Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

Proverbele 14:1-35

14  Femeia cu adevărat înțeleaptă își zidește casa,+ dar cea nebună o dărâmă cu propriile ei mâini.+  Cel ce umblă în dreptate se teme de Iehova,+ dar cel viclean în căile lui Îl disprețuiește.+  În gura nebunului este nuiaua trufiei,+ dar pe înțelepți îi păzesc buzele lor.+  Unde nu sunt vite, ieslea este curată, dar recolta este bogată datorită puterii taurului.  Martorul fidel nu minte,+ dar martorul fals spune numai minciuni.+  Batjocoritorul caută înțelepciunea, și ea nu este nicăieri, însă pentru cel ce are pricepere cunoștința este un lucru ușor.+  Pleacă dinaintea omului fără minte,+ fiindcă altfel nu vei sesiza buzele cunoștinței.+  Înțelepciunea celui prevăzător este să-și înțeleagă calea,+ dar nebunia celor fără minte este înșelătorie.+  Nebunii iau în derâdere vinovăția,+ dar în mijlocul celor drepți este bună-înțelegere.+ 10  Inima cunoaște amărăciunea sufletului+ și niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. 11  Casa celor răi va fi nimicită,+ dar cortul celor drepți va înflori.+ 12  Există o cale ce i se pare dreaptă omului,+ dar la capătul ei sunt căile morții.+ 13  Chiar în mijlocul râsului inima poate fi îndurerată,+ și sfârșitul bucuriei este mâhnirea.+ 14  Cel cu inima infidelă se va sătura cu urmările căilor lui,+ iar omul bun, cu urmările faptelor lui.+ 15  Cel fără experiență dă crezare oricărui cuvânt,+ dar cel prevăzător ia aminte la pașii lui.+ 16  Înțeleptul se teme și se abate de la rău,+ dar cel fără minte este furios și încrezut.+ 17  Cel iute la mânie comite fapte nebunești,+ dar omul cu capacitate de gândire este urât de alții.+ 18  Cei fără experiență se poartă nebunește,+ dar cei prevăzători vor purta cunoștința ca pe o diademă.+ 19  Cei răi vor trebui să se plece înaintea celor buni,+ iar cei nelegiuiți, la porțile celui drept. 20  Omul nevoiaș este urât până și de semenul său,+ dar bogatul are mulți prieteni.+ 21  Cine-și disprețuiește semenul păcătuiește,+ dar cine le arată bunăvoință celor asupriți este fericit.+ 22  Nu merg oare în rătăcire cei ce uneltesc răul?+ Dar cei ce plănuiesc binele au parte de bunătate iubitoare și adevăr.+ 23  Orice osteneală aduce foloase,+ dar vorbele goale ale buzelor nu duc decât la lipsuri. 24  Coroana înțelepților este bogăția lor, dar partea celor fără minte este doar nebunie.+ 25  Un martor adevărat scapă suflete,+ dar un martor înșelător spune numai minciuni.+ 26  Cel ce se teme de Iehova are o încredere puternică în el+ și fiii lui vor avea un refugiu.+ 27  Teama de Iehova este un izvor de viață,+ ca să îndepărteze de la cursele morții.+ 28  Mulțimea poporului este podoaba regelui,+ dar lipsa poporului este pieirea conducătorului.+ 29  Cel încet la mânie are mult discernământ,+ dar cel nerăbdător ridică în slăvi nebunia.+ 30  O inimă calmă este viața trupului,+ dar invidia este putrezirea oaselor.+ 31  Cine-l înșală pe omul de condiție umilă îl batjocorește pe Făuritorul lui,+ dar cine-i arată bunăvoință săracului Îl glorifică.+ 32  Cel rău va fi trântit la pământ din cauza răutății lui,+ dar cel drept va găsi refugiu în integritatea sa.+ 33  Înțelepciunea se odihnește în inima celui cu pricepere,+ dar în mijlocul celor fără minte se face cunoscută înțelepciunea lor. 34  Dreptatea înalță o națiune,+ dar păcatul este un lucru rușinos pentru popoare.+ 35  Un rege își găsește plăcerea în slujitorul cu perspicacitate,+ dar se mânie pe cel cu o purtare rușinoasă.+

Note de subsol