11:28-30

„Jugul meu este plăcut”

Ca tâmplar, Isus știa cum să confecționeze un jug. Probabil că îl căptușea cu pânză sau cu piele, pentru ca jugul să fie cât mai confortabil când era folosit. La botez, noi luăm jugul lui Isus și devenim discipolii săi, acceptând astfel unele sarcini și responsabilități grele. Cu toate acestea, jugul lui Isus ne aduce înviorare și nenumărate binecuvântări.

De ce binecuvântări te-ai bucurat de când ai acceptat jugul lui Isus?