Cartea Ce ne învață și cartea Ce învață Biblia sunt foarte asemănătoare. Ambele cărți sunt instrumente de predare care prezintă aceleași adevăruri biblice în aceeași ordine. Totuși, limbajul și raționamentele folosite în cartea Ce ne învață sunt mai simple. Această carte a fost pregătită pentru cei care nu înțeleg limbajul folosit în cartea Ce învață Biblia. La sfârșitul cărții Ce ne învață, găsim o secțiune intitulată „Note explicative”, care conține explicații simple ale unor cuvinte și noțiuni folosite în text. Capitolele nu conțin întrebări introductive sau un chenar recapitulativ. În schimb, fiecare capitol se încheie cu un rezumat al adevărurilor biblice explicate pe parcursul capitolului. Asemenea cărții Ce învață Biblia, cartea Ce ne învață poate fi oferită cu orice ocazie, chiar dacă nu este inclusă în lista publicațiilor ce se oferă într-o anumită lună. Cum ne putem folosi de caracteristicile cărții Ce ne învață când conducem un studiu biblic?

REZUMAT: Pentru majoritatea oamenilor, metoda folosită de obicei la un studiu biblic – citirea paragrafului din cartea Ce învață Biblia, urmată de citirea întrebării aferente – nu ridică probleme. Totuși, s-ar putea întâmpla ca un elev să nu cunoască bine limba sau să nu știe să citească bine. În acest caz, ai putea decide să folosești cartea Ce ne învață. Ai putea să porți discuția pe baza rezumatului capitolului și să-l încurajezi pe elev să citească singur capitolul. Fiecare adevăr biblic poate fi analizat în general în aproximativ 15 minute. Întrucât rezumatele nu conțin detalii menționate în paragrafele din capitol, cel care conduce studiul trebuie să fie bine pregătit și să țină cont de necesitățile elevului. Dacă studiul este condus pe baza paragrafelor, rezumatele pot fi folosite ca recapitulare a materialului analizat.

NOTE EXPLICATIVE: Cuvintele și noțiunile din această secțiune a cărții sunt în ordinea în care apar în capitole. Conducătorul studiului decide dacă va analiza sau nu pe parcursul studiului explicațiile din secțiune.