Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

Matei 27:1-66

27  Când s-a făcut dimineaţă, toţi preoţii principali şi bătrânii poporului au ţinut sfat împotriva lui Isus ca să-l omoare.+  Şi, după ce l-au legat, l-au dus şi l-au predat guvernatorului Pilat.+  Atunci Iuda, care îl trădase, văzând că fusese condamnat, a fost cuprins de remuşcări şi le-a înapoiat cei treizeci+ de arginţi preoţilor principali şi bătrânilor,  zicând: „Am păcătuit trădând un om* drept“.+ Ei au spus: „Ce ne priveşte? Este treaba ta!“+  El a aruncat arginţii în templu şi a plecat, apoi s-a dus şi s-a spânzurat.+  Dar preoţii principali au luat arginţii şi au zis: „Nu este permis să-i punem în trezoreria sacră, fiindcă sunt preţul sângelui“.  După ce au ţinut sfat, au cumpărat cu ei terenul olarului ca să-i îngroape acolo pe străini.  De aceea, terenul acela s-a numit „Terenul Sângelui“+ până în ziua de azi.  Atunci s-a împlinit ce se spusese prin profetul Ieremia, care a zis: „Au luat cei treizeci de arginţi,+ preţul omului căruia i-a fost pus un preţ, cel căruia unii dintre fiii lui Israel i-au pus un preţ, 10  şi i-au dat pe terenul olarului,+ după cum îmi poruncise Iehova“. 11  Isus stătea înaintea guvernatorului. Guvernatorul l-a întrebat: „Eşti tu regele iudeilor?“+ Isus a răspuns: „Chiar tu o spui!“+ 12  Dar, când a fost acuzat+ de preoţii principali şi de bătrâni, n-a răspuns nimic.+ 13  Atunci Pilat i-a zis: „N-auzi câte mărturisesc ei împotriva ta?“+ 14  Dar el nu i-a răspuns nici măcar un cuvânt, astfel că guvernatorul s-a mirat foarte mult.+ 15  La fiecare sărbătoare, guvernatorul obişnuia să-i elibereze mulţimii un deţinut, pe acela pe care-l voiau ei.+ 16  Chiar atunci aveau un deţinut vestit, numit Baraba.+ 17  Deci, când erau adunaţi, Pilat le-a zis: „Pe care vreţi să vi-l eliberez, pe Baraba sau pe Isus, cel numit Cristos?“+ 18  Căci ştia că din invidie+ îl predaseră.+ 19  Mai mult, în timp ce stătea pe scaunul de judecată, soţia lui a trimis la el, zicând: „Să n-ai nimic de-a face cu acest om drept,+ pentru că astăzi am suferit mult într-un vis+ din cauza lui“. 20  Dar preoţii principali şi bătrânii au convins mulţimile să-l ceară pe Baraba,+ iar Isus să fie omorât. 21  Şi guvernatorul le-a zis: „Pe care dintre cei doi vreţi să vi-l eliberez?“ Ei au spus: „Pe Baraba“.+ 22  Pilat le-a zis: „Atunci ce să fac cu Isus, cel numit Cristos?“ Toţi au spus: „Să fie ţintuit pe stâlp!“+ 23  El a zis: „Bine, dar ce rău a făcut?“ Însă ei strigau şi mai tare: „Să fie ţintuit pe stâlp!“+ 24  Văzând că aceasta nu servea la nimic, ci se făcea doar tulburare, Pilat a luat apă+ şi s-a spălat pe mâini înaintea mulţimii, zicând: „Sunt nevinovat de sângele acestui om. Treaba voastră!“ 25  Dar tot poporul, răspunzând, a zis: „Sângele lui să cadă asupra noastră şi asupra copiilor noştri“.+ 26  Atunci el li l-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus a pus să-l biciuiască+ şi l-a dat să fie ţintuit pe stâlp.+ 27  Apoi soldaţii guvernatorului l-au dus pe Isus în palatul guvernatorului şi au adunat la el toată trupa de soldaţi.+ 28  Şi, după ce l-au dezbrăcat, l-au acoperit cu o mantie stacojie,+ 29  au împletit o coroană de spini şi i-au pus-o pe cap, iar în mâna dreaptă i-au pus o trestie. Apoi, îngenunchind înaintea lui, şi-au bătut joc+ de el, zicând: „Salutare, Rege al iudeilor!“+ 30  Şi l-au scuipat+ şi au luat trestia şi au început să-l lovească peste cap. 31  După ce şi-au bătut joc+ de el, i-au scos mantia, i-au pus veşmintele sale şi l-au dus să-l ţintuiască pe stâlp.+ 32  În timp ce ieşeau, au găsit un om născut în Cirena, pe nume Simon.+ Pe acest om l-au obligat să îndeplinească un serviciu, să ducă stâlpul de tortură. 33  Când au ajuns într-un loc numit Golgota,+ adică Locul Craniului, 34  i-au dat să bea vin amestecat cu fiere,+ dar, când l-a gustat, n-a vrut să bea.