Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Ascultă de Marele Învăţător

 CAPITOLUL 46

O lume este distrusă de Potop — Se va repeta acest dezastru?

O lume este distrusă de Potop — Se va repeta acest dezastru?

AI AUZIT pe cineva vorbind despre sfârşitul lumii? — Mulţi oameni vorbesc despre sfârşitul lumii. Unii cred că lumea va dispărea într-un război nuclear. Crezi că Dumnezeu le va permite vreodată oamenilor să distrugă frumoasa noastră planetă? —

Aşa cum am învăţat, Biblia vorbeşte despre sfârşitul lumii. Ea afirmă: „Lumea trece“ (1 Ioan 2:17). Crezi că sfârşitul lumii va însemna sfârşitul planetei noastre? —  Nicidecum, întrucât în Biblie se spune că Dumnezeu a creat pământul „ca să fie locuit“ şi ca oamenii să se bucure de viaţă (Isaia 45:18). În Psalmul 37:29 citim: „Cei drepţi vor stăpâni pământul şi îl vor locui pe vecie“. Biblia mai spune că pământul va dăinui pentru totdeauna. — Psalmul 104:5; Eclesiastul 1:4.

Deci, dacă sfârşitul lumii nu înseamnă sfârşitul pământului, ce înseamnă de fapt? — Putem afla răspunsul analizând cu atenţie ce s-a întâmplat în zilele lui Noe. Biblia spune: „Lumea de atunci a fost distrusă când a fost inundată de apă“. — 2 Petru 3:6.

A scăpat cineva cu viaţă din Potop? — În Biblie se spune că Dumnezeu „l-a păstrat pe Noe, un predicator al dreptăţii, împreună cu alţi şapte, când a adus un potop peste o lume de oameni lipsiţi de pietate“. — 2 Petru 2:5.

Cum era lumea din zilele lui Noe?

Prin urmare, ce a distrus Potopul? Pământul sau oamenii răi? — Biblia spune că au fost distruşi „oamenii lipsiţi de pietate“. Despre Noe aflăm că era „predicator“. Ce crezi că predica? — Noe i-a avertizat pe oameni cu privire la sfârşitul „lumii de atunci“.

Când a vorbit despre Potop, Isus le-a spus discipolilor cu ce se ocupau oamenii înainte de acel sfârşit: „În zilele acelea dinainte de potop, [oamenii] mâncau şi beau, bărbaţii se căsătoreau şi femeile erau date în căsătorie, până în ziua în care Noe a intrat în arcă; şi nu au acordat atenţie până când a venit potopul şi i-a măturat pe toţi“. Isus a spus apoi că oamenii din zilele noastre se vor ocupa cu aceleaşi lucruri înainte de sfârşitul actualei lumi. — Matei 24:37–39.

Cuvintele lui Isus ne atrag atenţia asupra vieţii pe care o duceau oamenii înainte de Potop. Îţi mai aminteşti din capitolul 10  ce făceau oamenii de atunci? — Unii erau violenţi şi îi tratau cu cruzime pe semenii lor. Alţii, spune Isus, pur şi simplu nu voiau să-l asculte pe Noe.

Atunci Iehova l-a avertizat pe Noe că intenţiona să-i distrugă pe toţi oamenii răi printr-un potop. Tot ce era pe pământ, chiar şi munţii cei mai înalţi, urma să fie acoperit de apă. De aceea, Iehova i-a spus lui Noe să construiască o arcă. Arca a fost ca o cutie sau ca o ladă lungă şi mare, aşa cum se vede la pagina 238.

Dumnezeu i-a spus lui Noe să facă o arcă foarte încăpătoare. În ea, Noe, familia lui şi multe animale aveau să fie în siguranţă. Ei au muncit din greu la construirea arcei. Au tăiat copaci mari şi au început să construiască arca. După mulţi ani arca a fost, în sfârşit, gata.

Îţi aminteşti ce a mai făcut Noe în timp ce construia arca? — A predicat, avertizându-i pe oameni că va veni Potopul. A ascultat vreunul? Cu excepţia familiei lui Noe, nimeni n-a vrut să asculte. Oamenii erau prea ocupaţi cu treburile lor! Îţi mai aminteşti ce a spus Isus că făceau acei oameni? — Mâncau, beau şi se căsătoreau. Întrucât nu se considerau răi, nu şi-au făcut timp să-l asculte pe Noe. Dar să vedem ce li s-a întâmplat.

