Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Numerele 26:1-65

26  După această plagă,+ Iehova le-a zis lui Moise şi lui Eleazar, fiul preotului Aaron:  „Număraţi întreaga adunare a fiilor lui Israel de la douăzeci de ani în sus, după casa taţilor lor, pe toţi cei în stare să meargă la armată în Israel“.+  Atunci Moise şi preotul Eleazar+ le-au vorbit în câmpiile aride ale Moabului,+ lângă Iordan, în dreptul Ierihonului,+ zicând:  „Număraţi-i de la douăzeci de ani în sus, aşa cum i-a poruncit Iehova lui Moise“.+ Fiii lui Israel care au ieşit din ţara Egiptului au fost:  Ruben, întâiul născut al lui Israel;+ fiii lui Ruben: din Hanoc,+ familia hanochiţilor; din Palu,+ familia paluiţilor;  din Heţron,+ familia heţroniţilor; din Carmi,+ familia carmiţilor.  Acestea au fost familiile rubeniţilor, iar numărul celor înregistraţi a fost de patruzeci şi trei de mii şapte sute treizeci.+  Fiul lui Palu a fost Eliab.  Fiii lui Eliab: Nemuel, Datan şi Abiram. Acest Datan+ şi acest Abiram+ erau dintre cei chemaţi mereu la adunare, care s-au răzvrătit împotriva lui Moise şi a lui Aaron în adunarea lui Core,+ când s-au ridicat împotriva lui Iehova. 10  Atunci pământul şi-a deschis gura şi i-a înghiţit.+ Iar Core a murit odată cu adunarea, când focul a mistuit două sute cincizeci de bărbaţi.+ Şi ei au devenit un semn avertizator.+ 11  Dar fiii lui Core n-au murit.+ 12  Fiii lui Simeon,+ după familiile lor: din Nemuel*,+ familia nemueliţilor; din Iamin,+ familia iaminiţilor; din Iachin,+ familia iachiniţilor; 13  din Zerah*, familia zerahiţilor; din Şaul,+ familia şauliţilor. 14  Acestea au fost familiile simeoniţilor: douăzeci şi două de mii două sute.+ 15  Fiii lui Gad,+ după familiile lor: din Ţefon*, familia ţefoniţilor; din Haghi, familia haghiţilor; din Şuni, familia şuniţilor; 16  din Ozni*, familia ozniţilor; din Eri, familia eriţilor; 17  din Arod*, familia arodiţilor; din Areli,+ familia areliţilor. 18  Acestea au fost familiile fiilor lui Gad, ale celor înregistraţi: patruzeci de mii cinci sute.+ 19  Fiii lui Iuda+ au fost Er+ şi Onan.+ Dar Er şi Onan au murit în ţara Canaanului.+ 20  Fiii lui Iuda, după familiile lor, au fost: din Şelah,+ familia şelaniţilor; din Pereţ,+ familia pereţiţilor; din Zerah,+ familia zerahiţilor. 21  Fiii lui Pereţ au fost: din Heţron,+ familia heţroniţilor; din Hamul,+ familia hamuliţilor. 22  Acestea au fost familiile lui Iuda,+ ale celor înregistraţi: şaptezeci şi şase de mii cinci sute.+ 23  Fiii lui Isahar,+ după familiile lor, au fost: din Tola,+ familia tolaiţilor; din Puva, familia puviţilor; 24  din Iaşub*, familia iaşubiţilor; din Şimron,+ familia şimroniţilor. 25  Acestea au fost familiile lui Isahar, ale celor înregistraţi: şaizeci şi patru de mii trei sute.+ 26  Fiii lui Zabulon,+ după familiile lor, au fost: din Sered, familia serediţilor; din Elon, familia eloniţilor; din Iahleel,+ familia iahleeliţilor. 27  Acestea au fost familiile zabuloniţilor, ale celor înregistraţi: şaizeci de mii cinci sute.+ 28  Fiii lui Iosif,+ după familiile lor, au fost: Manase şi Efraim.+ 29  Fiii lui Manase+ au fost: din Machir,+ familia machiriţilor. Lui Machir i s-a născut Galaad.+ Din Galaad, familia galaadiţilor. 30  Iată fiii lui Galaad: din Iezer,+ familia iezeriţilor; din Helec, familia helechiţilor; 31  din Asriel, familia asrieliţilor; din Sihem, familia sihemiţilor; 32  din Şemida,+ familia şemidaiţilor; din Hefer,+ familia heferiţilor. 33  Ţelofhad, fiul lui Hefer, nu a avut fii, ci numai fiice;+ numele fiicelor lui Ţelofhad erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca şi Tirţa.+ 34  Acestea au fost familiile lui Manase, iar cei înregistraţi au fost cincizeci şi două de mii şapte sute.+ 35  Iată fiii lui Efraim,+ după familiile lor: din Şutelah,+ familia şutelahiţilor; din Becher, familia becheriţilor; din Tahan,+ familia tahaniţilor. 36  Iată fiii lui Şutelah: din Eran, familia eraniţilor. 