• Acceptă Dumnezeu toate religiile?

  • Cum putem şti care este religia adevărată?

  • Cine sunt în prezent închinătorii adevăraţi ai lui Dumnezeu?

1. Ce foloase avem dacă ne închinăm lui Dumnezeu potrivit voinţei sale?

IEHOVA DUMNEZEU se îngrijeşte de fiecare dintre noi. Întrucât ne vrea binele, el ne oferă cu iubire îndrumare. Dacă ne închinăm potrivit voinţei sale, vom fi fericiţi şi vom evita multe probleme. De asemenea, vom avea binecuvântarea şi ajutorul său (Isaia 48:17). Totuşi există sute de religii care pretind că îi învaţă pe oameni adevărul. Dar învăţăturile lor despre Dumnezeu şi despre cerinţele sale sunt foarte diferite.

2. Cum putem şti ce închinare aprobă Iehova? Dă un exemplu.

2 Cum poţi şti în ce fel trebuie să i te închini lui Iehova? Nu este necesar să cercetezi şi să compari învăţăturile tuturor religiilor. Este suficient să cunoşti ce învaţă în realitate Biblia despre închinarea adevărată. De exemplu, după cum probabil ştii, în multe ţări există bani falşi. Imaginează-ţi că trebuie să-i identifici. Cum ai proceda? Ai încerca să reţii cum arată fiecare bancnotă falsă? Bineînţeles că nu. N-ar fi mai practic să înveţi să recunoşti banii autentici? Dacă ştii cum arată aceştia, vei putea recunoaşte imediat banii falşi. În mod asemănător, dacă învăţăm să recunoaştem religia adevărată, ne va fi mai uşor să ne dăm seama care sunt religiile false.

3. Potrivit cuvintelor lui Isus, ce trebuie să facem pentru a fi aprobaţi de Dumnezeu?

 3 Este important să ne închinăm lui Iehova aşa cum vrea el. Mulţi oameni cred că Dumnezeu acceptă toate religiile, însă Biblia nu învaţă lucrul acesta. Nu este suficient ca o persoană să afirme că este creştină. Isus a spus: „Nu oricine îmi zice: «Doamne, Doamne» va intra în regatul cerurilor, ci acela care face voinţa Tatălui meu care este în ceruri”. Prin urmare, avem aprobarea lui Dumnezeu doar dacă ştim care sunt cerinţele sale şi le punem în practică. Despre cei care nu fac voinţa lui Dumnezeu, Isus a spus că sunt „lucrători ai nelegiuirii” (Matei 7:21-23). Religiile false sunt ca banii falşi, n-au nicio valoare. Mai mult decât atât, sunt dăunătoare.

4. Ce reprezintă cele două căi despre care a vorbit Isus, şi unde duc ele?

4 Iehova le oferă tuturor oamenilor posibilitatea de a obţine viaţă veşnică. Totuşi, pentru a ne bucura de viaţă eternă în Paradis, trebuie să ne închinăm şi să ne trăim viaţa aşa cum ne cere Dumnezeu. Din nefericire, mulţi nu vor să facă lucrul acesta. De aceea, Isus a spus: „Intraţi pe poarta cea strâmtă, căci largă şi spaţioasă este calea care duce la distrugere şi mulţi sunt cei ce intră pe ea, în timp ce strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o găsesc” (Matei 7:13, 14). Religia adevărată duce la viaţă veşnică, iar religia falsă, la distrugere. Iehova nu doreşte ca vreun om să fie distrus. De aceea, el le oferă oamenilor de pretutindeni ocazia de a învăţa despre el (2 Petru 3:9). Prin urmare, felul în care ne închinăm lui Dumnezeu poate însemna viaţă sau moarte.

CUM PUTEM ŞTI CARE ESTE RELIGIA ADEVĂRATĂ

5. Cum pot fi recunoscuţi cei ce practică religia adevărată?

5 Cum putem găsi „calea care duce la viaţă”? Isus a spus că religia adevărată va fi evidentă în viaţa celor ce o practică.  „După roadele lor îi veţi recunoaşte”, a zis el. „Orice pom bun dă roade bune.” (Matei 7:16, 17) Cu alte cuvinte, cei care practică religia adevărată pot fi recunoscuţi după convingerile şi conduita lor. Deşi sunt imperfecţi şi fac greşeli, închinătorii adevăraţi se străduiesc, ca grup, să înfăptuiască voinţa lui Dumnezeu. În continuare vom analiza şase cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească cei ce practică religia adevărată.

