Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Numerele 14:1-45

14  Atunci toată adunarea şi-a ridicat glasul şi poporul a ţipat şi a plâns+ toată noaptea aceea.  Şi toţi fiii lui Israel au început să murmure împotriva lui Moise şi a lui Aaron+ şi toată adunarea zicea împotriva lor: „De-am fi murit în ţara Egiptului sau măcar de-am fi murit în pustiul acesta!  De ce ne duce Iehova în ţara aceasta ca să cădem loviţi de sabie?+ Soţiile noastre şi copiii noştri vor ajunge de jaf.+ N-ar fi mai bine să ne întoarcem în Egipt?“+  Ba chiar îşi ziceau unul altuia: „Să numim o căpetenie şi să ne întoarcem în Egipt!“+  Atunci Moise şi Aaron au căzut cu faţa la pământ+ înaintea întregii congregaţii a fiilor lui Israel.  Iar Iosua, fiul lui Nun,+ şi Caleb, fiul lui Iefune,+ care erau dintre cei ce spionaseră ţara, şi-au sfâşiat veşmintele+  şi au zis întregii adunări a fiilor lui Israel: „Ţara prin care am trecut ca s-o spionăm este o ţară foarte, foarte bună.+  Dacă Iehova şi-a găsit plăcerea în noi,+ în mod sigur ne va duce în ţara aceasta, ţară în care curge lapte şi miere, şi ne-o va da.+  Numai nu vă răzvrătiţi împotriva lui Iehova+ şi nu vă temeţi de poporul ţării,+ căci ei sunt pâine pentru noi! Ocrotirea lor s-a retras de la ei,+ iar Iehova este cu noi.+ Nu vă temeţi de ei!“+ 10  Însă toată adunarea zicea să-i omoare cu pietre.+ Dar gloria lui Iehova li s-a arătat tuturor fiilor lui Israel deasupra cortului întâlnirii.+ 11  În cele din urmă, Iehova i-a zis lui Moise: „Până când+ mă va dispreţui poporul acesta?+ Până când nu vor crede în mine, în pofida tuturor semnelor pe care le-am făcut în mijlocul lor?+ 12  Am să-i lovesc cu ciumă, am să-i izgonesc şi am să fac din tine o naţiune mai mare şi mai puternică decât ei“.+ 13  Dar Moise i-a zis lui Iehova: „Atunci egiptenii, din mijlocul cărora tu, prin puterea ta, ai scos poporul acesta vor auzi lucrul acesta.+ 14  Şi vor vorbi despre el locuitorilor acestei ţări. Ei au auzit că tu, Iehova, eşti în mijlocul acestui popor+ şi că te-ai arătat lui faţă în faţă.+ Au auzit că tu eşti Iehova, că norul tău stă deasupra lor şi că tu mergi înaintea lor într-un stâlp de nor ziua şi într-un stâlp de foc noaptea.+ 15  Dacă ai omorî poporul acesta ca pe un singur om,+ atunci naţiunile care au auzit de faima ta ar zice cu siguranţă: 16  «Fiindcă Iehova n-a putut să ducă poporul acesta în ţara despre care a jurat că le-o va da, de aceea i-a omorât în pustiu».+ 17  Acum, te rog, mărită să-ţi fie puterea,+ o, Iehova, aşa cum ai spus: 18  «Iehova, încet la mânie+ şi bogat în bunătate iubitoare,+ care iartă nelegiuirea şi încălcarea de lege,+ dar în niciun caz nu va scuti de pedeapsă,+ care aduce pedeapsa pentru nelegiuirea taţilor asupra fiilor, asupra celei de-a treia generaţii şi asupra celei de-a patra generaţii!»+ 19  Iartă, te rog, nelegiuirea acestui popor, după măreţia bunătăţii tale iubitoare, aşa cum ai iertat poporul acesta din Egipt până aici“.+ 20  Atunci Iehova a zis: „Am să iert, după cuvântul tău.+ 21  Totuşi, viu sunt eu că tot pământul se va umple de gloria lui Iehova!+ 22  Dar toţi bărbaţii care au văzut gloria mea+ şi semnele+ pe care le-am făcut în Egipt şi în pustiu şi care totuşi m-au pus la încercare+ de zece ori şi n-au ascultat de glasul meu+ 23  nu vor vedea niciodată ţara despre care le-am jurat părinţilor lor. Da, cei ce mă dispreţuiesc nu o vor vedea.