37  Acestea au fost familiile fiilor lui Efraim,+ ale celor înregistraţi: treizeci şi două de mii cinci sute. Aceştia au fost fiii lui Iosif, după familiile lor.+ 38  Fiii lui Beniamin,+ după familiile lor, au fost: din Bela,+ familia belaiţilor; din Aşbel,+ familia aşbeliţilor; din Ahiram*, familia ahiramiţilor; 39  din Şufam*, familia şufamiţilor; din Hufam*,+ familia hufamiţilor. 40  Fiii lui Bela au fost Ard şi Naaman:+ din Ard, familia ardiţilor; din Naaman, familia naamaniţilor. 41  Aceştia au fost fiii lui Beniamin,+ după familiile lor, iar cei înregistraţi au fost patruzeci şi cinci de mii şase sute.+ 42  Iată fiii lui Dan,+ după familiile lor: din Şuham*, familia şuhamiţilor. Acestea au fost familiile lui Dan,+ după familiile lor. 43  Toate familiile şuhamiţilor, ale celor înregistraţi, au fost şaizeci şi patru de mii patru sute.+ 44  Fiii lui Aşer,+ după familiile lor, au fost: din Imna,+ familia imniţilor; din Işvi,+ familia işviţilor; din Beria, familia beriiţilor; 45  din fiii lui Beria: din Heber, familia heberiţilor; din Malchiel,+ familia malchieliţilor. 46  Numele fiicei lui Aşer era Serah.+ 47  Acestea au fost familiile fiilor lui Aşer,+ ale celor înregistraţi: cincizeci şi trei de mii patru sute.+ 48  Fiii lui Neftali,+ după familiile lor, au fost: din Iahţeel,+ familia iahţeeliţilor; din Guni,+ familia guniţilor; 49  din Ieţer,+ familia ieţeriţilor; din Şilem,+ familia şilemiţilor. 50  Acestea au fost familiile lui Neftali,+ după familiile lor, iar cei înregistraţi au fost patruzeci şi cinci de mii patru sute.+ 51  Aceştia au fost cei înregistraţi dintre fiii lui Israel: şase sute una mii şapte sute treizeci.+ 52  După aceea, Iehova i-a vorbit lui Moise, zicând: 53  „Acestora să le fie împărţită ţara ca moştenire, după numele lor.+ 54  Celor care sunt mai mulţi să le dai o moştenire mai mare, iar celor care sunt mai puţini să le dai o moştenire mai mică.+ Fiecărui grup să-i fie dată moştenirea în funcţie de numărul celor înregistraţi. 55  Ţara să fie împărţită numai prin tragere la sorţi.+ Ei să primească moştenire după numele triburilor taţilor lor. 56  Moştenirea să fie împărţită prin tragere la sorţi între cei care sunt mai mulţi la număr şi cei care sunt mai puţini la număr“. 57  Iată-i pe cei înregistraţi dintre leviţi,+ după familiile lor: din Gherşon,+ familia gherşoniţilor; din Chehat,+ familia chehatiţilor; din Merari,+ familia merariţilor. 58  Iată familiile leviţilor: familia libniţilor,+ familia hebroniţilor,+ familia mahliţilor,+ familia muşiţilor,+ familia coreiţilor.+ Lui Chehat+ i s-a născut Amram.+ 59  Numele soţiei lui Amram era Iochebed,+ fiica lui Levi, care i se născuse lui Levi în Egipt. Cu timpul, aceasta i-a născut lui Amram pe Aaron, pe Moise şi pe Miriam, sora lor.+ 60  Lui Aaron i s-au născut Nadab şi Abihu,+ Eleazar şi Itamar.+ 61  Dar Nadab şi Abihu au murit fiindcă au adus foc nepermis înaintea lui Iehova.+ 62  Cei înregistraţi, toţi cei de sex bărbătesc de la o lună în sus, au fost douăzeci şi trei de mii.+ Căci ei nu fuseseră înregistraţi printre fiii lui Israel,+ pentru că nu trebuia să le fie dată nicio moştenire printre fiii lui Israel.+ 63  Aceştia au fost cei înregistraţi de Moise şi de preotul Eleazar, când i-au înregistrat pe fiii lui Israel în câmpiile aride ale Moabului, lângă Iordan, în dreptul Ierihonului.+ 64  Dar printre aceştia nu era niciun bărbat dintre cei înregistraţi de Moise şi de preotul Aaron când i-au înregistrat pe fiii lui Israel în pustiul Sinai.+ 65  Căci Iehova spusese cu privire la ei: „Vor muri negreşit în pustiu“.+ Astfel, nu a rămas dintre ei niciun bărbat, în afară de Caleb, fiul lui Iefune, şi de Iosua, fiul lui Nun.+

Note de subsol

„Iemuel“ în Ge 46:10; Ex 6:15.
„Ţohar“ în Ge 46:10; Ex 6:15.
„Ţifion“ în Ge 46:16.
„Eţbon“ în Ge 46:16.
„Arodi“ în Ge 46:16.
„Iob“ în Ge 46:13.
„Ehi“ în Ge 46:21.
„Mupim“ în Ge 46:21; „Şupim“ în 1Cr 7:12.
„Hupim“ în Ge 46:21.
„Huşim“ în Ge 46:23.