Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Numerele 32:1-42

32  Iată că fiii lui Ruben+ şi fiii lui Gad+ aveau multe vite, foarte multe. Ei au văzut ţinutul Iazerului+ şi ţinutul Galaadului şi iată că locul acela era un loc bun pentru vite.  De aceea, fiii lui Gad şi fiii lui Ruben au venit şi i-au zis lui Moise, preotului Eleazar şi căpeteniilor adunării:  „Atarot,+ Dibon,+ Iazer, Nimra,+ Hesbon,+ Eleale,+ Sebam, Nebo+ şi Beon,+  ţara pe care Iehova a înfrânt-o+ înaintea adunării lui Israel, este o ţară bună pentru vite, iar slujitorii tăi au vite“.+  Şi au mai zis: „Dacă am găsit favoare în ochii tăi, să se dea ţara aceasta în stăpânire slujitorilor tăi. Nu ne pune să trecem Iordanul“.+  Atunci Moise le-a zis fiilor lui Gad şi fiilor lui Ruben: „Fraţii voştri să meargă la război, iar voi să rămâneţi aici?+  De ce-i descurajaţi pe fiii lui Israel, ca să nu treacă în ţara pe care Iehova le-o va da?  Aşa au făcut părinţii voştri+ când i-am trimis de la Cades-Barnea+ să vadă ţara.  După ce au urcat până la valea* Eşcol+ şi au văzut ţara, i-au descurajat pe fiii lui Israel, ca să nu intre în ţara pe care Iehova voia să le-o dea.+ 10  Iehova s-a aprins de mânie în ziua aceea şi a jurat,+ zicând: 11  «Bărbaţii care au ieşit din Egipt, de la douăzeci de ani în sus,+ nu vor vedea pământul despre care le-am jurat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacob,+ pentru că nu m-au urmat întru totul, 12  în afară de Caleb,+ fiul lui Iefune, chenizitul, şi de Iosua,+ fiul lui Nun, căci ei l-au urmat întru totul pe Iehova». 13  Astfel, Iehova s-a aprins de mânie împotriva lui Israel şi i-a făcut să rătăcească prin pustiu patruzeci de ani,+ până când toată generaţia care a făcut ce este rău în ochii lui Iehova a pierit.+ 14  Şi iată că voi v-aţi ridicat în locul părinţilor voştri ca sămânţă de oameni păcătoşi, ca să înteţiţi mânia aprinsă a lui Iehova+ împotriva lui Israel. 15  Dacă vă întoarceţi şi nu-l mai urmaţi,+ atunci şi el îi va lăsa să stea mai departe în pustiu+ şi veţi duce la pieire tot poporul acesta“.+ 16  Mai târziu, ei s-au apropiat de el şi au zis: „Lasă-ne să construim aici ţarcuri de piatră pentru animalele noastre şi oraşe pentru copiii noştri. 17  Iar noi vom merge înarmaţi înaintea fiilor lui Israel, în formaţie de luptă,+ până îi vom duce la locul lor, în timp ce copiii noştri vor locui în oraşele fortificate, departe de faţa locuitorilor ţării. 18  Nu ne vom întoarce la casele noastre până când fiii lui Israel nu-şi vor lua în stăpânire pământurile, fiecare moştenirea lui.+ 19  Căci noi nu vom primi moştenire cu ei dincolo de Iordan, nici mai departe, fiindcă noi am primit moştenire dincoace de Iordan, spre răsărit“.+ 20  Atunci Moise le-a zis: „Dacă veţi face lucrul acesta, dacă vă veţi înarma înaintea lui Iehova pentru război+ 21  şi fiecare om înarmat dintre voi va trece Iordanul înaintea lui Iehova, până când el îi va alunga dinaintea sa pe duşmanii săi,+ 22  iar ţara va fi supusă înaintea lui Iehova,+ şi abia după aceea vă veţi întoarce,+ atunci veţi fi fără vină în faţa lui Iehova şi în faţa lui Israel, iar ţara aceasta va fi proprietatea voastră înaintea lui Iehova.+ 23  Dar dacă nu veţi face aşa, atunci cu siguranţă veţi păcătui împotriva lui Iehova.+ Şi să ştiţi că păcatul vostru vă va ajunge din urmă.+ 24  Construiţi oraşe pentru copiii voştri şi ţarcuri de piatră pentru turmele voastre şi faceţi după cuvântul gurii voastre“.+ 25  Atunci fiii lui Gad şi fiii lui Ruben i-au zis lui Moise: „Slujitorii tăi vor face aşa cum porunceşte domnul meu.+ 26  Copiii noştri, soţiile noastre, vitele noastre şi toate animalele noastre domestice vor rămâne acolo, în oraşele Galaadului,+ 27  dar slujitorii tăi vor trece înaintea lui Iehova, înarmaţi cu toţii pentru război,+ aşa cum spune domnul meu“. 28  Atunci Moise le-a dat preotului Eleazar şi lui Iosua, fiul lui Nun, precum şi capilor caselor părinteşti ale triburilor fiilor lui Israel o poruncă referitoare la ei. 29  Şi Moise le-a zis: „Dacă fiii lui Gad şi fiii lui Ruben, înarmaţi cu toţii pentru război,+ vor trece cu voi Iordanul înaintea lui Iehova şi ţara va fi supusă înaintea voastră, atunci să le daţi ca moştenire ţinutul Galaadului.+ 30  Dar dacă nu vor trece înarmaţi împreună cu voi, atunci vor trebui să se stabilească în mijlocul vostru, în ţara Canaanului“.+ 31  La aceasta, fiii lui Gad şi fiii lui Ruben au răspuns, zicând: „Ce le-a spus Iehova slujitorilor tăi, aceea vom face.+ 32  Noi vom trece înarmaţi înaintea lui Iehova în ţara Canaanului,+ dar partea moştenirii noastre va fi pentru noi dincoace de Iordan“.+ 33  Atunci Moise le-a dat fiilor lui Gad+ şi fiilor lui Ruben+ şi la jumătate din tribul lui Manase,+ fiul lui Iosif, regatul lui Sihon,+ regele amoriţilor, şi regatul lui Og,+ regele Basanului, ţinutul care aparţinea de oraşele din aceste teritorii şi oraşele ţinutului din jur. 34  Şi fiii lui Gad au construit Dibonul,+ Atarotul,+ Aroerul,+ 35  Atrot-Şofanul, Iazerul,+ Iogbeha,+ 36  Bet-Nimra,+ Bet-Haranul,+ oraşe fortificate,+ şi ţarcuri de piatră pentru turme.+ 37  Fiii lui Ruben au construit Hesbonul,+ Eleale,+ Chiriataimul,+ 38  Nebo+ şi Baal-Meonul+ — numele lor au fost schimbate — şi Sibma şi au numit oraşele pe care le-au construit după numele lor. 39  Fiii lui Machir,+ fiul lui Manase, s-au dus la Galaad, l-au cucerit şi i-au alungat pe amoriţii care erau în el. 40  Moise i-a dat deci Galaadul lui Machir, fiul lui Manase, şi el s-a stabilit acolo.+ 41  Iair, fiul lui Manase, s-a dus şi a cucerit satele lor de corturi şi le-a numit Havot-Iair.+ 42  Iar Nobah s-a dus şi a cucerit Chenatul+ şi localităţile care aparţineau de el şi l-a numit Nobah, după numele său.

Note de subsol

Vezi Ge 26:17, n.s.