Nu face niciun rău! (1 Corinteni 6:9, 10)

Dacă îl iubeşti pe Iehova, nu vei face lucruri pe care el le urăşte.

Iehova nu vrea să furăm, să ne îmbătăm sau să ne drogăm.

Dumnezeu urăşte crima, avortul şi homosexualitatea. El nu vrea să fim lacomi sau violenţi.

Nu trebuie să ne închinăm la idoli sau să practicăm spiritismul.

Când pământul va fi transformat în Paradis, nu vor mai fi oameni care să facă lucruri rele.

 Fă ce este bine! (Matei 7:12)

Pentru a-i fi plăcut lui Dumnezeu, străduieşte-te să fii asemenea Lui.

Manifestă iubire faţă de alţii fiind bun şi darnic.

Fii cinstit.

Fii milos şi iertător.

Vorbeşte-le altora despre Iehova şi căile sale (Isaia 43:10)