Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Neemia 7:1-73

7  Îndată ce zidul a fost reconstruit,+ am pus porţile.+ Apoi au fost numiţi portarii,+ cântăreţii+ şi leviţii.+  După aceea, am încredinţat conducerea Ierusalimului lui Hanani,+ fratele meu, şi lui Hanania, prinţul Palatului,+ căci acesta era un om de încredere+ şi se temea+ de adevăratul Dumnezeu mai mult decât mulţi alţii.  Şi le-am zis: „Porţile+ Ierusalimului să nu fie deschise înainte să înceapă soarele să ardă; şi, în timp ce stau acolo, portarii să închidă uşile şi să le zăvorască.+ Şi pune gărzi dintre locuitorii Ierusalimului, pe fiecare la postul lui de pază şi pe fiecare în faţa casei lui“.+  Oraşul era mare şi întins, dar erau puţini oameni în el+ şi încă nu erau construite case.  Dar Dumnezeul meu mi-a pus în inimă+ să adun nobilii, demnitarii şi poporul, ca să fie înregistraţi după genealogie.+ Atunci am găsit cartea cu listele genealogice+ ale celor ce urcaseră la început şi în ea am găsit scris aşa:  Iată-i pe fiii provinciei+ care au ieşit din captivitate,+ dintre exilaţii pe care Nebucadneţar,+ regele Babilonului, îi dusese în exil,+ şi care mai târziu s-au întors la Ierusalim şi în Iuda, fiecare în oraşul lui,+  cei care au venit cu Zorobabel+ şi cu Ieşua,+ Neemia, Azaria*, Raamia*, Nahamani, Mardoheu,+ Bilşan, Misperet*, Bigvai, Nehum* şi Baana. Iată numărul bărbaţilor din poporul lui Israel:  fiii lui Paroş:+ două mii o sută şaptezeci şi doi;  fiii lui Şefatia:+ trei sute şaptezeci şi doi; 10  fiii lui Arah:+ şase sute cincizeci şi doi; 11  fiii lui Pahat-Moab,+ dintre fiii lui Ieşua şi ai lui Ioab:+ două mii opt sute optsprezece; 12  fiii lui Elam:+ o mie două sute cincizeci şi patru; 13  fiii lui Zatu:+ opt sute patruzeci şi cinci; 14  fiii lui Zacai:+ şapte sute şaizeci; 15  fiii lui Binui:+ şase sute patruzeci şi opt; 16  fiii lui Bebai:+ şase sute douăzeci şi opt; 17  fiii lui Azgad:+ două mii trei sute douăzeci şi doi; 18  fiii lui Adonicam:+ şase sute şaizeci şi şapte; 19  fiii lui Bigvai:+ două mii şaizeci şi şapte; 20  fiii lui Adin:+ şase sute cincizeci şi cinci; 21  fiii lui Ater,+ ai lui Ezechia: nouăzeci şi opt; 22  fiii lui Haşum:+ trei sute douăzeci şi opt; 23  fiii lui Beţai:+ trei sute douăzeci şi patru; 24  fiii lui Harif:+ o sută doisprezece; 25  bărbaţii din Gabaon:+ nouăzeci şi cinci; 26  bărbaţii din Betleem+ şi Netofa:+ o sută optzeci şi opt; 27  bărbaţii din Anatot:+ o sută douăzeci şi opt; 28  bărbaţii din Bet-Azmavet:+ patruzeci şi doi; 29  bărbaţii din Chiriat-Iearim,+ Chefira+ şi Beerot:+ şapte sute patruzeci şi trei; 30  bărbaţii din Rama+ şi Gheba:+ şase sute douăzeci şi unu; 31  bărbaţii din Micmas:+ o sută douăzeci şi doi; 32  bărbaţii din Betel+ şi Ai:+ o sută douăzeci şi trei; 33  bărbaţii din celălalt Nebo:+ cincizeci şi doi; 34  fiii celuilalt Elam:+ o mie două sute cincizeci şi patru; 35  fiii lui Harim:+ trei sute douăzeci; 36  bărbaţii din Ierihon:+ trei sute patruzeci şi cinci; 37  bărbaţii din Lod,+ Hadid+ şi Ono:+ şapte sute douăzeci şi unu; 38  bărbaţii din Senaa:+ trei mii nouă sute treizeci. 39  Preoţii: fiii lui Iedaia,+ din casa lui Ieşua: nouă sute şaptezeci şi trei; 40  fiii lui Imer:+ o mie cincizeci şi doi; 41  fiii lui Paşhur:+ o mie două sute patruzeci şi şapte; 42  fiii lui Harim:+ o mie şaptesprezece. 43  Leviţii: fiii lui Ieşua, ai lui Cadmiel,+ dintre fiii lui Hodva:+ şaptezeci şi patru. 