Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Întoarce-te la Iehova

Scrisoare din partea Corpului de Guvernare

Scrisoare din partea Corpului de Guvernare

Dragă frate sau soră,

Aşa cum ştii, Biblia este în mare parte o carte despre oameni, mulţi fiind bărbaţi şi femei fidele care s-au confruntat cu dificultăţi asemănătoare celor cu care ne confruntăm noi. Ei au avut „sentimente ca ale noastre” (Iacov 5:17). Unii au fost împovăraţi de necazuri şi îngrijorări. Alţii au fost răniţi profund de membri ai familiei sau de fraţi de credinţă. Iar alţii au fost doborâţi de sentimente de vinovăţie cauzate de propriile greşeli.

Astfel de situaţii i-au determinat pe unii dintre ei să se îndepărteze de Iehova. Dar l-au părăsit ei oare? Nu. Mulţi s-au simţit asemenea psalmistului, care s-a rugat: „Rătăcesc ca o oaie pierdută. O, caută-l pe slujitorul tău, căci n-am uitat poruncile tale!” (Psalmul 119:176). Ai şi tu astfel de sentimente?

Iehova nu-şi uită niciodată închinătorii care se îndepărtează de turma lui. Dimpotrivă, îi caută, venindu-le deseori în ajutor prin intermediul fraţilor de credinţă. Gândeşte-te, de pildă, la modul în care Iehova l-a ajutat pe slujitorul său Iov când acesta s-a confruntat cu necazuri precum pierderea bunurilor materiale, moartea unor persoane dragi şi o problemă gravă de sănătate. Mai mult, Iov a fost rănit de cuvintele tăioase ale celor care ar fi trebuit să-i fie alături. Cu toate acestea, el nu i-a întors niciodată spatele lui Iehova, chiar dacă o vreme a avut un mod de gândire greşit (Iov 1:22; 2:10). Cum l-a ajutat Iehova pe Iov să-şi recapete echilibrul?

Un mijloc folosit de Iehova a fost Elihu, şi el un închinător adevărat. Când Iov a dat glas îngrijorărilor sale, Elihu l-a ascultat şi apoi s-a simţit îndemnat să vorbească. Ce i-a spus el? L-a criticat Elihu pe Iov sau a încercat să-l îndemne la acţiune trezind în el sentimente de vinovăţie sau de ruşine? S-a considerat Elihu mai bun decât Iov? Nicidecum! Sub îndrumarea spiritului lui Iehova, Elihu a spus: „Eu sunt pentru adevăratul Dumnezeu ce eşti tu; din lut am fost modelat şi eu”. Apoi l-a asigurat: „Nu este nimic înspăimântător care să te îngrozească şi nicio apăsare din partea mea nu este asupra ta” (Iov 33:6, 7). În loc să-l împovăreze şi mai mult pe Iov, Elihu i-a oferit cu iubire sfaturile şi încurajarea de care avea nevoie.

Dorim să ştii că am fost animaţi de aceleaşi sentimente când am pregătit broşura de faţă. Mai întâi, am ascultat cu empatie câteva persoane care s-au îndepărtat de Iehova şi am acordat atenţie situaţiei şi sentimentelor lor (Proverbele 18:13). Apoi, am apelat la Scripturi examinând sub rugăciune relatări despre modul în care Iehova şi-a ajutat slujitorii din trecut când s-au confruntat cu astfel de situaţii. Iar în cele din urmă, pe baza relatărilor biblice analizate şi a unor experienţe din zilele noastre, am realizat acest material. Te îndemnăm din toată inima să-l citeşti şi te asigurăm de iubirea noastră profundă!

Corpul de Guvernare al Martorilor lui Iehova