Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Ascultă de Marele Învăţător

 CAPITOLUL 26

De ce ne este greu să facem binele

De ce ne este greu să facem binele

ŞTII cine s-a bucurat când Saul a făcut lucruri rele? — Satan Diavolul. Dar nu numai el. Şi conducătorii religioşi evrei s-au bucurat. Mai târziu, când Saul a devenit discipol al Marelui Învăţător şi a fost cunoscut sub numele de Pavel, aceiaşi conducători religioşi l-au urât şi pe el. Înţelegi acum de ce este greu pentru un discipol al lui Isus să facă ce e bine? —

Ce suferinţe a îndurat Pavel pentru că a făcut ce era bine?

Marele preot Anania le-a poruncit unor oameni să-l lovească peste obraz pe Pavel şi chiar a încercat să-l arunce în închisoare. Pavel a avut mult de suferit după ce a devenit discipol al lui Isus. De exemplu, nişte oameni răi l-au bătut şi au vrut să-l ucidă, lovindu-l cu bolovani. — Faptele 23:1, 2; 2 Corinteni 11:24, 25.

Şi pe noi vor încerca unii să ne determine să facem lucruri care îi displac lui Dumnezeu. Spune-mi, cât de mult iubeşti tu binele? Iubeşti tu binele atât de mult, încât  ai fi dispus să suferi pentru el? Lucrul acesta pretinde curaj, nu-i aşa? —

Dar poate că te întrebi: De ce m-ar urî oamenii pentru că fac ce este bine? N-ar trebui să se bucure? Aşa ar fi normal. Mulţi oameni l-au îndrăgit pe Isus pentru lucrurile bune pe care le-a făcut. Odată un oraş întreg s-a strâns la uşa casei unde stătea el. Oamenii au venit acolo pentru că Isus vindecase câţiva bolnavi. — Marcu 1:33.

Dar oamenilor nu le-a plăcut întotdeauna ce preda Isus. Deşi i-a învăţat numai lucruri corecte, unii l-au urât cu înverşunare pentru  că spunea adevărul. Următoarea întâmplare a avut loc la Nazaret, oraşul în care a copilărit Isus. Într-o zi el a intrat în sinagogă, unde evreii se strângeau ca să i se închine lui Dumnezeu.

Acolo Isus a rostit o frumoasă cuvântare bazată pe Scripturi. La început, oamenii l-au ascultat cu plăcere. Erau uluiţi de cuvintele lui minunate. Aproape că nu le venea să creadă că Isus crescuse în oraşul lor.

După aceea însă, Isus a vorbit despre zilele când Dumnezeu le arătase o favoare specială neevreilor. Auzind aceasta, cei din sinagogă s-au mâniat. Ştii de ce? — Deoarece credeau că numai evreii se bucurau de favoarea lui Dumnezeu. Ei se considerau mai buni decât alţi oameni. De aceea, l-au urât pe Isus pentru ce spusese. Ştii ce-au încercat să facă? —

Biblia spune: „Au pus mâna pe Isus şi l-au târât în afara oraşului. L-au dus pe marginea unei prăpăstii şi au vrut să-l împingă de pe munte ca să-l ucidă! Dar Isus a fugit de acolo“. — Luca 4:16–30.

De ce încearcă aceşti oameni să-l ucidă pe Isus?

Dacă ţie ţi s-ar fi întâmplat aşa ceva, te-ai mai fi întors vreodată în acel loc ca să le vorbeşti oamenilor despre Dumnezeu? — Ai fi avut nevoie de mult curaj, nu? — Totuşi, după aproape un an, Isus s-a întors în Nazaret. În Biblie se spune: „A început să le predea în sinagoga lor“. Isus a continuat să vorbească despre adevăr fără să-i fie teamă de oamenii care nu-l iubeau pe Dumnezeu. — Matei 13:54.

