Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Numerele 1:1-54

1  Şi Iehova i-a vorbit lui Moise în pustiul Sinai,+ în cortul întâlnirii,+ în prima zi a lunii a doua, în al doilea an de la ieşirea lor din ţara Egiptului,+ şi a zis:  „Număraţi+ întreaga adunare a fiilor lui Israel după familiile lor, după casa taţilor lor, după numele lor, pe toţi bărbaţii, unul câte unul,  de la douăzeci de ani în sus,+ pe toţi cei în stare să meargă la armată în Israel.+ Să-i înregistraţi după armatele lor, tu şi Aaron.  Să fie cu voi câţiva bărbaţi: câte un bărbat pentru un trib; fiecare să fie cap al casei taţilor lui.+  Iată numele bărbaţilor care vor sta cu voi: din Ruben:+ Eliţur,+ fiul lui Şedeur;  din Simeon:+ Şelumiel,+ fiul lui Ţurişadai;  din Iuda:+ Nahşon,+ fiul lui Aminadab;  din Isahar:+ Netaneel,+ fiul lui Ţuar;  din Zabulon:+ Eliab,+ fiul lui Helon; 10  dintre fiii lui Iosif,+ din Efraim:+ Elişama, fiul lui Amihud; din Manase:+ Gamaliel, fiul lui Pedahţur; 11  din Beniamin:+ Abidan,+ fiul lui Ghideoni; 12  din Dan:+ Ahiezer,+ fiul lui Amişadai; 13  din Aşer:+ Paguiel,+ fiul lui Ocran; 14  din Gad:+ Eliasaf,+ fiul lui Deuel*;+ 15  din Neftali:+ Ahira,+ fiul lui Enan. 16  Aceştia sunt cei chemaţi din adunare, căpeteniile+ triburilor taţilor lor. Ei sunt căpeteniile miilor lui Israel“.+ 17  Moise şi Aaron i-au luat deci pe aceşti bărbaţi care fuseseră indicaţi cu numele. 18  Şi au strâns toată adunarea în prima zi a lunii a doua, ca să le fie înregistrată genealogia+ după familiile lor din casa taţilor lor, după numele lor, de la douăzeci de ani în sus,+ unul câte unul, 19  aşa cum îi poruncise Iehova lui Moise. Şi el i-a înregistrat+ în pustiul Sinai. 20  Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel,+ descendenţii lor după familiile lor din casa taţilor lor, după numele lor, unul câte unul, toţi bărbaţii de la douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare să meargă la armată, 21  care au fost înregistraţi din tribul lui Ruben: patruzeci şi şase de mii cinci sute.+ 22  Dintre fiii lui Simeon,+ descendenţii lor după familiile lor din casa taţilor lor, care au fost înregistraţi după numele lor, unul câte unul, toţi bărbaţii de la douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare să meargă la armată, 23  care au fost înregistraţi din tribul lui Simeon: cincizeci şi nouă de mii trei sute.+ 24  Dintre fiii lui Gad,+ descendenţii lor după familiile lor din casa taţilor lor, după numele lor, de la douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare să meargă la armată, 25  care au fost înregistraţi din tribul lui Gad:+ patruzeci şi cinci de mii şase sute cincizeci.+ 26  Dintre fiii lui Iuda,+ descendenţii lor după familiile lor din casa taţilor lor, după numele lor, de la douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare să meargă la armată, 27  care au fost înregistraţi din tribul lui Iuda: şaptezeci şi patru de mii şase sute.+ 28  Dintre fiii lui Isahar,+ descendenţii lor după familiile lor din casa taţilor lor, după numele lor, de la douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare să meargă la armată, 29  care au fost înregistraţi din tribul lui Isahar: cincizeci şi patru de mii patru sute.+ 30  Dintre fiii lui Zabulon,+ descendenţii lor după familiile lor din casa taţilor lor, după numele lor, de la douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare să meargă la armată, 31  care au fost înregistraţi din tribul lui Zabulon: cincizeci şi şapte de mii patru sute.+ 32  Dintre fiii lui Iosif: dintre fiii lui Efraim,+ descendenţii lor după familiile lor din casa taţilor lor, după numele lor, de la douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare să meargă la armată, 33  care au fost înregistraţi din tribul lui Efraim:+ patruzeci de mii cinci sute.+ 34  Dintre fiii lui Manase,+ descendenţii lor după familiile lor din casa taţilor lor, după numele lor, de la douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare să meargă la armată, 35  care au fost înregistraţi din tribul lui Manase: treizeci şi două de mii două sute.+ 36  Dintre fiii lui Beniamin,+ descendenţii lor după familiile lor din casa taţilor lor, după numele lor, de la douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare să meargă la armată, 37  care au fost înregistraţi din tribul lui Beniamin: treizeci şi cinci de mii patru sute.+ 38  Dintre fiii lui Dan,+ descendenţii lor după familiile lor din casa taţilor lor, după numele lor, de la douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare să meargă la armată, 39  care au fost înregistraţi din tribul lui Dan: şaizeci şi două de mii şapte sute.+ 40  Dintre fiii lui Aşer,+ descendenţii lor după familiile lor din casa taţilor lor, după numele lor, de la douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare să meargă la armată, 41  care au fost înregistraţi din tribul lui Aşer: patruzeci şi una de mii cinci sute.+ 42  Dintre fiii lui Neftali,+ descendenţii lor după familiile lor din casa taţilor lor, după numele lor, de la douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare să meargă la armată, 43  care au fost înregistraţi din tribul lui Neftali: cincizeci şi trei de mii patru sute.+ 44  Aceştia sunt cei înregistraţi, pe care i-a înregistrat Moise, împreună cu Aaron şi cu căpeteniile lui Israel, doisprezece bărbaţi. Ei reprezentau, fiecare, casa taţilor lor. 45  Toţi cei înregistraţi dintre fiii lui Israel, după casa taţilor lor, de la douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare să meargă la armată în Israel, 46  da, toţi cei înregistraţi au fost şase sute trei mii cinci sute cincizeci.+ 47  Dar leviţii+ n-au fost înregistraţi printre ei după tribul taţilor lor.+ 48  Şi Iehova i-a vorbit lui Moise, zicând: 49  „Numai tribul lui Levi să nu-l înregistrezi şi numărul lor să nu-l incluzi printre fiii lui Israel.+ 50  Numeşte-i pe leviţi peste tabernacolul Mărturiei,+ peste toate ustensilele lui şi peste tot ce ţine de el.+ Ei vor purta tabernacolul şi toate ustensilele lui+ şi ei vor sluji+ acolo. Ei îşi vor aşeza tabăra în jurul tabernacolului.+ 51  Când tabernacolul va porni, leviţii să-l demonteze,+ iar când tabernacolul se va opri, leviţii să-l monteze. Orice străin* care se va apropia să fie omorât.+ 52  Fiii lui Israel să-şi aşeze corturile, fiecare după tabăra lui şi fiecare după grupul lui de trei triburi,+ potrivit armatelor lor. 53  Iar leviţii să-şi aşeze tabăra în jurul tabernacolului Mărturiei, ca să nu izbucnească mânia+ împotriva adunării fiilor lui Israel, şi leviţii să-şi îndeplinească serviciul la tabernacolul Mărturiei“.+ 54  Şi fiii lui Israel au făcut potrivit cu tot ce-i poruncise Iehova lui Moise. Au făcut întocmai.+

Note de subsol

În M, Sam, Vg; LXX „Raguel“; Sy „Reuel“.
Adică un nelevit.