Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Proverbele 14:1-35

14  Femeia cu adevărat înţeleaptă îşi zideşte casa,+ dar cea nebună o dărâmă cu propriile ei mâini.+  Cel ce umblă în dreptate se teme de Iehova,+ dar cel viclean în căile lui Îl dispreţuieşte.+  În gura nebunului este nuiaua trufiei,+ dar pe înţelepţi îi păzesc buzele lor.+  Unde nu sunt vite, ieslea este curată, dar recolta este bogată datorită puterii taurului.  Martorul fidel nu minte,+ dar martorul fals spune numai minciuni.+  Batjocoritorul caută înţelepciunea, şi ea nu este nicăieri, însă pentru cel ce are pricepere cunoştinţa este un lucru uşor.+  Pleacă dinaintea omului fără minte,+ fiindcă altfel nu vei sesiza buzele cunoştinţei.+  Înţelepciunea celui prevăzător este să-şi înţeleagă calea,+ dar nebunia celor fără minte este înşelătorie.+  Nebunii iau în derâdere vinovăţia,+ dar în mijlocul celor drepţi este bună-înţelegere.+ 10  Inima cunoaşte amărăciunea sufletului+ şi niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. 11  Casa celor răi va fi nimicită,+ dar cortul celor drepţi va înflori.+ 12  Există o cale ce i se pare dreaptă omului,+ dar la capătul ei sunt căile morţii.+ 13  Chiar în mijlocul râsului inima poate fi îndurerată,+ şi sfârşitul bucuriei este mâhnirea.+ 14  Cel cu inima infidelă se va sătura cu urmările căilor lui,+ iar omul bun, cu urmările faptelor lui.+ 15  Cel fără experienţă dă crezare oricărui cuvânt,+ dar cel prevăzător ia aminte la paşii lui.+ 16  Înţeleptul se teme şi se abate de la rău,+ dar cel fără minte este furios şi încrezut.+ 17  Cel iute la mânie comite fapte nebuneşti,+ dar omul cu capacitate de gândire este urât de alţii.+ 18  Cei fără experienţă se poartă nebuneşte,+ dar cei prevăzători vor purta cunoştinţa ca pe o diademă.+ 19  Cei răi vor trebui să se plece înaintea celor buni,+ iar cei nelegiuiţi, la porţile celui drept. 20  Omul nevoiaş este urât până şi de semenul său,+ dar bogatul are mulţi prieteni.+ 21  Cine-şi dispreţuieşte semenul păcătuieşte,+ dar cine le arată bunăvoinţă celor asupriţi este fericit.+ 22  Nu merg oare în rătăcire cei ce uneltesc răul?+ Dar cei ce plănuiesc binele au parte de bunătate iubitoare şi adevăr.+ 23  Orice osteneală aduce foloase,+ dar vorbele goale ale buzelor nu duc decât la lipsuri. 24  Coroana înţelepţilor este bogăţia lor, dar partea celor fără minte este doar nebunie.+ 25  Un martor adevărat scapă suflete,+ dar un martor înşelător spune numai minciuni.+ 26  Cel ce se teme de Iehova are o încredere puternică în el+ şi fiii lui vor avea un refugiu.+ 27  Teama de Iehova este un izvor de viaţă,+ ca să îndepărteze de la cursele morţii.+ 28  Mulţimea poporului este podoaba regelui,+ dar lipsa poporului este pieirea conducătorului.+ 29  Cel încet la mânie are mult discernământ,+ dar cel nerăbdător ridică în slăvi nebunia.+ 30  O inimă calmă este viaţa trupului,+ dar invidia este putrezirea oaselor.+ 31  Cine-l înşală pe omul de condiţie umilă îl batjocoreşte pe Făuritorul lui,+ dar cine-i arată bunăvoinţă săracului Îl glorifică.+ 32  Cel rău va fi trântit la pământ din cauza răutăţii lui,+ dar cel drept va găsi refugiu în integritatea sa.+ 33  Înţelepciunea se odihneşte în inima celui cu pricepere,+ dar în mijlocul celor fără minte se face cunoscută înţelepciunea lor. 34  Dreptatea înalţă o naţiune,+ dar păcatul este un lucru ruşinos pentru popoare.+ 35  Un rege îşi găseşte plăcerea în slujitorul cu perspicacitate,+ dar se mânie pe cel cu o purtare ruşinoasă.+

Note de subsol