MATEI 9:9-13 MARCU 2:13-17 LUCA 5:27-32

  • ISUS ÎL CHEAMĂ PE MATEI, UN ÎNCASATOR DE IMPOZITE

  • CRISTOS STĂ ÎN COMPANIA PĂCĂTOŞILOR PENTRU A-I AJUTA

După ce îl vindecă pe paralitic, Isus rămâne o perioadă scurtă în zona Capernaumului, lângă Marea Galileii. Şi de această dată, mulţimi de oameni vin la Isus, iar el începe să-i înveţe. Apoi, plecând mai departe, îl vede pe Matei, numit şi Levi, stând în locul unde se încasează impozite. Isus îi face o invitaţie unică, spunându-i: „Urmează-mă!” (Matei 9:9).

Probabil că Matei cunoaşte într-o oarecare măsură învăţăturile lui Isus şi lucrările pe care le-a făcut el în această zonă, aşa cum le-au cunoscut şi Petru, Andrei, Iacov şi Ioan când au fost chemaţi. La fel ca ei, Matei acceptă imediat invitaţia. El însuşi descrie în evanghelia sa reacţia pe care a avut-o: „Atunci el [Matei] s-a ridicat şi l-a urmat [pe Isus]” (Matei 9:9). Astfel, Matei renunţă la ocupaţia de încasator de impozite şi devine discipol al lui Isus.

Mai târziu, poate în semn de apreciere pentru invitaţia deosebită din partea lui Isus, Matei dă un ospăţ mare în casa lui. În afară de Isus şi discipolii săi, sunt invitaţi unii dintre foştii tovarăşi ai lui Matei, şi ei încasatori de impozite. Ei încasează impozite pentru autorităţile romane, care nu sunt agreate de evrei. Aceste impozite includ taxe pentru vasele care intră în port, taxe de drum pentru caravanele care circulă pe drumurile principale şi impozite pe produsele de import. Evreii în general îi dispreţuiesc pe încasatorii de impozite pentru că, deseori, cer mai mulţi bani decât impozitul stabilit. La ospăţ sunt prezenţi şi păcătoşi, adică oameni despre care se ştie că practică nelegiuirea (Luca 7:37-39).

Văzându-l pe Isus la ospăţ cu astfel de oameni, fariseii, care se cred drepţi, îi întreabă pe discipolii săi: „De ce mănâncă învăţătorul vostru cu încasatorii de impozite şi cu păcătoşii?” (Matei 9:11). Auzindu-i, Isus le răspunde: „Nu oamenii sănătoşi au nevoie de doctor, ci bolnavii. Duceţi-vă şi învăţaţi ce înseamnă: «Îndurare vreau, nu jertfă!» Pentru că n-am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi” (Matei 9:12, 13; Osea 6:6). Fariseii nu-l consideră pe Isus învăţător, deşi îl numesc aşa. Însă ei pot învăţa ceva de la Isus cu privire la ce este drept.

Se pare că Matei a invitat încasatori de impozite şi păcătoşi la el acasă pentru ca ei să-l poată asculta pe Isus şi să fie vindecaţi pe plan spiritual, „căci mulţi dintre ei începuseră să-l urmeze” (Marcu 2:15). Isus doreşte să-i ajute să fie în relaţii bune cu Dumnezeu. Spre deosebire de fariseii care se consideră drepţi, Isus nu-i dispreţuieşte pe aceşti oameni. El are compasiune şi îndurare faţă de ei; Isus poate fi un medic spiritual pentru toţi cei care sunt bolnavi spiritualiceşte.

În ce fel arată Isus compasiune pentru încasatorii de impozite şi pentru păcătoşi? El nu le tolerează păcatele, ci are aceleaşi sentimente faţă de ei cum a avut şi faţă de cei care erau bolnavi pe plan fizic. Să ne amintim, de pildă, că el l-a atins plin de compasiune pe un lepros şi i-a zis: „Vreau. Fii curăţat!” (Matei 8:3). Să arătăm şi noi compasiune asemenea lui Isus şi să-i ajutăm pe cei aflaţi în nevoie, îndeosebi din punct de vedere spiritual.