Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

Proverbele 13:1-25

13  Un fiu este înţelept dacă acceptă disciplinarea tatălui său,+ dar batjocoritorul nu ascultă mustrarea.+  Un om mănâncă ce este bun din rodul gurii lui,+ dar sufletul* celor înşelători nu este decât violenţă.+  Cine veghează asupra gurii sale îşi păzeşte sufletul.+ Cine îşi deschide larg buzele ajunge la pierzare.+  Leneşul doreşte mult, dar sufletul lui nu are nimic.+ Sufletul celor harnici se va îngrăşa.+  Cel drept urăşte cuvântul mincinos,+ dar cei răi au o purtare ruşinoasă şi se acoperă cu dezonoare.+  Dreptatea îl ocroteşte pe cel ce este ireproşabil în căile lui,+ însă pe cel păcătos îl doboară răutatea.+  Unul face pe bogatul, deşi n-are nimic,+ iar altul face pe săracul, deşi are multe avuţii.  Răscumpărarea sufletului unui om bogat este bogăţia lui,+ dar cel sărac n-a auzit nicio mustrare.+  Lumina celor drepţi le va aduce bucurie,+ dar lampa celor nelegiuiţi se va stinge.+ 10  Înfumurarea duce doar la ceartă,+ dar înţelepciunea este cu cei ce se sfătuiesc.+ 11  Avuţia câştigată pe căi deşarte se împuţinează,+ dar cine strânge cu mâna lui se îmbogăţeşte.+ 12  O aşteptare amânată îmbolnăveşte inima,+ dar o dorinţă împlinită este un pom al vieţii.+ 13  Celui ce dispreţuieşte cuvântul+ i se va reţine zălogul lăsat pentru datoria lui, dar cel ce se teme de poruncă va fi răsplătit.+ 14  Legea celui înţelept este un izvor de viaţă,+ ca să îndepărteze de la cursele morţii.+ 15  Adevărata perspicacitate aduce favoare,+ dar calea celor înşelători este anevoioasă.+ 16  Orice om prevăzător acţionează potrivit cunoştinţei,+ dar cel fără minte răspândeşte nebunia.+ 17  Un mesager rău ajunge în nenorocire,+ dar un sol fidel este vindecare.+ 18  Cine nesocoteşte disciplinarea ajunge la sărăcie şi la ruşine,+ dar cine acceptă mustrarea este onorat.+ 19  O dorinţă împlinită este desfătarea sufletului,+ dar cei fără minte detestă să se abată de la rău.+ 20  Cine umblă cu înţelepţii devine înţelept,+ dar cine se întovărăşeşte cu cei fără minte o duce rău.+ 21  Pe păcătoşi îi urmăreşte nenorocirea,+ dar cei drepţi au ca răsplată binele.+ 22  Cel bun le va lăsa o moştenire fiilor fiilor lui, dar averea păcătosului este păstrată pentru cel drept.+ 23  Pământul arat al celor nevoiaşi dă multă hrană,+ dar sunt oameni care pier din lipsă de judecată.+ 24  Cine îşi reţine nuiaua îşi urăşte fiul,+ dar cine îl iubeşte caută să-l disciplineze.+ 25  Cel drept mănâncă până îşi satură sufletul,+ dar pântecele celor răi va rămâne gol.+

Note de subsol

Sau „dorinţa sufletului“.