Cum s-a împlinit profeția în cazul israeliților

  • Israeliții nu au avut motive să se teamă de animalele sălbatice sau de oamenii cu trăsături animalice nici când au plecat din Babilon spre patria lor, nici după ce au ajuns în țara lor (Ezr 8:21, 22).

Cum se împlinește profeția în zilele noastre

  • Cunoștința lui Iehova a schimbat personalități. Oameni care înainte erau violenți au devenit pașnici. Cunoștința lui Dumnezeu a adus în existență un paradis spiritual internațional.

Cum se va împlini profeția în viitor

  • Tot pământul va deveni un paradis, în care vor domni siguranța și pacea, în armonie cu scopul original al lui Dumnezeu. Nicio ființă, fie om, fie animal, nu va reprezenta un pericol.

Cunoștința lui Dumnezeu l-a transformat pe Pavel

  • Cât timp a fost fariseu, el a manifestat trăsături animalice (1Ti 1:13).

  • Cunoștința exactă i-a schimbat personalitatea (Col 3:8-10).