Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Psalmul 18:1-50

Către dirijor. Al slujitorului lui Iehova, al lui David, care i-a spus lui Iehova cuvintele acestei cântări în ziua în care Iehova l-a eliberat din mâna tuturor duşmanilor lui şi din mâna lui Saul.+ El a spus atunci: 18  Te iubesc, o, Iehova, forţa mea!+   Iehova este stânca mea, fortăreaţa mea şi Cel ce mă scapă.+Dumnezeul meu este stânca mea. Mă voi refugia în el,+el este scutul meu şi cornul* meu de salvare, turnul meu tare.+   Pe Cel demn de laudă, pe Iehova, îl voi chema+şi voi fi salvat din mâna duşmanilor mei.+   Mă înfăşuraseră frânghiile morţii,+nişte puhoaie de netrebnici mă înspăimântau.+   Mă înconjuraseră frânghiile Şeolului,+laţurile morţii erau întinse înaintea mea.+   În necazul meu l-am chemat pe Iehovaşi am strigat după ajutor la Dumnezeul meu.+Din templul său el mi-a auzit glasul,+iar strigătul de ajutor pe care-l înălţam înaintea lui i-a ajuns la urechi.+   Pământul a început să se clatine şi să se zguduie,+temeliile munţilor s-au cutremurat+şi s-au clătinat, pentru că el se mâniase.+   Un fum i s-a ridicat din nări şi un foc mistuitor i-a ieşit din gură,+cărbuni aprinşi au ieşit de la el.   Atunci el a aplecat cerurile şi a coborât.+Sub picioarele lui era beznă adâncă. 10  Venea pe un heruvim, venea zburând,+venea zburând repede, pe aripile unui spirit.+ 11  Atunci din întuneric şi-a făcut ascunzătoare+şi, de jur împrejurul lui, un cortdin ape întunecate şi nori groşi.+ 12  Din strălucirea care era înaintea lui au ieşit nori,+grindină şi cărbuni aprinşi.+ 13  Iehova a tunat din ceruri,+Cel Preaînalt a făcut să-i răsune glasul,+a dat grindină şi cărbuni aprinşi. 14  Şi-a trimis săgeţile ca să-i împrăştie,+a aruncat fulgere ca să provoace învălmăşeală în rândurile lor.+ 15  Albiile apelor s-au văzut,+iar temeliile pământului au ieşit la iveală+la mustrarea ta, o, Iehova, la vuietul suflării nărilor tale.+ 16  Din înălţimi, el şi-a întins mâna, m-a luat+şi m-a scos din ape mari.+ 17  M-a scăpat de duşmanul meu cel puternic+şi de cei ce mă urau, căci erau mai puternici decât mine.+ 18  Ei s-au năpustit asupra mea în ziua necazului meu,+dar Iehova mi-a fost sprijin.+ 19  El m-a scos la loc larg,+m-a scăpat, fiindcă şi-a găsit plăcerea în mine.+ 20  Iehova mă răsplăteşte după dreptatea mea,+îmi dă după curăţia mâinilor mele.+ 21  Căci am păzit căile lui Iehova+şi nu m-am îndepărtat de Dumnezeul meu ca să fac ce este rău.+ 22  Fiindcă toate hotărârile sale judecătoreşti sunt înaintea mea+şi nu voi îndepărta de la mine legile sale.+ 23  Voi fi ireproşabil faţă de el+şi mă voi abţine de la orice nelegiuire.+ 24  Să mă răsplătească Iehova după dreptatea mea,+după curăţia mâinilor mele, care este înaintea ochilor săi!+ 25  Cu cel loial te vei purta loial,+iar cu omul ireproşabil te vei purta ireproşabil;+ 26  faţă de cel ce se păstrează curat vei fi curat,+iar cu cel viclean te vei purta cu viclenie,+ 27  căci tu îi vei salva pe cei asupriţi,+dar vei pleca ochii trufaşi.+ 28  Căci tu îmi vei aprinde lampa, o, Iehova!+Dumnezeul meu îmi va lumina întunericul!+ 29  Cu ajutorul tău pot să alerg împotriva unei trupe de jefuitori+şi cu ajutorul Dumnezeului meu pot să sar peste zid.+ 30  Calea adevăratului Dumnezeu este perfectă,+cuvântul lui Iehova este pur.+El este un scut pentru toţi cei ce se refugiază în el.+ 31  Fiindcă cine este Dumnezeu în afară de Iehova?+Cine este o stâncă în afară de Dumnezeul nostru?+ 32  Adevăratul Dumnezeu mă încinge cu putere+şi îmi face perfectă calea,+ 33  îmi face picioarele ca ale cerboaicelor;+el mă ajută să stau pe locuri înalte.+ 34  El îmi deprinde mâinile la luptă,+braţele mele îndoaie arcul de aramă.+ 35  Tu îmi vei da scutul tău de salvare,+dreapta ta mă va susţine+şi umilinţa ta mă va face mare.+ 36  Tu vei face loc larg paşilor mei+şi gleznele nu mi se vor clătina.+ 37  Îi voi urmări pe duşmanii mei şi îi voi ajunge din urmă,nu mă voi întoarce până nu vor fi nimiciţi de tot.+ 38  Îi voi face fărâme, ca să nu se mai poată ridica,+vor cădea sub picioarele mele.+ 39  Tu mă vei încinge cu putere pentru război,vei face să cadă sub mine cei ce se ridică împotriva mea.+ 40  Îmi vei da ceafa duşmanilor mei,+iar pe cei ce mă urăsc cu înverşunare îi voi reduce la tăcere.+ 41  Ei strigă după ajutor, dar nu este niciun salvator,+către Iehova, dar el nu le răspunde.+ 42  Îi voi zdrobi ca ţărâna spulberată de vânt,+îi voi azvârli ca pe noroiul de pe străzi.+ 43  Tu mă vei ajuta să scap de defăimările poporului.+Mă vei numi căpetenia naţiunilor.+Un popor pe care nu l-am cunoscut îmi va sluji.+ 44  La vestea despre mine mi se vor supune,+străinii vor veni plecându-se înaintea mea.+ 45  Străinii se vor ofilişi vor ieşi tremurând din bastioanele lor.+ 46  Iehova este viu!+ Binecuvântată să fie Stânca mea!+Înălţat să fie Dumnezeul salvării mele!+ 47  Adevăratul Dumnezeu este Cel ce mă răzbună+şi îmi supune popoarele.+ 48  El mă scapă de duşmanii mei mânioşi.+Tu mă vei înălţa deasupra celor ce se ridică împotriva mea,+mă vei scăpa de omul violent.+ 49  De aceea te voi lăuda printre naţiuni, o, Iehova,+şi voi cânta melodii numelui tău!+ 50  El dă mari victorii regelui său+şi arată bunătate iubitoare faţă de unsul său,+faţă de David şi faţă de sămânţa lui pe timp indefinit.+

Note de subsol

Vezi 1Sa 2:1, n.s.