6, 7. Cum consideră slujitorii lui Dumnezeu Biblia, şi ce model ne-a lăsat Isus în această privinţă?

6 Slujitorii lui Dumnezeu îşi bazează învăţăturile pe Biblie. Biblia afirmă: „Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte lucrurile, să disciplineze în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie pe deplin competent, complet pregătit pentru orice lucrare bună” (2 Timotei 3:16, 17). Apostolul Pavel le-a scris colaboratorilor săi creştini: „Când aţi primit cuvântul lui Dumnezeu, pe care l-aţi auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum este într-adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu” (1 Tesaloniceni 2:13). Aşadar, învăţăturile şi practicile religiei adevărate nu se bazează pe idei sau pe tradiţii omeneşti, ci pe Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, Biblia.

7 Isus Cristos şi-a bazat învăţăturile pe Cuvântul lui Dumnezeu, lăsându-ne astfel un model. Într-o rugăciune adresată Tatălui său ceresc, el a zis: „Cuvântul tău este adevărul” (Ioan 17:17). Isus a crezut în Cuvântul lui Dumnezeu, iar tot ceea ce preda era în armonie cu Scripturile. El obişnuia să spună: „Este scris”, după care cita un verset biblic (Matei 4:4, 7, 10). În mod asemănător, slujitorii lui Dumnezeu din prezent nu îi învaţă pe alţii idei personale. Ei sunt convinşi că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu şi îşi bazează învăţăturile doar pe ceea ce este scris în această carte.

8. Ce presupune închinarea adusă lui Iehova?

 8 Cei care practică religia adevărată i se închină numai lui Iehova şi fac cunoscut numele său. Isus ne-a învăţat: „Lui Iehova, Dumnezeul tău, să te închini şi numai pentru el să îndeplineşti un serviciu sacru” (Matei 4:10). Prin urmare, slujitorii lui Dumnezeu se închină numai lui Iehova. Ei îi învaţă pe alţii cine este adevăratul Dumnezeu şi care sunt calităţile sale. Această activitate de instruire face parte din închinarea lor. În Psalmul 83:18 se spune: „Tu, al cărui nume este Iehova, numai tu eşti Cel Preaînalt peste tot pământul!”. Isus ne-a arătat prin exemplul său cum trebuie să-i ajutăm pe alţii să-l cunoască pe Dumnezeu. Iată ce a spus el într-o rugăciune: „Le-am dezvăluit numele tău oamenilor pe care mi i-ai dat din lume” (Ioan 17:6). În mod asemănător, închinătorii adevăraţi din prezent îi învaţă pe alţii cine este adevăratul Dumnezeu şi care sunt scopurile şi calităţile sale.

9, 10. Cum demonstrează creştinii adevăraţi că se iubesc unii pe alţii?

9 Slujitorii lui Dumnezeu manifestă iubire sinceră şi dezinteresată unii faţă de alţii. Isus a spus: „Prin aceasta vor şti toţi că sunteţi discipolii mei: dacă aveţi iubire între voi” (Ioan 13:35). Creştinii din secolul I au avut o astfel de iubire. Iubirea divină depăşeşte barierele rasiale, sociale şi naţionale şi îi uneşte pe oameni într-o fraternitate puternică. (Citește Coloseni 3:14.) Membrii religiilor false nu fac parte dintr-o familie mondială, unită prin iubire. De ce putem spune lucrul acesta? Dacă ar fi uniţi de o astfel de iubire, nu s-ar ucide între ei din cauza deosebirilor naţionale sau etnice. Creştinii adevăraţi nu ridică arma nici împotriva fraţilor lor de credinţă, nici împotriva altora. Biblia spune: „Copiii lui Dumnezeu şi copiii Diavolului se recunosc prin aceasta: Cine nu practică dreptatea nu provine de la Dumnezeu, nici cine nu-şi iubeşte fratele . . . să ne iubim unii pe alţii. Nu cum a fost Cain, care provenea de la cel rău şi şi-a înjunghiat fratele” (1 Ioan 3:10-12; 4:20, 21).

 10 Cu siguranţă, iubirea adevărată nu înseamnă doar a nu-ţi ucide semenii. Creştinii adevăraţi îşi folosesc cu altruism timpul, energia şi resursele pentru a se ajuta şi a se încuraja (Evrei 10:24, 25). Ei se sprijină în timp de necaz şi sunt cinstiţi în relaţiile cu alţii. De fapt, ei aplică sfatul biblic ‘de a face ce este bine faţă de toţi’ (Galateni 6:10).