Într-o zi de sabat, Isus a întâlnit un om cu o mână atrofiată, sau uscată. Isus avea putere de la Dumnezeu să-l vindece. Dar unii au încercat să-l pună în încurcătură. Ce-a făcut atunci Marele Învăţător? — Mai întâi, i-a întrebat: „Dacă într-o zi de sabat v-ar cădea o oaie într-o groapă mare, aţi scoate-o de acolo?“

 Bineînţeles c-ar fi scos-o, chiar într-o zi de sabat, când trebuiau să se odihnească! Atunci Isus le-a spus: „Cu atât mai bine este să ajuţi un om în sabat, pentru că un om valorează mai mult decât o oaie!“ Era limpede că Isus voia să-l ajute pe acel om, vindecându-l.

Isus i-a spus bolnavului să-şi întindă mâna şi i-a vindecat-o imediat. Cât de fericit a fost acel om! Dar ceilalţi? S-au bucurat şi ei? — Nu, ci l-au urât cu şi mai multă înverşunare pe Isus. Au ieşit din sinagogă şi s-au sfătuit să-l ucidă. — Matei 12:9–14.

Şi astăzi se întâmplă la fel. Oricât de mult ne-am strădui, nu-i putem mulţumi niciodată pe toţi. De aceea, trebuie să ştim pe cine vrem să mulţumim de fapt. Dacă vrem să le fim plăcuţi lui Iehova Dumnezeu şi Fiului său, Isus Cristos, trebuie să facem întotdeauna ce ne învaţă ei. Dar cine ne va urî atunci? Cine va încerca să ne împiedice să facem binele? —

Satan Diavolul. Împreună cu cine? — Cu cei pe care Diavolul îi amăgeşte să creadă lucruri greşite. Isus le-a spus conducătorilor religioşi din zilele sale: „Voi sunteţi de la tatăl vostru Diavolul şi vreţi să împliniţi dorinţele tatălui vostru“. — Ioan 8:44.

Mulţi oameni îi fac pe plac Diavolului. Isus îi numeşte „lumea“. Cine crezi că este „lumea“ despre care vorbeşte Isus? — Să vedem ce scrie în Ioan, capitolul 15, versetul 19. Aici găsim următoarele cuvinte ale lui Isus: „Dacă aţi face parte din lume, lumea ar avea afecţiune pentru ceea ce este al ei. Fiindcă nu faceţi însă parte din lume, ci eu v-am ales din lume, de aceea lumea vă urăşte“.

Prin urmare, lumea care îi urăşte pe discipolii lui Isus este formată din cei ce nu vor să-l urmeze. De ce îi urăşte lumea pe discipolii lui Isus? — Gândeşte-te! Cine este conducătorul acestei  lumi? — Biblia spune: „Întreaga lume zace în puterea celui rău“. Cel rău despre care se vorbeşte aici este Satan Diavolul. — 1 Ioan 5:19.

Înţelegi acum de ce ne este atât de greu să facem ce este bine? — Deoarece Satan şi lumea lui ni se împotrivesc. Dar mai există un motiv. Ţi-l mai aminteşti? — În capitolul 23 am învăţat că toţi oamenii se nasc păcătoşi. Nu va fi minunat când păcatul, Satan şi lumea lui nu vor mai exista? —

Când această lume nu va mai fi, ce se va întâmpla cu cei care fac binele?

În Biblie găsim următoarea promisiune: „Lumea trece“. De aici înţelegem că toţi cei ce nu sunt discipoli ai Marelui Învăţător vor fi distruşi. Ei nu vor putea trăi veşnic. Ştii cine va trăi veşnic? Biblia explică în continuare: „Cine face voinţa lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna“ (1 Ioan 2:17). Într-adevăr, numai aceia care fac ce este bine, sau „voinţa lui Dumnezeu“, vor trăi veşnic în lumea nouă a lui Dumnezeu. Deci, chiar dacă ne este greu, vom face în continuare ce este bine, nu-i aşa? —

Să citim împreună aceste versete pentru a vedea de ce nu este uşor să facem binele: Matei 7:13, 14; Luca 13:23, 24 şi Faptele 14:21, 22.