MATEI 9:1-8 MARCU 2:1-12 LUCA 5:17-26

  • ISUS ÎI IARTĂ UNUI OM PARALIZAT PĂCATELE ŞI ÎL VINDECĂ

Oameni de pretutindeni au auzit de Isus. Mulţi merg chiar în locuri izolate pentru a-l asculta predând şi pentru a vedea lucrările sale minunate. Însă, după câteva zile, el se întoarce la Capernaum, centrul activităţii sale. Vestea despre întoarcerea sa se răspândeşte repede în acest oraş de lângă Marea Galileii. Drept urmare, mulţi vin la casa în care stă. Unii sunt farisei şi învăţători ai Legii veniţi din tot ţinutul Galileii şi al Iudeii, inclusiv din Ierusalim.

‘Se strâng mulţi oameni, atât de mulţi, că nu mai este loc nici chiar lângă uşă, iar el începe să le spună cuvântul.’ (Marcu 2:2) În aceste împrejurări se va întâmpla ceva cu totul remarcabil, ceva ce ne ajută să înţelegem că Isus are puterea de a înlătura cauza suferinţei şi de a-i însănătoşi pe toţi cei pe care doreşte el.

În timp ce Isus predă în casa plină de oameni, patru bărbaţi aduc un om paralizat pe o targă. Ei vor ca Isus să-l vindece pe prietenul lor. Dar, din cauza mulţimii, nu reuşesc „să-l ducă până la Isus” (Marcu 2:4). Cât de dezamăgiţi trebuie să fie ei! Însă bărbaţii urcă pe acoperişul plat al casei şi fac o deschizătură, înlăturând câteva ţigle. Apoi coboară în casă targa pe care se află omul paralizat.

Isus nu se supără că a fost întrerupt. El este foarte impresionat de credinţa lor şi îi spune paraliticului: „Păcatele îţi sunt iertate!” (Matei 9:2). Dar poate Isus într-adevăr să ierte păcatele? Scribii şi fariseii nu cred acest lucru şi îşi spun: „De ce vorbeşte omul acesta aşa? Blasfemiază! Cine poate ierta păcatele, în afară de unul singur, Dumnezeu?” (Marcu 2:7).

Cunoscându-le gândurile, Isus le spune: „De ce gândiţi aceste lucruri în inimile voastre? Ce este mai uşor: Să-i zici paraliticului: «Păcatele îţi sunt iertate» sau să zici: «Ridică-te, ia-ţi targa şi umblă»?” (Marcu 2:8, 9). Da, pe baza jertfei pe care o va oferi, Isus poate ierta păcatele acestui om.

Apoi, Isus le arată oamenilor, inclusiv celor care-l condamnă, că are autoritatea de a ierta păcatele pe pământ. El se întoarce către bărbatul paralizat şi-i porunceşte: „Ridică-te, ia-ţi targa şi du-te acasă”. Bărbatul face aceasta, ieşind şi ducându-şi targa în văzul tuturor. Oamenii sunt uluiţi şi-l glorifică pe Dumnezeu, zicând: „Niciodată n-am mai văzut aşa ceva” (Marcu 2:11, 12).

Este demn de remarcat că Isus stabileşte o legătură între păcat şi boală, precum şi între iertarea păcatelor şi sănătatea fizică. Biblia învaţă că Adam, strămoşul nostru, a păcătuit şi că am moştenit cu toţii boala şi moartea, consecinţe ale păcatului. Dar, sub Regatul lui Dumnezeu, Isus va ierta păcatele tuturor celor ce-l iubesc pe Dumnezeu şi-i slujesc. Atunci boala nu va mai exista (Romani 5:12, 18, 19).