44  Cântăreţii,+ fiii lui Asaf:+ o sută patruzeci şi opt. 45  Portarii:+ fiii lui Şalum,+ fiii lui Ater, fiii lui Talmon,+ fiii lui Acub,+ fiii lui Hatita, fiii lui Şobai:+ o sută treizeci şi opt. 46  Netinimii:+ fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,+ 47  fiii lui Cheros, fiii lui Sia*, fiii lui Padon,+ 48  fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba,+ fiii lui Salmai, 49  fiii lui Hanan,+ fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, 50  fiii lui Reaia,+ fiii lui Reţin,+ fiii lui Necoda, 51  fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah, 52  fiii lui Besai,+ fiii meunimilor, fiii lui Nefuşesim*,+ 53  fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,+ 54  fiii lui Baţlit*, fiii lui Mehida, fiii lui Harşa,+ 55  fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Temah,+ 56  fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa.+ 57  Fiii slujitorilor lui Solomon:+ fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida*,+ 58  fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel,+ 59  fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Amon*.+ 60  Toţi netinimii+ şi fiii slujitorilor lui Solomon au fost trei sute nouăzeci şi doi. 61  Iată-i pe cei care au urcat din Tel-Melah, Tel-Harşa, Cherub, Adon şi Imer+ şi care n-au putut să spună care era casa taţilor lor şi care era originea lor, dacă erau din Israel: 62  fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda:+ şase sute patruzeci şi doi. 63  Iar dintre preoţi:+ fiii lui Habaia, fiii lui Hacoţ,+ fiii lui Barzilai,+ care a luat-o de soţie pe una dintre fiicele lui Barzilai,+ galaaditul, şi a fost numit cu numele lor. 64  Aceştia şi-au căutat listele genealogice ca să-şi dovedească în mod public genealogia, dar nu le-au găsit;+ de aceea, au fost înlăturaţi din preoţie, fiind consideraţi pângăriţi.+ 65  Iar tirşata*+ le-a spus să nu mănânce+ din lucrurile preasfinte până nu se va ridica preotul cu Urimul+ şi Tumimul.+ 66  Toată congregaţia, ca grup, era de patruzeci şi două de mii trei sute şaizeci,+ 67  în afară de sclavii+ şi sclavele lor, care erau în număr de şapte mii trei sute treizeci şi şapte;+ şi aveau două sute patruzeci şi cinci de cântăreţi+ şi cântăreţe.+ 68  Aveau şapte sute treizeci şi şase de cai şi două sute patruzeci şi cinci de catâri.+ 69  Aveau patru sute treizeci şi cinci de cămile şi şase mii şapte sute douăzeci de măgari.+ 70  O parte dintre capii+ caselor părinteşti+ au făcut donaţii pentru lucrare.+ Tirşata+ însuşi a donat pentru tezaur o mie de drahme* de aur, cincizeci de castroane şi cinci sute treizeci de robe preoţeşti.+ 71  Unii dintre capii caselor părinteşti au donat pentru tezaur douăzeci de mii de drahme de aur şi două mii două sute de mine de argint, pentru lucrare.+ 72  Iar restul poporului a donat douăzeci de mii de drahme de aur, două mii de mine de argint şi şaizeci şi şapte de robe preoţeşti. 73  Preoţii,+ leviţii, portarii, cântăreţii,+ unii oameni din popor, netinimii+ şi tot Israelul s-au stabilit în oraşele lor.+ Când a sosit luna a şaptea,+ fiii lui Israel erau în oraşele lor.+

Note de subsol

„Seraia“ în Ezr 2:2.
„Reelaia“ în Ezr 2:2.
„Mispar“ în Ezr 2:2.
„Rehum“ în Ezr 2:2.
„Siaha“ în Ezr 2:44.
„Nefusim“ în Ezr 2:50.
„Baţlut“ în Ezr 2:52.
„Peruda“ în Ezr 2:55.
„Ami“ în Ezr 2:57.
Titlul guvernatorului unei provincii din Persia.
Vezi Ezr 2:69, n.s.