MATEI 25:31-46

  • ISUS SPUNE ILUSTRAREA DESPRE OI ŞI CAPRE

Isus tocmai le-a spus apostolilor săi pe Muntele Măslinilor ilustrările despre cele zece fecioare şi despre talanţi. În finalul răspunsului la întrebarea lor referitoare la semnul prezenţei sale şi al încheierii sistemului, Isus face o ultimă ilustrare, despre oi şi capre.

Pentru început, el stabileşte cadrul evenimentelor din ilustrare spunând: „Când va sosi Fiul omului în gloria sa cu toţi îngerii, atunci se va aşeza pe tronul său glorios” (Matei 25:31). Din cuvintele lui Isus reiese că el este personajul principal al acestei ilustrări. El s-a numit deseori pe sine „Fiul omului” (Matei 8:20; 9:6; 20:18, 28).

Această ilustrare se va împlini când Isus „va sosi . . . în gloria sa” cu îngerii şi se va aşeza „pe tronul său glorios”. El a spus şi altă dată că ‘Fiul omului va veni pe norii cerului cu putere şi cu mare glorie’ împreună cu îngerii săi. Când se va întâmpla aceasta? „Imediat după necazul din zilele acelea” (Matei 24:29-31; Marcu 13:26, 27; Luca 21:27). Aşadar, ilustrarea se va împlini la venirea lui Isus în glorie. Ce va face el atunci?

Isus explică: „Când va sosi Fiul omului . . . toate naţiunile vor fi adunate înaintea sa şi el îi va separa pe oameni unii de alţii, aşa cum separă un păstor oile de capre. Şi va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga sa” (Matei 25:31-33).

Referitor la oi, care sunt la dreapta sa, adică sunt aprobate, Isus spune: „Atunci regele le va zice celor de la dreapta sa: «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, şi moşteniţi regatul pregătit pentru voi de la întemeierea lumii!»” (Matei 25:34). De ce sunt oile aprobate de rege?

Regele însuşi explică: „Mi-a fost foame şi mi-aţi dat să mănânc, mi-a fost sete şi mi-aţi dat să beau. Am fost străin şi m-aţi primit cu ospitalitate, gol şi m-aţi îmbrăcat. M-am îmbolnăvit  şi aţi avut grijă de mine. Am fost în închisoare şi aţi venit la mine»”. Când oile, „cei drepţi”, întreabă cum au făcut aceste lucruri bune, el le răspunde: „Întrucât i-aţi făcut lucrul acesta unuia din cei mai mici dintre aceşti fraţi ai mei, mie mi l-aţi făcut” (Matei 25:35, 36, 40, 46). Cei drepţi nu fac aceste fapte bune în cer, deoarece acolo nu există persoane bolnave sau flămânde. Acestea sunt deci fapte făcute pentru fraţii lui Cristos de pe pământ.

Despre capre, care sunt puse la stânga, Isus spune: „Apoi [regele] le va zice celor de la stânga sa: «Duceţi-vă de la mine, blestemaţilor, în focul veşnic pregătit pentru Diavol şi îngerii lui! Căci mi-a fost foame, dar nu mi-aţi dat să mănânc, mi-a fost sete, dar nu mi-aţi dat să beau. Am fost străin, dar nu m-aţi primit cu ospitalitate, gol, dar nu m-aţi îmbrăcat, bolnav şi în închisoare, dar n-aţi avut grijă de mine»” (Matei 25:41-43). Caprele merită să primească această judecată deoarece nu s-au purtat cu bunăvoinţă faţă de fraţii lui Cristos de pe pământ, aşa cum ar fi trebuit.

Apostolii află că această judecată din viitor va avea consecinţe definitive, sau veşnice. Isus le spune: „Atunci el [regele] le va răspunde, zicând: «Adevărat vă spun: Fiindcă nu i-aţi făcut lucrul acesta unuia dintre aceştia care sunt cei mai mici, mie nu mi l-aţi făcut». Şi aceştia vor merge la tăiere veşnică, dar cei drepţi la viaţă veşnică” (Matei 25:45, 46).

Răspunsul lui Isus la întrebarea apostolilor le dă mult de gândit continuatorilor săi, ajutându-i să-şi examineze atitudinile şi faptele.