Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Numerele 2:1-34

2  Atunci Iehova le-a vorbit lui Moise şi lui Aaron, zicând:  „Fiii lui Israel să-şi aşeze tabăra, fiecare după grupul lui de trei triburi,+ după semnele casei taţilor lor. Să-şi aşeze tabăra de jur împrejurul cortului întâlnirii, cu faţa spre el.  Spre est, spre răsărit, să-şi aşeze corturile grupul de trei triburi al taberei lui Iuda, după armatele lor. Căpetenia fiilor lui Iuda este Nahşon,+ fiul lui Aminadab.  Iar armata lui, cei înregistraţi, este de şaptezeci şi patru de mii şase sute.+  Alături de el să-şi aşeze tabăra cei din tribul lui Isahar.+ Căpetenia fiilor lui Isahar este Netaneel,+ fiul lui Ţuar.  Iar armata lui, cei înregistraţi, este de cincizeci şi patru de mii patru sute.+  Apoi, tribul lui Zabulon. Căpetenia fiilor lui Zabulon este Eliab,+ fiul lui Helon.  Iar armata lui, cei înregistraţi, este de cincizeci şi şapte de mii patru sute.+  Toţi cei înregistraţi din tabăra lui Iuda sunt o sută optzeci şi şase de mii patru sute, după armatele lor. Ei să pornească primii.+ 10  Grupul de trei triburi al taberei lui Ruben+ să fie spre sud, după armatele lor. Căpetenia fiilor lui Ruben este Eliţur,+ fiul lui Şedeur. 11  Iar armata lui, cei înregistraţi, este de patruzeci şi şase de mii cinci sute.+ 12  Alături de el să-şi aşeze tabăra cei din tribul lui Simeon. Căpetenia fiilor lui Simeon este Şelumiel,+ fiul lui Ţurişadai. 13  Iar armata lui, cei înregistraţi, este de cincizeci şi nouă de mii trei sute.+ 14  Apoi, tribul lui Gad. Căpetenia fiilor lui Gad este Eliasaf,+ fiul lui Reuel*. 15  Iar armata lui, cei înregistraţi, este de patruzeci şi cinci de mii şase sute cincizeci.+ 16  Toţi cei înregistraţi din tabăra lui Ruben sunt o sută cincizeci şi una de mii patru sute cincizeci, după armatele lor. Ei să fie al doilea grup care va porni.+ 17  Când cortul întâlnirii+ va porni, tabăra leviţilor+ să fie în mijlocul taberelor. Aşa cum îşi vor aşeza taberele, aşa să pornească,+ fiecare la locul lui, potrivit grupurilor lor de trei triburi. 18  Grupul de trei triburi al taberei lui Efraim,+ după armatele lor, să fie spre vest. Căpetenia fiilor lui Efraim este Elişama,+ fiul lui Amihud. 19  Iar armata lui, cei înregistraţi, este de patruzeci de mii cinci sute.+ 20  Alături de el să fie tribul lui Manase.+ Căpetenia fiilor lui Manase este Gamaliel,+ fiul lui Pedahţur. 21  Iar armata lui, cei înregistraţi, este de treizeci şi două de mii două sute.+ 22  Apoi, tribul lui Beniamin.+ Căpetenia fiilor lui Beniamin este Abidan,+ fiul lui Ghideoni. 23  Iar armata lui, cei înregistraţi, este de treizeci şi cinci de mii patru sute.+ 24  Toţi cei înregistraţi din tabăra lui Efraim sunt o sută opt mii o sută, după armatele lor. Ei să fie al treilea grup care va porni.+ 25  Grupul de trei triburi al taberei lui Dan să fie spre nord, după armatele lor. Căpetenia fiilor lui Dan este Ahiezer,+ fiul lui Amişadai. 26  Iar armata lui, cei înregistraţi, este de şaizeci şi două de mii şapte sute.+ 27  Alături de el să-şi aşeze tabăra cei din tribul lui Aşer. Căpetenia fiilor lui Aşer este Paguiel,+ fiul lui Ocran. 28  Iar armata lui, cei înregistraţi, este de patruzeci şi una de mii cinci sute.+ 29  Apoi, tribul lui Neftali.+ Căpetenia fiilor lui Neftali este Ahira,+ fiul lui Enan. 30  Iar armata lui, cei înregistraţi, este de cincizeci şi trei de mii patru sute.+ 31  Toţi cei înregistraţi din tabăra lui Dan sunt o sută cincizeci şi şapte de mii şase sute. Ei să pornească ultimii+ — potrivit grupurilor lor de trei triburi“. 32  Aceştia au fost cei înregistraţi dintre fiii lui Israel, după casa taţilor lor. Toţi cei înregistraţi din tabere, după armatele lor, au fost şase sute trei mii cinci sute cincizeci.+ 33  Dar leviţii n-au fost înregistraţi+ printre fiii lui Israel, aşa cum îi poruncise Iehova lui Moise. 34  Fiii lui Israel au făcut potrivit cu tot ce-i poruncise Iehova lui Moise.+ Aşa îşi aşezau taberele în grupurile lor de trei triburi+ şi aşa porneau,+ fiecare după familiile lui, potrivit casei taţilor lui.

Note de subsol

Vezi 1:14, n.s.