ÎŢI mai aminteşti despre câţi oameni am citit în ultimele două capitole că au fost înviaţi? — Despre cinci. Câţi dintre ei au fost copii? — Trei. Despre al patrulea se spune că era tânăr. Ce înţelegem de aici? —

Că Dumnezeu a înviat copii şi tineri pentru că îi iubeşte. Dar el îi va învia şi pe alţii. Îi va învia Dumnezeu numai pe oamenii buni? — Poate că aşa credem. Totuşi, mulţi oameni n-au avut prilejul să afle adevărul despre Iehova Dumnezeu şi despre Fiul său. Ei au făcut ce este rău din cauză că au fost învăţaţi lucruri greşite. Crezi că Iehova îi va învia şi pe ei? —

În Biblie se spune: „Va fi o înviere atât a celor drepţi, cât şi a celor nedrepţi“ (Faptele 24:15). Dar de ce vor fi înviaţi şi cei nedrepţi, care nu au făcut ce este bine? — Vor învia pentru că n-au avut niciodată ocazia să înveţe despre Iehova şi despre ce aşteaptă el de la oameni.

De ce îi va învia Dumnezeu şi pe unii oameni care n-au făcut ce este bine?

 Când crezi că vor învia cei ce au murit? — Aminteşte-ţi ce i-a promis Isus Martei când Lazăr, fratele ei, a murit: „Fratele tău se va ridica“. Marta i-a spus atunci: „Ştiu că se va ridica la înviere în ultima zi“ (Ioan 11:23, 24). Despre ce zi vorbea Marta când a spus că Lazăr se va ridica „în ultima zi“? —

Unde va fi Paradisul despre care i-a vorbit Isus acestui om?

Marta ştia de promisiunea lui Isus că „toţi cei din mormintele de amintire vor ieşi afară“ (Ioan 5:28, 29). „Ultima zi“ va fi când toţi cei aflaţi în memoria lui Dumnezeu vor fi readuşi la viaţă. Ea nu este o zi de 24 de ore, ci va dura o mie de ani. Atunci, „Dumnezeu îi va judeca pe oamenii de pe pământ“. Printre aceştia vor fi şi cei înviaţi. — Faptele 17:31; 2 Petru 3:8.

Gândeşte-te cât de minunată va fi acea zi! De-a lungul celor o mie de ani vor fi readuşi la viaţă milioane de oameni. Isus a spus că morţii vor fi readuşi la viaţă în Paradis. Dar să vedem unde va fi Paradisul şi cum va fi acolo.

Cu aproape trei ore înainte să moară, în timp ce se afla pe un stâlp de tortură, Isus i-a vorbit despre Paradis unui om de lângă el, şi el pironit pe un stâlp. Omul era condamnat la moarte pe drept, pentru nişte infracţiuni pe care le comisese. Privindu-l însă pe Isus şi auzind ce se spunea despre el, bărbatul a crezut în Isus. De aceea, l-a rugat: „Adu-ţi aminte de mine când vei ajunge în regatul  tău“. Isus i-a răspuns: „Adevărat îţi spun astăzi: Vei fi cu mine în Paradis“. — Luca 23:42, 43.

La ce ar trebui să ne gândim când citim despre Paradis?

Ce a vrut să spună Isus? Unde este Paradisul? — Gândeşte-te! Unde s-a aflat la început Paradisul? — Aminteşte-ţi că Dumnezeu i-a aşezat pe primii oameni, Adam şi Eva, într-un paradis, aici pe pământ. Acest paradis se numea grădina Eden. Aici existau tot felul de animale, dar ele nu făceau nici un rău. Existau şi pomi cu o mulţime de fructe delicioase, precum şi un râu mare. Era un loc încântător! — Geneza 2:8–10.

