CRUCEA este venerată de milioane de oameni. Enciclopedia Universală Britannica spune despre cruce că este un „principal simbol al creştinismului”. Însă creştinii adevăraţi nu folosesc crucea în închinare. De ce?

Un motiv important este acela că Isus Cristos nu a murit pe cruce. Termenul grecesc tradus de obicei prin „cruce” este staurós. Sensul principal al acestui cuvânt este „par sau stâlp vertical”. The Companion Bible arată: „[Staurós] nu se referă niciodată la două bucăţi de lemn aşezate una peste cealaltă într-un anumit unghi . . . Textul grecesc [al Noului Testament] nu sugerează în niciun fel că ar fi vorba despre două bucăţi de lemn”.

În mai multe pasaje, scriitorii Bibliei au folosit alt cuvânt grecesc, şi anume xýlon, pentru a se referi la instrumentul pe  care a fost executat Isus (Faptele 5:30; 10:39; 13:29; Galateni 3:13; 1 Petru 2:24). Acest cuvânt înseamnă pur şi simplu „lemn” sau „par, ciomag ori copac”.

Într-o lucrare se explică de ce era folosit un singur stâlp pentru execuţii: „În locurile alese pentru execuţiile publice nu erau întotdeauna copaci. De aceea, se înfigea în pământ un simplu par. Pe acest par, proscrişii erau fie legaţi, fie ţintuiţi cu mâinile deasupra capului şi, uneori, le erau legate sau ţintuite şi picioarele” (Das Kreuz und die Kreuzigung, de Hermann Fulda).

Totuşi, cea mai convingătoare dovadă este cea din Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a spus: „Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: «blestemat e oricine este atârnat pe lemn [sau stâlp]»” (Galateni 3:13, Cornilescu, 1996). Pavel citează aici Deuteronomul 21:22, 23, care, în ebraică, se referă la un stâlp, nu la o cruce. Având în vedere că omul executat în acest mod devenea un „blestem”, ar fi nepotrivit pentru creştini să-şi împodobească locuinţa cu imagini ale lui Cristos pe cruce.

Nu există nicio dovadă că în primii 300 de ani după moartea lui Cristos, cei care spuneau că sunt creştini ar fi folosit crucea în închinare. Însă, în secolul al IV-lea, împăratul păgân Constantin s-a convertit la creştinismul apostat şi a introdus crucea ca simbol al creştinătăţii. Indiferent care au fost intenţiile lui Constantin, crucea nu avea nicio legătură cu Isus Cristos. De fapt, ea este de origine păgână. Iată ce se spune în New Catholic Encyclopedia: „Crucea poate fi întâlnită atât în culturile precreştine, cât şi în cele necreştine”. Şi alte lucrări de referinţă asociază crucea cu ritualuri sexuale păgâne şi cu adorarea naturii.

Atunci de ce a fost adoptat acest simbol păgân? După cât se pare, pentru a-i atrage pe păgâni la aşa-zisul creştinism. Dar Biblia condamnă în mod clar închinarea la un simbol păgân (2 Corinteni 6:14-18). În plus, Scripturile interzic toate formele de idolatrie (Exodul 20:4, 5; 1 Corinteni 10:14). Prin  urmare, creştinii adevăraţi au motive întemeiate să nu folosească crucea în închinare. *

^ par. 4 Pentru mai multe informaţii despre cruce, vezi paginile 92-96 ale cărţii Să aducem argumente din Scripturi, publicată de Martorii lui Iehova.