Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Psalmul 78:1-72

Maschil. Al lui Asaf.+ 78  O, poporul meu, ascultă legea mea,+plecaţi-vă urechea la cuvintele gurii mele!+   Îmi voi deschide gura în proverbe.+Voi face să se reverse enigme din timpuri străvechi,+   pe care le-am auzit şi le ştim,+pe care ni le-au istorisit părinţii noştri+   şi pe care nu le ascundem de fiii lor,+ci le istorisim şi generaţiilor viitoare+laudele lui Iehova şi puterea sa+şi lucrurile minunate pe care le-a făcut el.+   El a ridicat o mărturie în Iacob+şi a dat o lege în Israel,+lucruri pe care le-a poruncit strămoşilor noştri+ca să le aducă la cunoştinţă fiilor lor,+   pentru ca generaţia viitoare, fiii care urmau să se nască, să le afle,+ca să se ridice şi să le istorisească fiilor lor+   şi ca să-şi pună încrederea în Dumnezeu+şi să nu uite lucrările lui Dumnezeu,+ ci să respecte poruncile sale.+   Să nu ajungă ca strămoşii lor,+o generaţie încăpăţânată şi răzvrătită,+o generaţie care nu şi-a pregătit inima+şi al cărei spirit nu a fost fidel lui Dumnezeu.+   Fiii lui Efraim, deşi arcaşi înarmaţi,+au dat înapoi în ziua luptei.+ 10  N-au respectat legământul lui Dumnezeu+şi n-au vrut să umble în legea sa.+ 11  Au început să uite faptele sale+şi lucrările sale minunate pe care i-a făcut să le vadă.+ 12  El lucrase în mod minunat în faţa strămoşilor lor+în ţara Egiptului,+ în câmpia Ţoanului.+ 13  A despărţit marea ca să-i lase să treacă+şi a făcut apele să stea ca un dig.+ 14  Ziua îi conducea printr-un nor+şi toată noaptea printr-o lumină de foc.+ 15  A despicat stânci în pustiu+ca să le dea să bea pe săturate ca din adâncuri de ape.+ 16  A făcut să ţâşnească şuvoaie din stâncă+şi a făcut să curgă ape ca nişte râuri.+ 17  Dar ei au păcătuit şi mai mult împotriva lui,+răzvrătindu-se împotriva Celui Preaînalt în ţinutul arid.+ 18  L-au pus la încercare pe Dumnezeu în inima lor,+cerând de mâncare pentru sufletul lor.+ 19  Astfel, au început să vorbească împotriva lui Dumnezeu.+Au spus: „Poate Dumnezeu să întindă o masă în pustiu?“+ 20  Iată că el a lovit o stâncă+pentru ca să ţâşnească ape şi să se reverse torente.+„Poate el să dea şi pâine+sau poate el să pregătească hrană poporului său?“+ 21  De aceea, când Iehova a auzit aceasta, s-a înfuriat.+Un foc s-a aprins împotriva lui Iacob+şi mânia, de asemenea, s-a ridicat împotriva lui Israel.+ 22  Căci n-au crezut în Dumnezeu+şi nu s-au încrezut în salvarea lui.+ 23  El a dat poruncă cerurilor înnorate de susşi a deschis porţile cerului.+ 24  A făcut să plouă peste ei mană, ca să mănânce,+şi le-a dat grânele cerului.+ 25  Oamenii au mâncat pâinea celor puternici.+El le-a trimis hrană pe săturate.+ 26  A stârnit în ceruri un vânt de la est+şi, prin puterea sa, a făcut să sufle un vânt de la sud.+ 27  A făcut să plouă peste ei hrană ca ţărâna,+păsări ca firele de nisip ale mărilor.+ 28  Le-a făcut să cadă în mijlocul taberei lui,+de jur împrejurul corturilor sale.+ 29  Ei au mâncat şi s-au săturat bine,+şi el le-a adus ce şi-au dorit.+ 30  Dar ei n-au renunţat la dorinţa lor.Hrana le era încă în gură+ 31  când mânia lui Dumnezeu s-a ridicat împotriva lor.+Şi el a început să-i omoare pe unii dintre bărbaţii lor puternici+şi i-a doborât pe tinerii lui Israel. 32  Cu toate acestea, ei au păcătuit şi mai mult+şi n-au crezut în lucrările sale minunate.+ 33  Atunci el a pus capăt zilelor lor ca unui abur+şi anilor lor, prin groază. 34  Ori de câte ori îi omora, se interesau de el,+se întorceau şi îl căutau pe Dumnezeu.