+ 24  Însă pe slujitorul meu Caleb,+ pentru că a avut în el un alt spirit şi m-a urmat întru totul,+ îl voi face să intre în ţara în care a mers şi urmaşii lui o vor lua în stăpânire.+ 25  Deoarece amaleciţii şi canaaniţii+ locuiesc în vale, mâine întoarceţi-vă şi mergeţi spre pustiu pe drumul Mării Roşii“.+ 26  Apoi Iehova le-a vorbit lui Moise şi lui Aaron, zicând: 27  „Până când va continua să murmure adunarea aceasta rea împotriva mea?+ Am auzit murmurele fiilor lui Israel, cu care murmură împotriva mea.+ 28  Spune-le: «Viu sunt eu», zice Iehova, «că vă voi face aşa cum aţi vorbit în auzul meu!+ 29  În pustiul acesta vor cădea cadavrele voastre,+ da, toţi cei înregistraţi dintre voi, de la douăzeci de ani în sus, voi, care aţi murmurat împotriva mea.+ 30  Nu veţi intra în ţara despre care, ridicându-mi mâna,+ am jurat că voi locui cu voi în ea. Nu vor intra decât Caleb, fiul lui Iefune, şi Iosua, fiul lui Nun.+ 31  Iar pe copiii voştri, despre care aţi spus că vor ajunge de jaf,+ şi pe aceştia îi voi aduce în ea şi vor cunoaşte ţara pe care voi aţi dispreţuit-o.+ 32  Dar cadavrele voastre vor cădea în pustiul acesta.+ 33  Şi fiii voştri vor fi păstori în pustiu+ patruzeci de ani şi vor trebui să răspundă pentru fornicaţia+ voastră, până când cadavrele voastre vor cădea toate în pustiu.+ 34  După numărul zilelor în care aţi spionat ţara, patruzeci de zile+ — o zi pentru un an, o zi pentru un an+ —, veţi răspunde pentru nelegiuirile voastre patruzeci de ani,+ ca să ştiţi ce înseamnă să mă înstrăinez de voi.+ 35  Eu, Iehova, am vorbit! În mod sigur aşa voi face cu toată adunarea aceasta rea,+ cu cei care s-au adunat împotriva mea: în pustiul acesta vor pieri, aici vor muri.+ 36  Iar bărbaţii pe care i-a trimis Moise să spioneze ţara şi care, la întoarcere, au făcut ca întreaga adunare să murmure împotriva lui, fiindcă au istorisit lucruri rele despre ţară,+ 37  da, bărbaţii care au istorisit lucruri rele despre ţară vor muri înaintea lui Iehova din cauza unei plăgi.+ 38  Numai Iosua, fiul lui Nun, şi Caleb, fiul lui Iefune, vor rămâne în viaţă dintre bărbaţii aceia care s-au dus să spioneze ţara»“.+ 39  Când Moise le-a spus aceste cuvinte tuturor fiilor lui Israel, poporul a fost cuprins de o mare jale.+ 40  Mai mult, s-au sculat dis-de-dimineaţă şi au încercat să urce pe vârful muntelui, zicând: „Iată-ne aici şi vom urca în locul despre care a vorbit Iehova. Căci am păcătuit“.+ 41  Dar Moise a zis: „De ce treceţi peste porunca lui Iehova?+ Nu veţi reuşi. 42  Nu urcaţi, pentru că Iehova nu este în mijlocul vostru, ca să nu fiţi înfrânţi de duşmanii voştri.+ 43  Fiindcă amaleciţii şi canaaniţii sunt acolo, înaintea voastră;+ şi veţi cădea loviţi de sabie, căci Iehova nu va mai fi cu voi, pentru că v-aţi întors şi nu l-aţi mai urmat pe Iehova“.+ 44  Totuşi, ei au avut îndrăzneala să urce pe vârful muntelui,+ dar arca legământului lui Iehova şi Moise nu s-au mişcat din mijlocul taberei.+ 45  Atunci amaleciţii+ şi canaaniţii care locuiau pe muntele acela au coborât, i-au lovit şi i-au împrăştiat până la Horma.+

Note de subsol