După ce Noe şi familia sa au intrat în arcă, Iehova a închis uşa arcei. Ceilalţi oameni tot nu credeau că va veni Potopul. Dar, dintr-o dată a început să cadă apă din cer! Nu era o ploaie obişnuită. Ploua torenţial! În scurt timp apa a format puhoaie uriaşe, care vuiau asurzitor. Pe unde treceau, apele dezrădăcinau copacii şi rostogoleau stâncile ca pe nişte pietricele. Ce-au păţit oamenii care n-au intrat în arcă? — Isus a spus: „A venit  potopul şi i-a măturat pe toţi“. Toţi oamenii din afara arcei au murit. De ce? — Deoarece, aşa cum a spus Isus, „nu au acordat atenţie“. Ei n-au vrut să asculte! — Matei 24:39; Geneza 6:5–7.

De ce n-ar trebui să ne gândim doar la distracţii?

Aminteşte-ţi că Isus vrea să învăţăm ceva din cele întâmplate atunci! Ce anume? — Oamenii au fost distruşi nu numai pentru că erau răi, ci şi pentru că erau prea ocupaţi ca să mai înveţe şi despre Dumnezeu şi despre intenţiile sale. Noi n-ar trebui să facem ca ei, nu-i aşa? —

Crezi că Dumnezeu va distruge din nou lumea printr-un potop? — Nu, Dumnezeu a promis că nu va mai aduce alt potop. El a spus: „Curcubeul Meu, pe care l-am aşezat în nor, el va sluji ca semn“. Curcubeul avea să fie un semn că „apele nu se vor mai face un potop, ca să distrugă orice făptură“. — Geneza 9:11–17.

Putem fi siguri deci că Dumnezeu nu va mai distruge lumea printr-un potop. Totuşi, Biblia vorbeşte despre sfârşitul lumii de azi. Pe cine va păstra Dumnezeu în viaţă când o va distruge? — Oare pe cei care au fost atât de prinşi cu alte lucruri, încât n-au vrut să înveţe despre Dumnezeu? Sau pe aceia care au fost atât de ocupaţi, încât n-au avut timp să studieze Biblia? Tu ce crezi? —

 Noi vrem să ne numărăm printre cei cărora Dumnezeu le va salva viaţa, nu-i aşa? — Nu te-ai bucura dacă Dumnezeu ar salva toată familia ta, aşa cum a salvat-o pe a lui Noe? — Dacă vrem să scăpăm cu viaţă, trebuie să ştim cum va distruge Dumnezeu această lume şi cum va aduce în existenţă o nouă lume dreaptă. Ce va face Dumnezeu în acest sens?

Biblia răspunde la această întrebare în Daniel, capitolul 2, versetul 44. Aici se spune cu privire la zilele noastre: „În zilele acelor regi, Dumnezeul cerului va instaura un regat [sau guvern] care nu va fi distrus niciodată. Şi acest regat nu va trece sub stăpânirea nici unui alt popor. El va zdrobi toate aceste regate şi le va pune capăt, iar el însuşi va dăinui pentru timpuri indefinite“ (NW).

Înţelegi? — Biblia spune că guvernul lui Dumnezeu va distruge toate guvernele pământeşti. De ce? — Deoarece aceste guverne nu se supun Regelui numit de Iehova. Ştii cine este acest rege? — Da, Isus Cristos!

Isus Cristos, Regele ales de Dumnezeu, va distruge actuala lume la Armaghedon

Iehova Dumnezeu are dreptul să decidă ce fel de guvern va conduce pământul. În curând, Isus Cristos, Regele ales de Dumnezeu, va distruge împreună cu îngerii săi toate guvernele acestei lumi. În Revelaţia, capitolul 19, versetele 11 la 16, Isus este prezentat în fruntea armatei sale, aşa cum se vede în imagine. Acest război al lui Dumnezeu este numit în Biblie Har-Maghedon, sau Armaghedon.

Dumnezeu ne spune că Regatul său va distruge guvernele omeneşti. Dar ne cere şi nouă să participăm la acest război? — Nu, întrucât în Biblie cuvântul Armaghedon înseamnă „războiul zilei celei mari a Dumnezeului cel Atotputernic“ (Revelaţia  16:14, 16). Armaghedonul este războiul lui Dumnezeu şi va fi purtat de Isus Cristos şi de armatele cereşti. Este aproape Armaghedonul? Să vedem.

Să citim câteva versete despre timpul când Dumnezeu îi va distruge pe oamenii răi şi îi va salva pe cei ce îl slujesc: Proverbele 2:21, 22; Isaia 26:20, 21; Ieremia 25:31–33 şi Matei 24:21, 22.