Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Proverbele 10:1-32

10  Proverbele lui Solomon.+ Un fiu înţelept îşi bucură tatăl,+ dar un fiu fără minte este mâhnirea mamei sale.+  Comorile celui rău nu sunt de niciun folos,+ dar dreptatea salvează de la moarte.+  Iehova nu lasă sufletul celui drept să sufere de foame,+ dar respinge lăcomia celor răi.+  Cine lucrează cu mână leneşă duce lipsă,+ dar mâna celui harnic îmbogăţeşte.+  Fiul cu perspicacitate strânge în timpul verii, dar fiul cu o purtare ruşinoasă doarme în timpul secerişului.+  Pe capul celui drept coboară binecuvântări,+ dar gura celor răi ascunde violenţă.+  Amintirea celui drept este spre binecuvântare,+ dar numele celor răi va putrezi.+  Cel cu inima înţeleaptă acceptă poruncile,+ dar cel cu buzele nechibzuite va fi călcat în picioare.+  Cine umblă în integritate va umbla în siguranţă,+ dar cine îşi strâmbă căile va fi cunoscut.+ 10  Cine face semn cu ochiul provoacă durere,+ iar cel cu buze nechibzuite va fi călcat în picioare.+ 11  Gura celui drept este un izvor de viaţă,+ dar gura celor răi ascunde violenţă.+ 12  Ura stârneşte vrajbă,+ dar iubirea acoperă toate fărădelegile.+ 13  Pe buzele celui ce are pricepere se găseşte înţelepciune,+ dar nuiaua este pentru spatele celui lipsit de inimă*.+ 14  Înţelepţii păstrează cunoştinţa ca pe o comoară,+ dar gura nebunului este aproape de distrugere.+ 15  Avuţiile celui bogat sunt cetatea lui tare.+ Sărăcia celor lipsiţi este pieirea lor.+ 16  Munca celui drept duce la viaţă,+ dar câştigul celui rău duce la păcat.+ 17  Cine ţine seama de disciplinare este o cale ce duce la viaţă*,+ dar cine părăseşte mustrarea îi duce în rătăcire pe alţii.+ 18  Acolo unde se acoperă ura sunt buze mincinoase,+ şi cine răspândeşte defăimări este fără minte.+ 19  În mulţimea cuvintelor rostite nu se poate să nu fie fărădelege,+ dar cel ce-şi înfrânează buzele este prevăzător.+ 20  Limba celui drept este argint ales,+ dar inima celui rău este de mică valoare.+ 21  Buzele celui drept îi păstoresc pe mulţi,+ dar nebunii mor fiindcă sunt lipsiţi de inimă.+ 22  Binecuvântarea lui Iehova îmbogăţeşte+ şi el nu-i adaugă nicio durere.+ 23  Pentru cel fără minte, conduita libertină este ca o joacă,+ dar înţelepciunea este pentru omul cu discernământ.+ 24  Celui rău i se întâmplă chiar lucrul care-l înspăimântă,+ dar dorinţa celor drepţi va fi îndeplinită.+ 25  Când trece furtuna, cel rău nu mai este,+ dar cel drept are o temelie pe timp indefinit.+ 26  Ca oţetul pentru dinţi şi ca fumul pentru ochi, aşa este leneşul pentru cei ce-l trimit.+ 27  Teama de Iehova va adăuga zile,+ dar anii celor răi vor fi scurtaţi.+ 28  Aşteptarea celor drepţi este bucurie,+ dar speranţa celor răi va pieri.+ 29  Calea lui Iehova este o fortăreaţă pentru cel ireproşabil,+ dar este pierzare pentru răufăcători.+ 30  Cel drept nu se va clătina niciodată,+ dar cei răi nu vor rămâne pe pământ.+ 31  Gura celui drept rodeşte înţelepciune,+ dar limba înşelătoare va fi tăiată.+ 32  Buzele celui drept cunosc bunăvoinţa,+ dar gura celor răi este înşelătoare.+

Note de subsol

Sau „celui lipsit de o motivaţie bună“.
Sau „este pe calea ce duce la viaţă“.