11. De ce este important să recunoaştem că Isus Cristos este mijlocul de salvare oferit de Dumnezeu?

11 Creştinii adevăraţi recunosc că Isus Cristos este mijlocul de salvare oferit de Dumnezeu. Biblia spune: „În nimeni altul nu este salvare, căci nu este sub cer niciun alt nume care să fi fost dat printre oameni prin care putem fi salvaţi” (Faptele 4:12). Aşa cum am învăţat în capitolul 5, Isus şi-a dat viaţa pentru a-i răscumpăra pe oamenii ascultători (Matei 20:28). Mai mult decât atât, Iehova l-a numit pe Isus Rege al Regatului ceresc, guvernul care va domni peste întregul pământ. Dumnezeu ne cere să ascultăm de Isus şi să aplicăm învăţăturile Fiului său. Numai aşa putem primi viaţă veşnică. În Biblie se spune: „Cine manifestă credinţă în Fiul are viaţă veşnică. Cine nu ascultă de Fiul nu va vedea viaţa” (Ioan 3:36).

12. Ce înseamnă a nu face parte din lume?

12 Închinătorii adevăraţi ai lui Dumnezeu nu fac parte din lume. Când a fost dus înaintea conducătorului roman Pilat pentru a fi judecat, Isus a spus: „Regatul meu nu face parte din lumea aceasta” (Ioan 18:36). Indiferent în ce ţară trăiesc, adevăraţii discipoli ai lui Isus se supun Regatului ceresc. De aceea, nu se implică nici în politică şi nici în conflictele acestei lumi, păstrându-şi neutralitatea. Totuşi, dacă alţii doresc să se înscrie într-un partid politic, să candideze pentru o funcţie politică sau să voteze, ei nu se amestecă în aceste decizii. Însă, chiar dacă sunt neutri din punct de vedere politic, închinătorii adevăraţi ai lui Dumnezeu respectă legile ţării în care trăiesc. De ce? Deoarece Cuvântul  lui Dumnezeu le porunceşte ‘să fie supuşi autorităţilor superioare’, adică autorităţilor guvernamentale (Romani 13:1). Dar, dacă li se cere să facă ceva care contravine normelor lui Dumnezeu, închinătorii adevăraţi imită exemplul apostolilor, care au spus: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu ca stăpânitor decât de oameni” (Faptele 5:29; Marcu 12:17).

13. Cum consideră adevăraţii continuatori ai lui Isus Regatul lui Dumnezeu, şi ce fac ei în acest sens?

 13 Adevăraţii continuatori ai lui Isus anunţă că Regatul lui Dumnezeu este singura speranţă a omenirii. Isus a prezis: „Această veste bună despre regat va fi predicată pe tot pământul locuit ca mărturie pentru toate naţiunile. Şi atunci va veni sfârşitul” (Matei 24:14). Adevăraţii continuatori ai lui Isus Cristos nu îi îndeamnă pe oameni să se bazeze pe conducătorii umani pentru rezolvarea problemelor lor. Ei anunţă că Regatul ceresc al lui Dumnezeu este singura speranţă a omenirii (Psalmul 146:3). Isus ne-a învăţat să ne rugăm pentru acest guvern perfect: „Să vină regatul tău. Să se facă voinţa ta, precum în cer, aşa şi pe pământ” (Matei 6:10). Cuvântul lui Dumnezeu a prezis că acest Regat ceresc „va zdrobi şi va pune capăt tuturor acestor regate [din prezent] şi el însuşi va dăinui pe timp indefinit” (Daniel 2:44; Revelația 16:14; 19:19-21).

14. După părerea ta, ce religie întruneşte cerinţele după care poate fi recunoscută închinarea adevărată?

14 Având în vedere ce am analizat până acum, întreabă-te: Ce grupare religioasă îşi bazează toate învăţăturile pe Biblie şi face cunoscut că numele lui Dumnezeu este Iehova? Membrii cărei religii manifestă iubire adevărată şi credinţă în Isus, se păstrează separaţi de lume şi anunţă că Regatul lui Dumnezeu este singura speranţă a omenirii? Ce religie întruneşte toate aceste cerinţe? Dovezile arată cu claritate că Martorii lui Iehova. (Citește Isaia 43:10-12.)

CE DECIZIE VEI LUA?

