Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Psalmul 106:1-48

106  Lăudaţi-l pe Iah!*+Aduceţi-i mulţumiri lui Iehova, căci este bun,+căci bunătatea sa iubitoare este veşnică!+   Cine poate să istorisească faptele de putere ale lui Iehova+sau să facă să se audă toată lauda sa?+   Fericiţi sunt cei ce respectă justiţia,+făcând întotdeauna dreptate.+   Adu-ţi aminte de mine, o, Iehova, în bunăvoinţa ta faţă de poporul tău!+Ai grijă de mine şi salvează-mă,+   ca să văd bunătatea ta faţă de aleşii tăi,+ca să mă bucur cu bucuria naţiunii tale,+ca să mă laud cu moştenirea ta.+   Noi am păcătuit ca strămoşii noştri,+am făcut ce este rău, ne-am purtat nelegiuit.+   Strămoşii noştri, în Egipt,n-au arătat perspicacitate faţă de lucrările tale minunate.+Nu şi-au amintit de bogăţia marii tale bunătăţi iubitoare,+ci s-au răzvrătit la mare, la Marea Roşie.+   Şi el i-a salvat de dragul numelui său,+pentru a-şi face cunoscută puterea.+   Astfel, el a certat Marea Roşie şi, în cele din urmă, ea a secat;+i-a făcut să umble prin adâncul de ape ca prin pustiu.+ 10  I-a salvat din mâna celui ce-i ura+şi i-a eliberat din mâna duşmanului.+ 11  Şi apele i-au acoperit pe vrăjmaşii lor,+niciunul dintre ei n-a mai rămas.+ 12  Atunci ei au crezut în cuvântul său,+au început să cânte lauda sa.+ 13  Dar au uitat repede lucrările sale,+n-au aşteptat sfatul său,+ 14  ci şi-au arătat dorinţa egoistă în pustiu+şi l-au pus pe Dumnezeu la încercare în deşert.+ 15  El le-a dat ce au cerut+şi a trimis în sufletul lor o boală necruţătoare.+ 16  Şi ei au început să-i invidieze pe Moise în tabără+şi pe Aaron, sfântul lui Iehova.+ 17  Pământul s-a deschis atunci şi l-a înghiţit pe Datan+şi a acoperit adunarea lui Abiram.+ 18  Un foc s-a aprins în adunarea lor,+o flacără i-a mistuit pe cei răi.+ 19  Mai mult, au făcut un viţel în Horeb,+s-au plecat înaintea unui chip turnat+ 20  şi, astfel, au schimbat gloria mea+cu chipul unui taur, care mănâncă iarbă.+ 21  L-au uitat pe Dumnezeu, Salvatorul lor,+pe Cel ce făcuse lucruri mari în Egipt,+ 22  lucrări minunate în ţara lui Ham,+lucruri înfricoşătoare la Marea Roşie.+ 23  Şi el era gata să poruncească nimicirea lor+dacă n-ar fi fost Moise, alesul său,care a stat în spărtură înaintea lui,+ca să-i abată furia şi să nu-i nimicească.+ 24  Ei au dispreţuit ţara cea plăcută,+n-au crezut în cuvântul său.+ 25  Au continuat să murmure în corturile lor+şi n-au ascultat de glasul lui Iehova.+ 26  De aceea, el şi-a ridicat mâna şi a jurat cu privire la ei+că îi va face să cadă în pustiu,+ 27  că îi va face pe urmaşii lor să cadă printre naţiuni+şi că îi va împrăştia prin alte ţări.+ 28  Apoi s-au închinat lui Baal-Peor+şi au mâncat jertfele aduse morţilor.+ 29  În timp ce îl mâniau pe Dumnezeu prin faptele lor,+a izbucnit o plagă printre ei.+ 30  Când Fineas s-a ridicat şi a intervenit,+plaga a încetat. 31  Şi lucrul acesta i-a fost socotit ca dreptatedin generaţie în generaţie, pe timp indefinit.+ 32  L-au provocat la mânie la apele de la Meriba,+astfel că răul s-a abătut asupra lui Moise din cauza lor.+ 33  Căci i-au amărât spiritulşi el a vorbit necugetat cu buzele lui.+ 34  Ei n-au nimicit popoarele,+aşa cum le spusese Iehova,+ 35  ci s-au amestecat cu naţiunile+şi au învăţat faptele lor.+ 36  Le-au slujit idolilor lor,+iar aceştia au fost o cursă pentru ei.+ 37  Şi-au adus fiii+ şi fiicele ca jertfă demonilor+. 38  Astfel, au vărsat sânge nevinovat,+sângele fiilor lor şi al fiicelor lor,pe care i-au jertfit idolilor din Canaan.+Şi ţara a fost pângărită prin vărsare de sânge.+ 39  Ei au ajuns necuraţi prin lucrările lor+şi au avut relaţii imorale.+ 40  Atunci Iehova s-a aprins de mânie împotriva poporului său+şi a ajuns să-şi urască moştenirea.+ 41  De repetate ori i-a dat în mâna naţiunilor,+pentru ca aceia care-i urau să stăpânească peste ei,+ 42  pentru ca duşmanii lor să-i asupreascăşi ei să fie supuşi mâinii lor.+ 43  De multe ori i-a eliberat,+dar ei s-au răzvrătit prin neascultare+şi au fost înjosiţi pentru nelegiuirea lor.+ 44  El a văzut necazul lor+când le-a auzit strigătul de implorare.+ 45  De dragul lor şi-a adus aminte de legământul său+şi în bogăţia marii sale bunătăţi iubitoare i-a părut rău.+ 46  Şi a făcut ca ei să trezească milatuturor celor ce-i ţineau prizonieri.+ 47  Salvează-ne, o, Iehova, Dumnezeul nostru,+şi strânge-ne dintre naţiuni,+ca să aducem mulţumiri sfântului tău nume +şi să te lăudăm cu bucurie!+ 48  Binecuvântat să fie Iehova, Dumnezeul lui Israel,+din veşnicie în veşnicie!Tot poporul să spună: Amin!+Lăudaţi-l pe Iah!+

Note de subsol

Sau „Aleluia! “ Vezi Ex 15:2, n.s., şi Ap 1.