LUCA 17:11-19

  • ISUS VINDECĂ ZECE LEPROŞI

Dejucând planurile Sanhedrinului de a-l omorî, Isus merge în oraşul Efraim, situat oarecum la nord-est de Ierusalim. El rămâne acolo cu discipolii, departe de duşmanii săi (Ioan 11:54). Însă, peste puţin timp, Isus porneşte din nou la drum, întrucât se apropie sărbătoarea Paştelui din 33 e.n. El călătoreşte spre nord, străbate Samaria şi apoi ajunge în Galileea, aceasta fiind ultima sa vizită aici înainte de a muri.

La scurtă vreme după ce îşi începe călătoria, când intră într-un sat, Isus întâlneşte zece bărbaţi care au lepră. Unele forme ale acestei boli se manifestă prin distrugerea treptată a diferitor ţesuturi ale organismului, de exemplu, a ţesuturilor degetelor de la mâini, de la picioare sau ale urechilor (Numerele 12:10-12). Legea lui Dumnezeu prevede ca un lepros să strige: „Necurat, necurat!” şi să trăiască izolat (Leviticul 13:45, 46).

De aceea, aceşti leproşi stau la distanţă de Isus. Însă ei strigă: „Isus, Învăţătorule, îndură-te de noi!”. Văzându-i, Isus îi îndeamnă: „Duceţi-vă şi arătaţi-vă preoţilor” (Luca 17:13, 14). Astfel, el manifestă respect faţă de Legea lui Dumnezeu, care le dă preoţilor autoritatea de a declara curat un lepros după ce s-a vindecat. Odată ce sunt declaraţi curaţi, ei se pot reintegra în comunitate (Leviticul 13:9-17).

Cei zece leproşi cred că Isus are puterea de a face miracole. Ei se duc să se arate preoţilor încă înainte de a fi vindecaţi. În timp ce sunt pe drum, credinţa în Isus le este răsplătită. Ei simt că lepra începe să dispară, devenind din nou sănătoşi.

Nouă dintre leproşii care au fost curăţaţi îşi continuă drumul. Însă unul dintre ei, un samaritean, se întoarce să-l caute pe Isus. Îi este foarte recunoscător că a fost curăţat de lepră. Acest bărbat ‘îl glorifică pe Dumnezeu cu glas tare’, dându-şi seama că a fost, de fapt, vindecat cu puterea lui Dumnezeu (Luca 17:15). Când îl găseşte pe Isus, cade înaintea lui şi-i mulţumeşte.

Isus le spune celor care se află acolo: „N-au fost curăţaţi zece? Unde sunt ceilalţi nouă? Nu s-a găsit niciunul care să se întoarcă şi să-i dea glorie lui Dumnezeu decât acest om din altă naţiune?”. Apoi el îi zice samariteanului: „Ridică-te şi du-te! Credinţa ta te-a vindecat” (Luca 17:17-19).

Vindecându-i pe cei zece leproşi, Isus dovedeşte că are sprijinul lui Iehova Dumnezeu. Acum, unul dintre cei zece nu doar că a fost vindecat de Isus, dar se şi află, probabil, pe calea care duce la viaţă. Noi nu trăim într-un timp când Dumnezeu face astfel de vindecări prin intermediul lui Isus. Însă, având credinţă în Isus, putem dobândi viaţă veşnică. Arătăm şi noi recunoştinţă asemenea samariteanului?