15. Ce ne cere Dumnezeu în afară de a crede că el există?

15 Pentru a-i fi plăcuţi lui Dumnezeu, nu este suficient să credem în el. De fapt, Biblia spune că şi demonii cred că există Dumnezeu (Iacov 2:19). Însă este clar că ei nu fac voinţa lui Iehova şi nici nu sunt aprobaţi de el. Pentru a avea aprobarea lui Dumnezeu, trebuie nu numai să credem  că el există, ci şi să înfăptuim voinţa sa. De asemenea, trebuie să ieşim din religia falsă şi să îmbrăţişăm închinarea adevărată.

16. Ce trebuie să facem pentru a nu lua parte la religia falsă?

16 Apostolul Pavel a arătat că nu trebuie să luăm parte la închinarea falsă. El a scris: „«Ieşiţi din mijlocul lor şi separaţi-vă, zice Iehova, şi nu mai atingeţi ce este necurat», «şi vă voi primi»” (2 Corinteni 6:17; Isaia 52:11). De aceea, creştinii adevăraţi resping tot ce are legătură cu religia falsă.

17, 18. Ce este Babilonul cel Mare, şi de ce trebuie ‘să ieşi’ din el cât mai repede?

17 Biblia ne învaţă că toate religiile false fac parte din „Babilonul cel Mare” (Revelaţia 17:5). * Acest nume ne duce cu gândul la oraşul antic Babilon, de unde s-a răspândit închinarea falsă după Potopul din zilele lui Noe. Multe dintre învăţăturile şi practicile religiei false din prezent îşi au originea în Babilon. De exemplu, babilonienii se închinau la triade de zei. În prezent, Trinitatea este o doctrină de bază a multor religii. Însă Biblia arată cu claritate că există un singur Dumnezeu adevărat, Iehova, şi că Isus Cristos este Fiul său (Ioan 17:3). De asemenea, babilonienii credeau că omul are un suflet nemuritor care supravieţuieşte morţii corpului şi care poate ajunge într-un loc al chinurilor. Astăzi, în majoritatea religiilor există învăţătura despre un suflet sau spirit nemuritor care poate fi chinuit în focul iadului.

18 Închinarea care se practica în Babilonul antic s-a răspândit pe tot pământul. Prin urmare, concluzia logică este că Babilonul cel Mare din timpurile noastre reprezintă imperiul mondial al religiei false. Dumnezeu a profeţit că sfârşitul acestuia va veni pe neaşteptate. Înţelegi de ce este atât de important să renunţi la tot ce are legătură cu  Babilonul cel Mare? Iehova Dumnezeu vrea ‘să ieşi’ din el cât mai repede, înainte de a fi prea târziu. (Citește Revelaţia 18:4, 8.)

Dacă îi vei sluji lui Iehova alături de poporul său, vei avea parte de binecuvântări care vor depăşi cu mult orice pierdere

19. Ce binecuvântări vei avea dacă îi vei sluji lui Iehova?

19 În urma deciziei tale de a nu mai face parte din religia falsă, s-ar putea ca unii dintre prietenii tăi să se îndepărteze de tine. Dar, dacă îi vei sluji lui Iehova alături de poporul său, vei avea parte de binecuvântări care vor depăşi cu mult orice pierdere. Asemenea primilor discipoli ai lui Isus, care au renunţat la unele lucruri pentru a-l urma, vei câştiga mulţi fraţi şi surori de credinţă. Vei face parte dintr-o familie mondială de creştini adevăraţi, formată din milioane de membri, care îţi vor arăta o iubire adevărată. De asemenea, vei avea minunata speranţă de a trăi veşnic „în sistemul viitor”. (Citește Marcu 10:28-30.) Cu timpul, cei care s-au îndepărtat de tine din cauza convingerilor tale ar putea dori să afle ce ne învaţă Biblia şi să devină închinători ai lui Iehova.

20. Ce viitor îi aşteaptă pe cei care practică religia adevărată?

20 Biblia învaţă că, în curând, Dumnezeu va distruge acest sistem rău şi îl va înlocui cu o lume dreaptă, condusă de Regatul său (2 Petru 3:9, 13). Va fi cu adevărat o lume extraordinară! În acest sistem nou şi drept va exista o singură religie, o singură formă de închinare adevărată. Nu ar fi înţelept să faci încă de pe acum paşii necesari pentru a te asocia cu închinătorii adevăraţi?

^ par. 17 În articolul „Ce este «Babilonul cel Mare»?” din Apendice se explică de ce Babilonul cel Mare reprezintă imperiul mondial al religiei false.