Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Psalmul 89:1-52

Maschil. Al lui Etan, ezrahitul.+ 89  Voi cânta pe veşnicie despre faptele de bunătate iubitoare ale lui Iehova.+Cu gura mea voi face cunoscută din generaţie în generaţie fidelitatea ta.+   Căci am spus: „Bunătatea iubitoare va dăinui veşnic;+în ceruri îţi păstrezi fidelitatea cu tărie“.+   „Am încheiat un legământ cu alesul meu,+i-am jurat lui David, slujitorul meu:+   «Îţi voi întări sămânţa pe veşnicie+şi îţi voi zidi tronul+ ca să dăinuie din generaţie în generaţie».“ Sela.   Cerurile vor lăuda faptele tale minunate, o, Iehova,+da, fidelitatea ta în adunarea sfinţilor.   Căci cine poate fi comparat cu Iehova în ceruri?+Cine dintre fiii lui Dumnezeu poate fi ca Iehova?+   Lui Dumnezeu i se cuvine o teamă plină de respect în grupul sfinţilor care îi sunt apropiaţi,+el este mare şi de temut, mai presus de toţi cei din jurul lui.+   O, Iehova, Dumnezeul armatelor,+cine este viguros ca tine, o, Iah*?+Fidelitatea ta te înconjoară.+   Tu stăpâneşti peste tălăzuirea mării;+când îşi ridică valurile, tu le potoleşti.+ 10  Tu ai zdrobit Rahavul+ aşa cum este ucis un om.+I-ai împrăştiat pe duşmanii tăi cu braţul puterii tale.+ 11  Al tău este cerul,+ al tău este şi pământul,+pământul roditor şi tot ce este pe el+ — tu le-ai întemeiat.+ 12  Nordul şi sudul — tu le-ai creat,+Taborul+ şi Hermonul+ strigă de bucurie în numele tău.+ 13  Braţul tău este plin de putere,+mâna ta este tare,+dreapta ta este înălţată.+ 14  Dreptatea şi judecata sunt temelia tronului tău,+bunătatea iubitoare şi fidelitatea vin înaintea feţei tale.+ 15  Fericit este poporul care cunoaşte strigătul de bucurie.+O, Iehova, ei umblă în lumina feţei tale!+ 16  Ei se bucură toată ziua în numele tău+şi sunt înălţaţi în dreptatea ta.+ 17  Căci tu eşti frumuseţea tăriei lor+şi cornul* nostru este înălţat prin bunăvoinţa ta.+ 18  Căci al lui Iehova este scutul nostru+şi al Sfântului lui Israel este regele nostru.+ 19  În timpul acela le-ai vorbit într-o viziune celor loiali ţie+şi ai spus:„I-am dat ajutor unui om puternic,+l-am înălţat pe unul ales din popor.+ 20  L-am găsit pe David, slujitorul meu,+l-am uns cu uleiul meu sfânt;+ 21  mâna mea va fi cu el şi va fi fermă,+braţul meu îl va întări.+ 22  Niciun duşman nu-l va împovăra cu dări+şi niciun fiu al nedreptăţii nu-l va asupri.+ 23  I-am zdrobit dinaintea lui pe vrăjmaşii săi+şi i-am lovit pe cei ce îl urau cu înverşunare.+ 24  Fidelitatea şi bunătatea mea iubitoare sunt cu el+şi cornul lui este înălţat în numele meu.+ 25  Am pus mâna lui pe mare+şi dreapta lui pe râuri.+ 26  El strigă către mine: «Tu eşti Tatăl meu,+Dumnezeul meu+ şi Stânca salvării mele!»+ 27  Eu îl voi pune ca întâi născut,+cel mai mare dintre regii pământului.+ 28  Voi păstra veşnic bunătatea mea iubitoare faţă de el+şi legământul meu îi va fi fidel.+ 29  Voi face ca sămânţa lui să dăinuie veşnic+şi tronul lui, ca zilele cerului.+ 30  Dacă fiii lui părăsesc legea mea+şi nu umblă potrivit hotărârilor mele judecătoreşti,+ 31  dacă îmi profanează legileşi nu respectă poruncile mele, 32  atunci, pentru fărădelegea lor le voi cere socoteală cu o nuia+şi pentru nelegiuirea lor, cu lovituri.+ 33  Dar nu-mi voi îndepărta bunătatea iubitoare de la el,+nici nu-mi voi dezminţi fidelitatea.+ 34  Nu voi profana legământul meu+şi nu voi schimba vorbele buzelor mele.+ 35  O dată am jurat în sfinţenia mea,+nu-i voi spune minciuni lui David.+ 36  Sămânţa lui va fi veşnică+şi tronul lui, ca soarele înaintea mea.+ 37  Ca luna, va fi întărită pe veşnicieşi ca un martor fidel în ceruri“. Sela. 38  Dar tu l-ai respins şi îl dispreţuieşti,+te-ai înfuriat pe unsul tău.+ 39  Ai dispreţuit legământul slujitorului tău,i-ai profanat diadema până la pământ.+ 40  I-ai dărâmat toate ţarcurile de piatră,+i-ai prefăcut fortificaţiile în ruine.+ 41  Toţi cei ce au trecut pe drum l-au prădat,+a ajuns o batjocură pentru vecinii lui.+ 42  Ai înălţat dreapta vrăjmaşilor lui,+i-ai bucurat pe toţi duşmanii lui.+ 43  Ba mai mult, te împotriveşti lui şi sabiei lui+şi nu l-ai ajutat să câştige lupta.+ 44  Ai pus capăt strălucirii sale+şi i-ai aruncat tronul la pământ.+ 45  I-ai scurtat zilele tinereţii,l-ai înfăşurat în ruşine.+ Sela. 46  Până când, o, Iehova, te ascunzi? Pentru totdeauna?+Va arde întruna furia ta ca un foc?+ 47  Adu-ţi aminte de durata vieţii mele.+Oare în zadar i-ai creat pe toţi fiii oamenilor?+ 48  Care bărbat viguros trăieşte fără să vadă moartea?+Poate el să-şi scape sufletul din mâna Şeolului?+ Sela. 49  Unde sunt, o, Iehova, faptele tale de bunătate iubitoare de altădată,despre care i-ai jurat lui David în fidelitatea ta?+ 50  Adu-ţi aminte, o, Iehova, de batjocorirea slujitorilor tăi,+adu-ţi aminte că port în sânul meu batjocura de la toate popoarele numeroase,+ 51  adu-ţi aminte cum au batjocorit duşmanii tăi, o, Iehova,+cum au batjocorit urmele unsului tău!+ 52  Binecuvântat să fie Iehova pe veşnicie! Amin şi amin!+

Note de subsol

Vezi Ex 15:2, n.s., şi Ap 1.
Vezi 1Sa 2:1, n.s.