+ 35  Îşi aminteau că Dumnezeu este Stânca lor+şi că Dumnezeu, Cel Preaînalt, este Răzbunătorul lor.+ 36  Au încercat să-l amăgească cu gura+şi au încercat să-l mintă cu limba.+ 37  Inima lor n-a fost statornică faţă de el+şi n-au fost fideli legământului său.+ 38  Dar el a fost îndurător,+ a acoperit nelegiuirea+ şi n-a nimicit.+De multe ori a făcut să se întoarcă mânia lui+şi nu şi-a trezit toată furia. 39  Şi-a amintit că sunt carne,+că spiritul iese şi nu se mai întoarce.+ 40  De câte ori s-au răzvrătit ei împotriva lui în pustiu+şi l-au mâhnit în deşert!+ 41  De repetate ori l-au pus pe Dumnezeu la încercare,+l-au îndurerat pe Sfântul lui Israel.+ 42  Nu şi-au amintit de mâna lui,+de ziua când i-a eliberat de vrăjmaş,+ 43  nu şi-au amintit că a făcut semne în Egipt+şi miracole în câmpia Ţoanului,+ 44  că a prefăcut în sânge canalele Nilului lor+şi că n-au putut să bea din râurile lor.+ 45  A trimis peste ei tăuni ca să-i mănânce+şi broaşte ca să-i pustiască.+ 46  A dat recolta lor gândacilorşi osteneala lor lăcustelor.+ 47  Le-a distrus viile cu grindină+şi sicomorii cu pietre de grindină.+ 48  A dat pradă grindinei animalele lor de povară+şi febrei arzătoare vitele lor. 49  A trimis peste ei mânia sa aprinsă,+furia, condamnarea şi necazul,+armate de îngeri care au adus nenorocire.+ 50  A pregătit o cărare pentru mânia sa.+Nu le-a scăpat sufletul de la moarte.Le-a dat viaţa pradă ciumei.+ 51  În cele din urmă, i-a lovit pe toţi întâii născuţi din Egipt,+primul rod al puterii lor de procreare din corturile lui Ham.+ 52  A făcut apoi ca poporul său să plece ca nişte oi+şi i-a condus ca pe o turmă în pustiu.+ 53  I-a condus în siguranţă, iar lor nu le-a fost frică.+Marea i-a acoperit pe duşmanii lor.+ 54  I-a adus în teritoriul său sfânt,+în această regiune muntoasă pe care a câştigat-o dreapta sa.+ 55  Cu timpul, a izgonit naţiunile dinaintea lor,+le-a împărţit o moştenire cu sfoara de măsurat+şi a făcut ca triburile lui Israel să locuiască în casele lor.+ 56  Dar ei au început să-l pună la încercare pe Dumnezeul Cel Preaînalt şi să se răzvrătească împotriva lui+şi n-au respectat aducerile sale aminte.+ 57  Au continuat să dea înapoi şi să se poarte infidel, ca strămoşii lor,+s-au întors ca un arc neîncordat.+ 58  L-au mâniat cu locurile lor înalte+şi i-au stârnit gelozia cu chipurile lor cioplite.+ 59  Dumnezeu a auzit,+ s-a înfuriat+şi l-a dispreţuit foarte mult pe Israel.+ 60  În cele din urmă a părăsit tabernacolul din Şilo,+cortul în care locuise printre oameni pământeni.+ 61  Şi-a dat forţa în captivitate+şi frumuseţea în mâna vrăjmaşului.+ 62  A dat pradă sabiei pe poporul său+şi s-a înfuriat pe moştenirea sa.+ 63  Tinerii lui au fost mistuiţi de focşi fecioarele lui n-au mai fost lăudate.+ 64  Preoţii lui au căzut loviţi de sabie+şi văduvele lor n-au plâns.+ 65  Atunci Iehova s-a trezit ca din somn,+ca un viteaz ce se dezmeticeşte după vin.+ 66  I-a lovit din spate pe vrăjmaşii săi,+a adus peste ei o batjocură veşnică.+ 67  A respins cortul lui Iosif+şi n-a ales tribul lui Efraim,+ 68  ci a ales tribul lui Iuda,+muntele Sion, pe care l-a iubit.+ 69  A început să-şi construiască sanctuarul ca înălţimile,+ca pământul pe care l-a întemeiat pe veşnicie.+ 70  L-a ales pe David, slujitorul său,+şi l-a luat de la ţarcurile turmei.+ 71  Din urma oilor care alăptează+l-a adus ca păstor peste Iacob, poporul său,+şi peste Israel, moştenirea sa.+ 72  Şi el i-a păstorit după integritatea inimii lui+şi i-a condus cu iscusinţa mâinilor lui.+

Note de subsol