Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Anuarul Martorilor lui Iehova pe 2015

Scrisoare din partea Corpului de Guvernare

Scrisoare din partea Corpului de Guvernare

Dragi fraţi şi surori,

„Îi mulţumim întotdeauna lui Dumnezeu când vă amintim pe toţi în rugăciunile noastre, fiindcă ne aducem aminte neîncetat de lucrarea voastră fidelă, de truda voastră plină de iubire şi de perseverenţa voastră datorată speranţei voastre în Domnul nostru Isus Cristos înaintea Dumnezeului şi Tatălui nostru.” (1 Tes. 1:2, 3) Cât de frumos redau aceste cuvinte sentimentele pe care le avem faţă de voi! Îi mulţumim lui Iehova pentru voi şi pentru lucrarea voastră excelentă.

Pe parcursul anului trecut aţi desfăşurat cu zel ‘o lucrare fidelă’ şi ‘aţi trudit plini de iubire’ în ce priveşte activităţile Regatului. Mulţi dintre voi aţi căutat modalităţi de a petrece mai mult timp în lucrarea de predicare. Unii s-au mutat în zone unde este nevoie de vestitori ai Regatului sau chiar în alte ţări. Alţii şi-au extins lucrarea participând la mărturia publică. Mulţi s-au simţit îndemnaţi să facă pionierat auxiliar în perioada Comemorării, în luna în care congregaţia lor a fost vizitată de supraveghetorul de circumscripţie sau cu ocazia campaniei speciale din august 2014. Deşi situaţia diferă de la o persoană la alta, vă lăudăm pentru că îi slujiţi lui Iehova din toată inima (Col. 3:23, 24). „Lucrarea voastră fidelă” ne dă motive să-i aducem mulţumiri lui Iehova!

De asemenea, apreciem mult „truda voastră plină de iubire” în ce priveşte construirea de săli ale Regatului  şi de filiale în întreaga lume. Întrucât poporul lui Iehova este în continuă creştere, avem urgent nevoie de aceste clădiri (Is. 60:22). Anul trecut, numărul maxim de vestitori a fost de 8 201 545, iar media lunară de studii biblice de 9 499 933. Drept urmare, multe filiale trebuie extinse sau renovate. Bineînţeles, această creştere presupune şi construirea de săli ale Regatului. De asemenea, în multe părţi ale pământului sunt necesare birouri de traducere la distanţă pentru ca traducătorii să locuiască şi să-şi desfăşoare activitatea în zona unde se vorbeşte limba în care traduc.

Prin urmare, este bine ca fiecare să se întrebe: Cum pot ajuta la construirea acestor clădiri? Unii dintre noi am putea lua parte la lucrarea de construire. Indiferent că avem sau nu o calificare în acest domeniu, cu toţii putem contribui cu lucrurile noastre de valoare la realizarea acestor proiecte importante (Prov. 3:9, 10). Cu ocazia construirii tabernacolului, israeliţii au vrut să facă atât de multe donaţii, încât a trebuit să se facă un anunţ pentru a fi opriţi (Ex. 36:5-7). Fără îndoială, aceste exemple biblice ne impresionează şi, totodată, ne impulsionează. „Truda voastră plină de iubire” în aceste domenii importante ale serviciului sacru reprezintă un alt motiv pentru care ne simţim îndemnaţi să-i mulţumim lui Iehova!

Avem motive speciale să ne bucurăm când vedem perseverenţa şi devotamentul fraţilor noştri. Să ne gândim, de exemplu, la fraţii noştri dragi din Coreea de Sud. Din 1950, fraţii tineri din această ţară au trebuit să execute diverse condamnări la închisoare deoarece nu au vrut să-şi încalce poziţia de neutralitate. Generaţii  întregi de fraţi au îndurat acest tratament fără să facă vreun compromis. Exemplul lor de perseverenţă ne întăreşte credinţa.

În Eritreea, trei fraţi de-ai noştri sunt la închisoare de peste 20 de ani. Alţii, printre care surori şi copii, au primit condamnări mai mici. S-au depus multe eforturi pentru a obţine eliberarea lor, însă, deocamdată, fără niciun rezultat. Fraţii noştri n-au făcut compromis. Ei îşi păstrează integritatea în condiţii greu de imaginat. Nu uităm să-i amintim în rugăciunile noastre pe aceşti fraţi fideli (Rom. 1:8, 9).

Este adevărat, cei mai mulţi dintre voi nu sunteţi închişi pentru credinţă. Totuşi, mulţi vă confruntaţi cu probleme cauzate de vârsta înaintată sau de o sănătate precară, cu opoziţie din partea partenerului necredincios sau a rudelor necredincioase, precum şi cu alte probleme personale pe care le cunoaşteţi numai voi. În pofida acestor greutăţi, continuaţi să-i slujiţi lui Iehova cu fidelitate (Iac. 1:12). De aceea sunteţi demni de laudă. Perseverenţa şi loialitatea voastră sunt şi ele un motiv pentru care îi mulţumim lui Iehova.

Într-adevăr, lucrarea voastră fidelă, truda voastră plină de iubire şi perseverenţa de care daţi dovadă ne impulsionează ‘să-i aducem mulţumiri lui Iehova, căci este bun’ (Ps. 106:1). Vă iubim mult pe toţi şi ne rugăm ca Iehova să vă întărească, să vă sprijine şi să vă binecuvânteze, ca să-i slujiţi pentru eternitate.

Fraţii voştri,

Corpul de Guvernare al Martorilor lui Iehova