NU-I AŞA că unele persoane au mai multă autoritate, adică sunt mai mari şi mai puternice şi decât tine, şi decât mine? La cine crezi că mă refer? — La Iehova Dumnezeu, fireşte. Dar Fiul său, Marele Învăţător? Are şi el mai multă autoritate decât noi? — Bineînţeles că are.

Înainte de a veni pe pământ, Isus a trăit în cer alături de Dumnezeu. El a fost un Fiu spiritual, un înger. A creat Dumnezeu şi alţi îngeri, sau fii spirituali? — Da, el a creat milioane de îngeri. Şi îngerii au mai multă autoritate şi mai multă putere decât noi, oamenii. — Psalmul 104:4; Daniel 7:10.

Îţi mai aduci aminte cum se numea îngerul care i-a vorbit Mariei? — Se numea Gabriel. El i-a spus Mariei că băiatul pe care-l va naşte va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus viaţa Fiului său spiritual în pântecele Mariei pentru ca Isus să se nască pe pământ ca om. — Luca 1:26, 27.

După cât se pare, ce i-au spus Maria şi Iosif lui Isus?

Crezi în acest miracol? Crezi că înainte de a se naşte ca om pe pământ Isus a trăit în cer împreună cu Dumnezeu? — Isus aşa a spus. De unde ştia el toate aceste lucruri? Când era copil, probabil că Maria i-a povestit ce-i spusese Gabriel. Sau poate că Iosif i-a spus lui Isus că adevăratul său Tată era Dumnezeu.

 La botezul lui Isus, Dumnezeu a vorbit personal din cer, spunând: „Acesta este Fiul meu“ (Matei 3:17). Iar cu o noapte înainte de a muri, Isus s-a rugat astfel: „Tată, glorifică-mă alături de tine însuţi cu gloria pe care am avut-o alături de tine înainte de a fi lumea“ (Ioan 17:5). Isus a cerut să se întoarcă în cer, pentru a trăi din nou alături de Dumnezeu. Dar cum putea el să se întoarcă acolo? — Numai dacă Iehova Dumnezeu îl făcea din nou o persoană spirituală invizibilă, sau înger.

Aş vrea să-ţi pun o întrebare importantă. Ce crezi, sunt buni toţi îngerii? — A fost un timp când toţi îngerii erau buni. Şi aceasta deoarece ei au fost creaţi de Iehova şi tot ce face el este bun. Mai târziu însă, un înger a devenit rău. Cum a fost posibil lucrul acesta?

Pentru a afla răspunsul, trebuie să ne întoarcem în timp, la începuturile istoriei umane, când Dumnezeu i-a creat pe primii oameni, Adam şi Eva. Unii sunt de părere că relatarea despre Adam şi Eva nu este decât o poveste. Dar Marele Învăţător ştia că era adevărată.

Când i-a creat pe Adam şi pe Eva, Dumnezeu i-a aşezat într-o grădină frumoasă, aflată într-o regiune numită Eden. Edenul era un parc, un paradis. Ei ar fi putut avea mulţi copii, o familie mare, şi ar fi putut  trăi în Paradis pentru totdeauna. Dar trebuiau să înveţe o lecţie importantă, despre care am vorbit deja. Să vedem dacă ne-o mai amintim.

Cum puteau Adam şi Eva să trăiască pentru totdeauna în Paradis?

Iehova le-a spus lui Adam şi Evei că puteau să mănânce din orice pom din grădină. Totuşi, dintr-un anumit pom nu aveau voie să mănânce. Dumnezeu le-a spus ce urma să li se întâmple dacă mâncau. „Veţi muri negreşit“, le-a zis El (Geneza 2:17). Aşadar, ce lecţie trebuiau să înveţe Adam şi Eva? —

Lecţia despre ascultare. Într-adevăr, viaţa depinde de ascultarea de Iehova Dumnezeu. Nu era de ajuns ca Adam şi Eva să spună că vor asculta de Dumnezeu. Ei trebuiau să şi arate prin faptele lor lucrul acesta. Dacă ascultau de Dumnezeu, ei demonstrau că-l iubesc şi că vor să le fie Conducător. Aşa, ei ar fi putut trăi pentru totdeauna în Paradis. Dar, dacă mâncau din acel pom, ce demonstrau ei? —

Demonstrau că nu erau deloc recunoscători pentru ceea ce primiseră de la Dumnezeu. Dacă te-ai fi aflat acolo, tu ai fi ascultat de Iehova? — La început, Adam şi Eva au ascultat. După un timp însă, cineva superior lor a amăgit-o  pe Eva, făcând-o să încalce porunca lui Iehova. Cine era cel care a amăgit-o? —

Cum de a putut şarpele să-i vorbească Evei?

