CE-ŢI place mai mult, să munceşti sau să te joci? — Nu e greşit să te joci. În Biblie se spune că Ierusalimul era plin de băieţi şi fete care se jucau pe străzi. — Zaharia 8:5.

Marelui Învăţător îi plăcea să-i vadă pe copii jucându-se. Înainte de a veni pe pământ, el a spus: „Lângă [Dumnezeu] am devenit asemenea unui lucrător iscusit . . . fiind bucuros înaintea lui tot timpul“. Să remarcăm că Isus a lucrat cu Iehova în cer. Iată ce a spus el: „Lucrurile pe care le îndrăgeam erau fiii oamenilor“. După cum am văzut, Marele Învăţător manifesta un interes sincer faţă de toţi oamenii, deci şi faţă de cei mici. — Proverbele 8:30, 31, NW.

Cu ce se delecta Marele Învăţător înainte de a veni pe pământ?

 Crezi că şi Isus s-a jucat când a fost copil? — Probabil că da. Totuşi, întrucât în cer fusese un „lucrător iscusit“, a lucrat el şi pe pământ? — Isus era cunoscut ca „fiul tâmplarului“. Dar a fost numit şi „tâmplarul“. Ce înţelegem de aici? — Că Iosif, care l-a crescut pe Isus, l-a învăţat tâmplăria. Deci Isus a fost şi el tâmplar. — Matei 13:55; Marcu 6:3.

Ce fel de tâmplar a fost Isus? — Dacă în cer fusese un lucrător iscusit, nu crezi că şi pe pământ a fost un tâmplar foarte priceput? — Pe timpul acela, munca de tâmplar era o muncă foarte grea. Isus trebuia să meargă să taie un pom, să-l facă bucăţi, să ducă lemnul  acasă şi să-i dea o formă, făcând din el mese, bănci şi alte obiecte.

Crezi că lui Isus îi plăcea munca asta? — Ţi-ar plăcea să faci mese, scaune şi alte obiecte folositoare oamenilor? — În Biblie se spune că e bine ca omul să se „înveselească de lucrările lui“. Munca îţi dă o bucurie pe care n-o simţi când te joci. — Eclesiastul 3:22.

Într-adevăr, munca este sănătoasă şi pentru minte, şi pentru corp. Însă mulţi copii nu fac decât să se uite la televizor sau să joace diferite jocuri pe calculator. Ei se îngraşă, îşi pierd rezistenţa şi nu sunt deloc fericiţi. Şi nu-i fac nici pe alţii fericiţi. Ce putem face ca să fim fericiţi? —

Din capitolul 17 am învăţat că putem fi fericiţi dăruind şi servindu-le altora (Faptele 20:35). Biblia îl numeşte pe Iehova „fericitul Dumnezeu“ (1 Timotei 1:11). Şi, aşa cum citim în Proverbele, Isus a fost „bucuros înaintea lui tot timpul“. De ce era bucuros Isus? — El ne-a dezvăluit unul dintre motive când a spus: „Tatăl Meu a lucrat încontinuu până acum, şi eu lucrez încontinuu“. — Ioan 5:17.

Când a fost pe pământ, Isus nu s-a ocupat doar cu tâmplăria. Iehova Dumnezeu îi încredinţase o lucrare specială pe pământ. Ştii ce lucrare? — Isus a spus: „Trebuie să anunţ . . . vestea bună a regatului lui Dumnezeu, deoarece pentru aceasta am fost trimis“ (Luca 4:43). Uneori, când predica, oamenii credeau în Isus. Apoi, ei le vorbeau şi altora. Aşa a făcut şi femeia samariteană pe care o vezi în imagine. — Ioan 4:7–15, 27–30.

Care au fost cele două activităţi pe care le-a făcut Isus pe pământ?

Cum a considerat Isus această lucrare? Crezi că a făcut-o cu plăcere? — Isus a spus: „Hrana mea este să fac voinţa celui care  m-a trimis şi să sfârşesc lucrarea sa“ (Ioan 4:34). Gândeşte-te ce mult îţi place mâncarea ta preferată. — La fel de mult îi plăcea şi lui Isus lucrarea pe care i-o încredinţase Dumnezeu.

Dumnezeu ne-a creat în aşa fel, încât munca să ne aducă fericire. El i-a dat omului darul de „a se bucura în munca lui“. Aşadar, dacă vei învăţa încă de tânăr să munceşti, viaţa ta va fi mult mai frumoasă. — Eclesiastul 5:19.

Aceasta nu înseamnă că un copil poate munci la fel de mult ca un adult, dar cu toţii putem face ceva. Poate că părinţii tăi merg zilnic la serviciu ca să câştige bani, cu care să-ţi asigure ţie şi fraţilor tăi hrană şi adăpost. Şi câte nu sunt de făcut într-o casă pentru a o păstra curată şi ordonată!

Cum ţi-ai putea ajuta părinţii? — Ai putea da o mână de ajutor la aranjarea mesei şi la spălarea veselei. Ai putea să duci gunoiul, să faci curat în camera ta şi să-ţi pui jucăriile în ordine. Probabil că faci deja o parte din aceste treburi casnice. Ajutorul tău este o adevărată binecuvântare pentru familia ta.

De ce este important să-ţi pui jucăriile la loc după ce te-ai jucat cu ele?

În ce fel? Jucăriile trebuie puse la locul lor după ce te joci. De ce crezi că e important lucrul acesta? — Pentru că ajută la păstrarea ordinii şi poate preveni accidentele. Dacă nu-ţi strângi jucăriile, mama ta ar putea intra într-o zi la tine în cameră cu mâinile ocupate şi ar putea să calce pe o jucărie. Ea poate să se împiedice, să cadă şi să se rănească. S-ar putea accidenta atât de grav, încât să fie nevoită să meargă la spital. Ar fi trist să se întâmple aşa ceva, nu? — De aceea e atât de important să-ţi pui jucăriile la loc după ce te joci.

Dar copiii mai au de făcut o muncă. Temele pentru acasă. La şcoală înveţi să citeşti. Pentru unii copii cititul este o activitate  plăcută, pentru alţii însă, o pedeapsă. Chiar dacă la început ţi se va părea greu, vei fi bucuros când vei învăţa să citeşti bine. Dacă ştii să citeşti, poţi să înveţi multe lucruri interesante. Vei putea chiar să citeşti singur Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Vei avea mult de câştigat dacă îţi faci temele cu conştiinciozitate, nu-i aşa? —

Unora nu le place să muncească. Probabil că şi tu cunoşti asemenea persoane. Întrucât Dumnezeu ne-a creat să muncim, trebuie să învăţăm să îndrăgim munca. Cât de mult şi-a îndrăgit lucrarea Marele Învăţător? — Era pentru el ca o mâncare preferată. Ce lucrare făcea el? — Le vorbea oamenilor despre Iehova Dumnezeu şi despre posibilitatea de a primi viaţă veşnică.

Ca să îndrăgeşti munca pe care o faci, întreabă-te: De ce trebuie să fac acest lucru? Când ştii de ce este important un lucru, îl faci cu mai multă uşurinţă. Şi, indiferent dacă munca ta este grea sau uşoară, străduieşte-te să-ţi iasă cât mai bine! Astfel, te vei putea bucura de lucrarea mâinilor tale, la fel ca Marele Învăţător.

Biblia te poate ajuta să devii un lucrător harnic. Citeşte Proverbele 10:4; 22:29; Eclesiastul 3:12, 13 şi Coloseni 3:23.