Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Psalmul 107:1-43

(Psalmii 107 — 150) 107  Aduceţi-i mulţumiri lui Iehova, căci este bun,+căci bunătatea sa iubitoare este veşnică!+   Aşa să spună cei pe care i-a scăpat Iehova,+pe care i-a scăpat din mâna vrăjmaşului+   şi pe care i-a adunat de prin alte ţări,+de la răsărit şi de la apus,+de la nord şi de la sud.+   Ei rătăceau prin pustiu,+ prin deşert,+şi nu găseau nicio cale spre un oraş în care să locuiască.+   Le era foame, le era sete+şi sufletul le era istovit înăuntrul lor.+   În strâmtorarea lor au strigat către Iehova+şi el i-a scăpat din necazurile lor+   şi i-a făcut să umble pe calea cea dreaptă,+ca să ajungă într-un oraş în care să locuiască.+   Mulţumiri să-i fie aduse lui Iehova pentru bunătatea sa iubitoare+şi pentru lucrările sale minunate făcute fiilor oamenilor!+   Căci el a săturat sufletul secătuit+şi a umplut de bunătăţi sufletul înfometat.+ 10  Cei care locuiau în întuneric şi în umbră adâncă+erau încătuşaţi în necazuri şi în fiare.+ 11  Căci se răzvrătiseră+ împotriva cuvintelor lui Dumnezeu+şi dispreţuiseră sfatul Celui Preaînalt.+ 12  Astfel, el le-a umilit inima prin necazuri.+Ei s-au poticnit şi n-a fost nimeni care să ajute.+ 13  În strâmtorarea lor, au strigat către Iehova după ajutor+şi el, ca de fiecare dată, i-a salvat din necazurile lor.+ 14  I-a scos din întuneric şi din umbra adâncă+şi le-a rupt legăturile.+ 15  Mulţumiri să-i fie aduse lui Iehova pentru bunătatea sa iubitoare+şi pentru lucrările sale minunate făcute fiilor oamenilor!+ 16  Căci el a zdrobit porţile de aramă+şi a tăiat zăvoarele de fier.+ 17  Nebunii, din cauza căii fărădelegilor lor+şi din cauza nelegiuirilor lor, şi-au atras în cele din urmă necazul.+ 18  Sufletul lor ajunsese să urască orice fel de hrană,+ajunseseră la porţile morţii.+ 19  În strâmtorarea lor, au strigat către Iehova după ajutor+şi el, ca de fiecare dată, i-a salvat din necazurile lor.+ 20  A trimis cuvântul său şi i-a vindecat+şi i-a scăpat din gropile lor.+ 21  Mulţumiri să-i fie aduse lui Iehova pentru bunătatea sa iubitoare+şi pentru lucrările sale minunate făcute fiilor oamenilor!+ 22  Să i se ofere jertfe de mulţumire+şi lucrările sale să fie vestite cu strigăte de bucurie.+ 23  Cei ce coboară pe mare în corăbii+şi fac negoţ pe ape întinse,+ 24  aceia au văzut lucrările lui Iehova+şi minunile lui în adâncuri;+ 25  au văzut cum dă el poruncă şi stârneşte un vânt năprasnic,+care ridică valurile mării.+ 26  Ei urcă spre ceruri,coboară în străfunduri.Sufletul li se topeşte din cauza nenorocirii.+ 27  Ameţesc şi se clatină ca un om beat+şi toată înţelepciunea lor este zadarnică.+ 28  În strâmtorarea lor strigă către Iehova+şi el îi scoate din necazuri.+ 29  Potoleşte vijelia+şi valurile mării tac.+ 30  Ei se bucură că s-au liniştitşi el îi călăuzeşte la portul dorit.+ 31  Mulţumiri să-i fie aduse lui Iehova pentru bunătatea sa iubitoare+şi pentru lucrările sale minunate faţă de fiii oamenilor!+ 32  Să fie înălţat în adunarea poporului,+să fie lăudat în sfatul bătrânilor!+ 33  El preface râurile în pustiu,+izvoarele de apă în pământ însetat+ 34  şi pământul roditor în pământ sărat,+din cauza răutăţii locuitorilor lui. 35  El preface pustiul într-un iaz cu trestii+şi ţinutul arid în izvoare de apă.+ 36  Acolo îi aşază pe cei flămânzi+şi ei întemeiază un oraş de locuit.+ 37  Seamănă ogoare şi sădesc vii+ca să dea recolte bogate.+ 38  El îi binecuvântează şi ei se înmulţesc mult.+El nu lasă ca vitele lor să scadă la număr.+ 39  Dar ei scad din nou la număr şi se gârbovesc+din cauza asupririi, a nenorocirii şi a durerii.+ 40  El toarnă dispreţ peste nobili,+îi face să rătăcească prin pustiu, unde nu este drum.+ 41  Dar îl ocroteşte de necaz pe sărac+şi face din el familii ca turmele.+ 42  Cei drepţi văd şi se bucură+şi orice nedreptate îşi închide gura.+ 43  Cine este înţelept? El va lua aminte la aceste lucruri+şi va fi atent la faptele de bunătate iubitoare ale lui Iehova.+

Note de subsol