Biblia spune că un şarpe i-a vorbit Evei. Tu ştii însă că animalele nu vorbesc. Cum de a putut să vorbească acel şarpe? — Un înger a creat impresia că şarpele vorbea. În realitate însă nu şarpele, ci îngerul vorbea. În mintea lui apăruseră gânduri rele. Acel înger dorea ca Adam şi Eva să i se închine lui şi să asculte de el. El voia să-i ia locul lui Dumnezeu.

Prin urmare, îngerul acela rău a strecurat idei greşite în mintea Evei. Folosindu-se de şarpe, el i-a zis: „Dumnezeu nu ţi-a spus adevărul. N-o să mori dacă mănânci din pomul acela. O să devii la fel de înţeleaptă ca Dumnezeu“. Tu ce-ai fi făcut, ai fi dat crezare acelei voci? —

Eva a început să-şi dorească ceva ce Dumnezeu nu-i dăduse. Ea a luat un fruct din pomul interzis şi a mâncat din el. Apoi i-a dat din el şi lui Adam. Adam n-a crezut ce-i spusese şarpele. Dar dorinţa de a fi cu Eva a fost mai mare decât iubirea pentru Dumnezeu. Aşa că a mâncat şi el. — Geneza 3:1–6; 1 Timotei 2:14.

Care au fost urmările? — Adam şi Eva au devenit imperfecţi, au îmbătrânit şi au murit. Şi pentru că erau imperfecţi, toţi  copiii lor s-au născut imperfecţi, iar în cele din urmă au îmbătrânit şi au murit. Dumnezeu nu minţise. Viaţa depinde într-adevăr de ascultarea de el (Romani 5:12). Din Biblie aflăm că îngerul care a minţit-o pe Eva se numeşte Satan Diavolul, iar îngerii care au devenit răi se numesc demoni. — Iacov 2:19; Revelaţia 12:9.

Ce li s-a întâmplat lui Adam şi Evei după ce au încălcat porunca lui Dumnezeu?

Acum înţelegi de ce a devenit rău acel înger bun pe care l-a creat Dumnezeu? — Deoarece a început să se gândească la lucruri greşite. El a vrut să fie cel mai important. El ştia că Dumnezeu le spusese lui Adam şi Evei să aibă copii, dar dorea ca toţi aceştia să i se închine lui. Diavolul încearcă să-i facă pe toţi oamenii să nu asculte de Iehova. De aceea, el strecoară idei greşite în mintea noastră. — Iacov 1:13–15.

Diavolul susţine că nimeni nu-l iubeşte cu adevărat pe Iehova. El spune că tu şi eu nu-l iubim pe Dumnezeu şi că, de fapt, nu vrem să facem ceea ce spune Dumnezeu. Diavolul pretinde că noi ascultăm de Iehova numai când totul merge aşa cum vrem noi. Are dreptate? Aşa să fie oare?

Marele Învăţător a spus că Diavolul este mincinos. Ascultând de Iehova, Isus a demonstrat că-l iubeşte cu adevărat pe Dumnezeu. Iar Isus n-a ascultat de Dumnezeu doar când i-a fost uşor. El a ascultat mereu, chiar şi atunci când a întâmpinat greutăţi din partea oamenilor. El i-a rămas loial lui Iehova până în clipa morţii. De aceea, Dumnezeu l-a readus la viaţă, dându-i nemurirea.

Prin urmare, cine crezi că este cel mai mare duşman al nostru? — Într-adevăr, Satan Diavolul. Îl putem vedea noi? — Bineînţeles că nu. Ştim însă că el există şi că are mai multă putere decât noi. Dar cine are mai multă putere chiar decât Diavolul? — Iehova Dumnezeu. Tocmai de aceea ştim că Dumnezeu ne poate ocroti.

Citeşte despre Cel căruia trebuie să ne închinăm: Deuteronomul 30:19, 20; Iosua 24:14, 15; Proverbele 27:11 şi Matei 4:10.