Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

Matei 9:1-38

9  Atunci a urcat în barcă, a trecut pe celălalt mal şi s-a dus în oraşul său.+  Şi iată că i-au adus un om paralizat, întins pe un pat.+ Văzându-le credinţa, Isus i-a zis paraliticului: „Curaj, copile! Păcatele îţi sunt iertate!“+  Şi iată că unii dintre scribi şi-au zis: „Omul acesta blasfemiază“.+  Cunoscându-le gândurile,+ Isus a spus: „De ce gândiţi lucruri rele în inimile voastre?+  De pildă, ce este mai uşor? Să zici: «Păcatele îţi sunt iertate» sau să zici: «Ridică-te şi umblă»?+  Totuşi, ca să ştiţi că Fiul omului are autoritate pe pământ să ierte păcatele+ . . .“, i-a spus paraliticului: „Ridică-te, ia-ţi patul şi du-te acasă!“+  Şi el s-a ridicat şi a plecat acasă.  Văzând lucrul acesta, mulţimile au fost cuprinse de frică şi-l glorificau pe Dumnezeu,+ care le-a dat oamenilor o asemenea autoritate.+  Apoi, plecând mai departe, Isus l-a văzut pe un om numit Matei, aşezat în locul unde se încasau impozite, şi i-a zis: „Urmează-mă!“+ Atunci el s-a ridicat şi l-a urmat.+ 10  Mai târziu, în timp ce era întins la masă în casă,+ iată că au venit mulţi încasatori de impozite şi păcătoşi şi s-au întins la masă cu Isus şi cu discipolii săi. 11  Dar, când au văzut aceasta, fariseii le-au zis discipolilor săi: „De ce mănâncă învăţătorul vostru cu încasatorii de impozite şi cu păcătoşii?“+ 12  Auzindu-i, el a zis: „Nu oamenii sănătoşi au nevoie de doctor,+ ci bolnavii. 13  Duceţi-vă şi învăţaţi ce înseamnă: «Îndurare vreau, nu jertfă!»+ Pentru că n-am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi“. 14  Atunci discipolii lui Ioan au venit la el şi au întrebat: „De ce noi şi fariseii obişnuim să postim, dar discipolii tăi nu postesc?“+ 15  Isus le-a zis: „Au prietenii mirelui motiv să jelească atâta timp cât mirele+ este cu ei? Dar vor veni zile când mirele va fi luat+ de la ei şi atunci vor posti.+ 16  Nimeni nu coase la un veşmânt vechi un petic de stofă nebăgat la apă, fiindcă peticul ar trage din veşmânt şi ruptura s-ar face mai rea.+ 17  Nici nu se pune vin nou în burdufuri vechi. Dacă se pune, burdufurile se sparg, vinul se varsă şi burdufurile se strică.+ Ci vinul nou se pune în burdufuri noi şi amândouă se păstrează“.+ 18  În timp ce le spunea aceste lucruri, iată că un conducător+ care se apropiase s-a plecat înaintea lui,+ zicând: „Fiica mea trebuie să fi murit deja,+ dar vino şi pune-ţi mâna peste ea şi va reveni la viaţă“.+ 19  Atunci Isus s-a ridicat şi l-a urmat şi, la fel, discipolii săi. 20  Şi iată că o femeie care de doisprezece ani suferea de o scurgere de sânge+ a venit pe la spate şi i-a atins franjurii veşmântului,+ 21  fiindcă îşi zicea: „Doar să-i ating veşmântul şi mă voi vindeca“.+ 22  Isus s-a întors şi, văzând-o, a zis: „Curaj, fiică! Credinţa ta te-a vindecat“.+ Şi din ceasul acela femeia s-a vindecat.+ 23  Când a intrat în casa conducătorului+ şi a văzut flautiştii şi mulţimea zgomotoasă,+ 24  Isus a zis: „Plecaţi de aici, căci fetiţa n-a murit, ci doarme!“+ Atunci ei au început să râdă de el dispreţuitor.+ 25  Îndată ce mulţimea a fost scoasă afară, el a intrat şi a luat-o pe fetiţă de mână,+ iar ea s-a sculat.+ 26  Bineînţeles, vestea s-a răspândit în toată regiunea aceea. 27  Pe când Isus pleca de acolo, doi orbi+ l-au urmat, strigând şi zicând: „Îndură-te de noi,+ Fiul lui David!“ 28  După ce a intrat în casă, orbii au venit la el şi Isus i-a întrebat: „Credeţi+ că pot să fac lucrul acesta?“ Ei i-au răspuns: „Da, Doamne“. 29  Atunci el le-a atins ochii,+ zicând: „Să vi se facă după credinţa voastră“. 30  Şi ochii lor au început să vadă. Mai mult, Isus le-a poruncit cu tărie, zicând: „Vedeţi să nu afle nimeni despre aceasta“.+ 31  Dar ei, după ce au ieşit afară, au vorbit despre el în toată regiunea aceea.+ 32  Şi, pe când plecau ei, iată că i-au adus un om mut, demonizat.+ 33  După ce a fost scos demonul, mutul a vorbit.+ Iar mulţimile au rămas uimite+ şi au zis: „Niciodată nu s-a văzut aşa ceva în Israel!“ 34  Dar fariseii au zis: „Prin conducătorul demonilor scoate el demonii“.+ 35  Şi Isus a străbătut toate oraşele şi satele, predând în sinagogile lor, predicând vestea bună despre regat şi vindecând tot felul de boli şi tot felul de infirmităţi.+ 36  Văzând mulţimile, i s-a făcut milă de ele,+ pentru că erau jupuite şi aruncate încoace şi-ncolo ca nişte oi fără păstor.+ 37  Atunci le-a zis discipolilor săi: „Da, secerişul este mare, dar lucrătorii sunt puţini.+ 38  Rugaţi-l deci pe Stăpânul secerişului să scoată lucrători la secerişul său“.+

Note de subsol