+ 35  După ce l-au ţintuit pe stâlp,+ au împărţit între ei veşmintele+ aruncând sorţii,+ 36  apoi s-au aşezat acolo ca să-l păzească. 37  Deasupra capului i-au pus în scris învinuirea care i s-a adus: „Acesta este Isus, Regele iudeilor“.+ 38  Atunci au fost ţintuiţi pe stâlp împreună cu el doi tâlhari, unul la dreapta şi altul la stânga lui.+ 39  Şi trecătorii au început să-l insulte,+ dând din cap+ 40  şi zicând: „O, tu care voiai să dărâmi templul+ şi să-l construieşti în trei zile, salvează-te! Dacă eşti fiul lui Dumnezeu, coboară de pe stâlpul de tortură!“+ 41  La fel, preoţii principali împreună cu scribii şi cu bătrânii au început şi ei să-şi bată joc de el, zicând:+ 42  „Pe alţii i-a salvat, iar pe sine nu se poate salva! El este Regele+ lui Israel. Să coboare acum de pe stâlpul de tortură şi vom crede în el!+ 43  Şi-a pus încrederea în Dumnezeu. Să-l scape El+ acum dacă îl vrea, căci el a zis: «Sunt Fiul lui Dumnezeu»“.+ 44  La fel, până şi tâlharii care fuseseră ţintuiţi cu el pe stâlp au început să-l batjocorească.+ 45  De la ceasul al şaselea, peste toată ţara s-a făcut întuneric+ până la ceasul al nouălea.+ 46  Pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare, zicând: „Eli, Eli, lama sabactani?“, adică: „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?“+ 47  Auzind aceasta, unii dintre cei care stăteau acolo au zis: „Omul acesta îl cheamă pe Ilie“.+ 48  Şi imediat unul dintre ei a alergat, a luat un burete, l-a îmbibat cu vin acru,+ l-a înfipt într-o trestie şi i-a dat să bea.+ 49  Dar ceilalţi ziceau: „Lasă-l! Să vedem dacă vine Ilie să-l salveze!“+ [[Un altul a luat o suliţă şi i-a străpuns coasta şi a ieşit sânge şi apă.]]+ 50  Isus a strigat din nou cu glas tare şi şi-a dat spiritul.+ 51  Şi iată că perdeaua+ sanctuarului s-a rupt în două, de sus până jos,+ pământul s-a cutremurat şi stâncile s-au despicat.+ 52  Mormintele de amintire s-au deschis şi multe corpuri ale sfinţilor care adormiseră au fost aruncate afară 53  (iar unii oameni, ieşind dintre mormintele de amintire după ce el a fost sculat din morţi, au intrat în oraşul sfânt)+ şi au fost văzute de mulţi. 54  Dar centurionul şi cei care îl păzeau pe Isus împreună cu el, văzând cutremurul de pământ şi cele întâmplate, s-au temut foarte mult şi au zis: „Într-adevăr, acesta era Fiul lui Dumnezeu!“+ 55  Şi acolo erau multe femei care priveau de la distanţă+ şi care îl însoţiseră pe Isus din Galileea ca să-i slujească.+ 56  Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov şi a lui Iose, şi mama fiilor lui Zebedei.+ 57  Pe înserat a venit un om bogat din Arimateea, pe nume Iosif, care devenise şi el discipol al lui Isus.+ 58  Acest om s-a dus la Pilat şi a cerut corpul lui Isus,+ iar Pilat a poruncit să-i fie dat.+ 59  Şi Iosif a luat corpul, l-a înfăşurat într-o pânză de in fină şi curată+ 60  şi l-a pus în mormântul său de amintire nou,+ pe care îl săpase în stâncă. Şi, după ce a rostogolit o piatră mare la intrarea în mormântul de amintire, a plecat.+ 61  Dar Maria Magdalena şi cealaltă Marie au rămas acolo, aşezate în faţa mormântului.+ 62  În ziua următoare, care era după Pregătire*,+ preoţii principali şi fariseii s-au adunat înaintea lui Pilat 63  şi au zis: „Domnule, ne-am amintit că înşelătorul acela a zis când era încă în viaţă: «După trei zile+ voi fi sculat din morţi». 64  Porunceşte să fie păzit mormântul până a treia zi, ca nu cumva să vină discipolii lui să-l fure+ şi să zică poporului: «A fost sculat din morţi!», iar această ultimă înşelătorie să fie mai rea decât prima“. 65  Pilat le-a zis: „Aveţi o gardă.+ Duceţi-vă şi ţineţi mormântul sub pază cum ştiţi!“ 66  S-au dus deci şi au ţinut mormântul sub pază, sigilând piatra+ şi punând garda acolo.

Note de subsol

Lit. „sânge“.
Denumire care se referă la ziua dinaintea sabatului săptămânal, în timpul căreia iudeii pregăteau mâncarea pentru sabat şi încheiau orice altă activitate importantă, care nu putea fi amânată până după sabat.