Deci când citim că acel infractor va fi în Paradis, cum ne imaginăm Paradisul? Ca pe o grădină de vis care se întinde pe tot pământul. Va fi şi Isus pe pământ când fostul infractor va fi înviat în Paradis? — Nu. Şi ştii de ce? —

Pentru că Isus va domni din cer. El va fi Rege peste paradisul de pe pământ. Aşadar, Isus va fi cu acest om în sensul că îl va scula din morţi şi va avea grijă să nu-i lipsească nimic. Dar de ce va permite Isus ca un fost infractor să trăiască în Paradis? — Să vedem.

Ştia acel infractor, înainte de a vorbi cu Isus, care este scopul lui Dumnezeu? — Nu, nu ştia. El făcuse lucruri rele pentru că nu  cunoscuse adevărul despre Dumnezeu. În Paradis el va afla care este acest scop şi va avea ocazia să înfăptuiască voinţa lui Dumnezeu, demonstrând că-l iubeşte cu adevărat.

Vor trăi toţi cei înviaţi în Paradis, pe pământ? — Nu, nu vor trăi toţi pe pământ. Ştii de ce? — Deoarece unii vor fi înviaţi pentru a locui cu Isus în cer. Ei vor domni ca regi împreună cu el peste pământul transformat într-un paradis. Să vedem de unde ştim lucrul acesta.

Cu o noapte înainte de a muri, Isus le-a spus apostolilor: „În casa Tatălui meu din ceruri sunt multe locuinţe, iar eu mă duc să vă pregătesc şi vouă o locuinţă“. Apoi le-a promis: „Voi veni din nou şi vă voi primi în casa mea, pentru ca unde sunt eu să fiţi şi voi“. — Ioan 14:2, 3.

Unde a mers Isus după ce a înviat? — Da, înapoi în cer, lângă Tatăl său (Ioan 17:4, 5). De aceea, Isus le-a promis apostolilor  şi altor continuatori ai săi că îi va învia pentru a fi cu el în cer. Ce vor face ei acolo, alături de Isus? — În Biblie se spune că discipolii lui Isus care au parte de „prima înviere“ vor trăi în cer şi vor guverna peste pământ „ca regi împreună cu el pe parcursul celor o mie de ani“. — Revelaţia 5:10; 20:6; 2 Timotei 2:12.

Câţi oameni vor avea parte de „prima înviere“ şi vor domni ca regi împreună cu Isus? — Isus le-a spus discipolilor săi: „Nu-ţi fie teamă, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a găsit de cuviinţă să vă dea regatul“ (Luca 12:32). Numărul celor ce alcătuiesc această „turmă mică“, înviată pentru a fi împreună cu Isus în Regatul său ceresc, este fix. Biblia arată că vor fi înviaţi „o sută patruzeci şi patru de mii“ de oameni de pe pământ. — Revelaţia 14:1, 3.

Unde vor trăi cei înviaţi, şi ce vor face ei?

Câţi oameni vor trăi în Paradis, pe pământ? — Biblia nu ne spune. Dar, în grădina Eden, Dumnezeu le spusese lui Adam şi Evei să aibă copii şi să umple pământul. Numai că ei au dat greş. Totuşi, Dumnezeu va veghea ca scopul său de a popula pământul cu oameni buni să se realizeze. — Geneza 1:28; Isaia 45:18; 55:11.

Gândeşte-te cât de minunat va fi să trăieşti în Paradis! Întregul pământ va fi asemenea unui parc. Va fremăta de păsări şi de animale şi va fi împodobit cu tot felul de pomi şi de flori. Nu va mai fi boală şi moarte. Toţi oamenii vor fi prieteni. Dacă vrem să trăim veşnic în Paradis, trebuie să ne pregătim încă de pe acum.

Pentru a afla mai multe lucruri despre scopul pe care îl are Dumnezeu cu pământul, să citim Proverbele 2:21, 22; Eclesiastul 1:4; Isaia 2:4; 11:6–9; 35:5, 6 şi 65:21–24.