CUM îţi imaginezi Ziua Judecăţii? Mulţi cred că sufletele a miliarde de oameni vor fi aduse pe rând înaintea tronului lui Dumnezeu ca să fie judecate. Ei spun că unii vor fi răsplătiţi cu viaţă fericită în cer şi că alţii vor fi condamnaţi la chin veşnic. Însă, în Cuvântul lui Dumnezeu, Ziua Judecăţii este descrisă într-un mod diferit. Potrivit Bibliei, ea este o perioadă de speranţă şi de restabilire, nu o perioadă înspăimântătoare.

În Revelaţia 20:11,12, apostolul Ioan descrie astfel Ziua Judecăţii: „Am văzut un tron mare şi alb şi pe cel ce stătea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. Şi am văzut morţii, mari şi mici, stând în picioare înaintea tronului şi au fost deschise nişte suluri. Dar a fost deschis şi un alt sul: sulul vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după cele scrise în suluri, după faptele lor”. Cine este Judecătorul prezentat aici?

Iehova Dumnezeu este Judecătorul Suprem al omenirii. Cu toate acestea, el a numit pe altcineva să judece. În Faptele 17:31, apostolul Pavel a spus că Dumnezeu „a stabilit o zi în care urmează să judece cu dreptate pământul locuit, printr-un  om pe care l-a numit”. Cel desemnat să judece este înviatul Isus Cristos (Ioan 5:22). Dar când începe Ziua Judecăţii şi cât va dura?

Cartea biblică Revelaţia arată că Ziua Judecăţii începe după războiul Armaghedonului, când sistemul lui Satan de pe pământ va fi distrus (Revelaţia 16:14, 16; 19:19–20:3). * După Armaghedon, Satan şi demonii săi vor fi închişi în abis pentru o mie de ani. În această perioadă, cei 144 000 de comoştenitori cereşti vor fi judecători şi vor domni „ca regi cu Cristos o mie de ani” (Revelaţia 14:1-3; 20:1-4; Romani 8:17). Ziua Judecăţii nu va dura 24 de ore, ci o mie de ani.

Pe parcursul acestor o mie de ani, Isus Cristos ‘îi va judeca pe cei vii şi pe cei morţi’ (2 Timotei 4:1). „Cei vii” sunt ‘marea mulţime’ care va supravieţui Armaghedonului (Revelaţia 7:9-17). Apostolul Ioan a văzut, de asemenea, „morţii . . . stând în picioare înaintea tronului” de judecată. Aşa cum a promis Isus, „cei din mormintele de amintire vor auzi glasul său [al lui Cristos] şi vor ieşi afară”, adică vor fi înviaţi (Ioan 5:28, 29; Faptele 24:15). Dar după ce criterii se va face judecata?

În viziunea apostolului Ioan se arată că „au fost deschise nişte suluri”, iar „morţii au fost judecaţi după cele scrise în suluri, după faptele lor” (Revelația 20:12). Conţin aceste „suluri” faptele lor din trecut? Nu, oamenii nu vor fi judecaţi după faptele pe care le-au făcut înainte de a muri. De unde ştim acest lucru? Biblia spune: „Cine a murit a fost absolvit de păcat” (Romani 6:7). Cu alte cuvinte, cei înviaţi vor începe o viaţă nouă, păcatele din trecut fiindu-le anulate. Aşadar, sulurile trebuie să reprezinte noi cerinţe divine. Pentru a trăi veşnic, atât supravieţuitorii Armaghedonului, cât şi cei înviaţi vor trebui să respecte poruncile lui Dumnezeu. Printre acestea se vor număra noile cerinţe pe care Iehova le va dezvălui pe parcursul celor o mie de ani. Prin urmare, fiecare va fi judecat pe baza faptelor pe care le va face în timpul Zilei Judecăţii.

 Pe parcursul Zilei Judecăţii, miliarde de oameni vor avea pentru prima dată ocazia să înveţe despre voinţa lui Dumnezeu şi să o înfăptuiască. Aceasta înseamnă că va avea loc o lucrare de instruire la scară mondială. Da, „locuitorii pământului . . . vor învăţa dreptatea” (Isaia 26:9). Însă nu toţi vor dori să înfăptuiască voinţa lui Dumnezeu. În Isaia 26:10 se spune: „Dacă i s-ar arăta favoare celui rău, el tot nu va învăţa dreptatea. În ţara dreptăţii, el va acţiona nedrept şi nu va vedea măreţia lui Iehova”. Aceşti oameni răi vor fi distruşi pentru totdeauna în timpul Zilei Judecăţii (Isaia 65:20).

La sfârşitul Zilei Judecăţii, supravieţuitorii ‘vor reveni la viaţă’ în sensul deplin al cuvântului, adică vor deveni perfecţi (Revelaţia 20:5). Astfel, pe parcursul acestei perioade de judecată, omenirea va fi readusă la starea iniţială de perfecţiune (1 Corinteni 15:24-28). Apoi va avea loc un test final. Satan va fi eliberat şi i se va permite pentru ultima oară să încerce să inducă în eroare omenirea (Revelaţia 20:3, 7-10). Cei care i se vor împotrivi vor trăi împlinirea deplină a promisiunii biblice: „Cei drepţi vor moşteni pământul şi vor locui pentru totdeauna pe el” (Psalmul 37:29). Într-adevăr, Ziua Judecăţii va fi o binecuvântare pentru toţi oamenii fideli!

^ par. 1 Pentru mai multe informaţii despre Armaghedon, vezi Perspicacitate pentru înțelegera Scripurilor (engl.), volumul 1, paginile 594, 595, 1037, 1038, Să aducem argumente din Scripturi, paginile 32-37, şi Să ne închinăm singurului Dumnezeu adevărat, capitolul 20, publicate de Martorii lui Iehova.