16).

2. Regatul lui Dumnezeu va face cu adevărat dreptate. Încă de la răzvrătirea din Eden, numele lui Dumnezeu a fost dezonorat. Isus a arătat că Regatul va sfinţi numele lui Iehova Dumnezeu şi va înlătura dezonoarea adusă de Satan numelui Său, punând astfel capăt celei mai mari nedreptăţi (Matei 6:9, 10). Totodată, Isus a dat dovadă de imparţialitate zi de zi învăţându-i pe bărbaţi şi pe femei, pe săraci şi pe bogaţi fără părtinire. Deşi misiunea lui era aceea de a-i învăţa în principal pe israeliţi, el i-a ajutat şi pe samariteni şi pe cei din naţiuni, sau pe neevrei. Spre deosebire de conducătorii religioşi din zilele sale, Isus nu a avut niciodată prejudecăţi şi nu a făcut favoritisme.

3. Regatul lui Dumnezeu nu va face parte din această lume. Isus a trăit în vremuri tulburi, într-o ţară aflată sub dominaţia unei puteri străine. Cu toate acestea, când oamenii au încercat să-l determine să se implice în politică, el s-a retras (Ioan 6:14, 15). El i-a spus unui guvernator: „Regatul meu nu face parte din lumea aceasta“ (Ioan 18:36). Iar discipolilor săi le-a zis: „Nu faceţi parte din lume“ (Ioan 15:19). Isus nu le-a permis să folosească arme de război, nici măcar pentru a-l apăra pe el (Matei 26:51, 52).

„El mergea . . . din sat în sat, predicând şi anunţând vestea bună despre regatul lui Dumnezeu.“ (Luca 8:1)

4. Domnia lui Isus va avea la bază iubirea. Isus a promis că îi va înviora pe oameni şi că le va uşura poverile. El şi-a respectat promisiunea (Matei 11:28–30). Într-un discurs cunoscut ca Predica de pe munte, Isus a dat sfaturi practice şi pline de iubire pentru a face faţă îngrijorărilor, a ne îmbunătăţi relaţiile cu semenii, a respinge materialismul şi a găsi adevărata fericire (Matei, capitolele 5 la 7). Întrucât a manifestat iubire, oameni din toate categoriile sociale considerau că era abordabil. Chiar şi cei oprimaţi veneau la el, cu încredere că-i va trata cu bunătate şi cu demnitate. Ce Conducător bun va fi Isus!

Dar Isus i-a învăţat pe oameni despre Regatul lui Dumnezeu folosind încă o metodă impresionantă: el a făcut multe miracole. În partea care urmează vom vedea de ce a făcut Isus miracole.

(Pe baza cărţilor Matei, Marcu, Luca, Ioan)